Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Mindeord for Jens Iver Find (1960 – 2016)

NEKROLOG — Lektor Jens Iver Find døde pludseligt i starten af december. Han var på vej hjem fra skoven, og han var kun 56 år gammel.

Jens døde pludseligt den 2. december 2016, kun 56 år gammel. Et alt for kort liv, hvor han berigede os med sin klogskab, hjertevarme og loyalitet.

Efter at have studeret medicin i halvandet år skiftede Jens til biologistudiet, hvor han blev kandidat i 1992. Tidligt i studiet stod det klart, at hans interesse for træer skulle præge hans forskning. Efter studier i planteanatomi og -fysiologi afsluttede han sit speciale i det stimulerende forskningsmiljø i Botanisk Haves Vævskulturlaboratorie, som han senere blev leder af.

Stor betydning både privat og for hans forskning havde de flerårige ophold i New Zealand ved det daværende Forest Research Institute, i dag kaldet Scion, dels i forbindelse med hans ph.d.-studie, som postdoc og derefter som ansat, hvor han fik etableret sig som forsker og fik dannet et netværk af varig betydning.

I New Zealand fik Jens for alvor stimuleret sit ønske om at bringe resultaterne ud af laboratoriet til brug i land- og skovbrug. Som forsker var han yderst iderig, vedholdende og ihærdig.

Jens havde en enestående evne til at gå nye veje, vende tingene på hovedet eller anvende andres idéer i en helt ny sammenhæng, hvilket har medvirket til at bringe Danmark på verdenskortet inden for kloning af Normannsgran til juletræer, hvoraf Danmark eksporterer mere end 10 mio. om året til en værdi af over 1,2 mia. kr. (2015).

I 2013 flyttede vævskulturlaboratoriet fra Botanisk Have til Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, hvilket sammen med en stor bevilling fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), og et samarbejde med en lang række partnere for alvor gav mulighed for at fuldende Jens’ pionerarbejde, som han desværre ikke skulle opleve afslutningen af.

I studietiden var der også plads til volleyball på højt niveau i 1. division, men så kom skaderne, og volleyball blev afløst af gammelmandsfodbold nær bopælen i Ågerup, og ikke mindst tennis, hvor han ofte eksperimenterede med nye greb på ketsjeren og en uortodoks spillestil, især hvis kampene trak ud. Det blev ikke altid til sejr, men kedeligt var det ikke.

Selv har jeg kendt Jens i mere end 32 år, hvor vi har delt stort og småt. Gennem studiet, videnskabeligt arbejde og tæt venskab har jeg nydt godt af Jens’ fantastiske væsen, hans fortrolighed, underfundige humor og selvironi.

Vigtigst for Jens var familien, og han elskede den tid han tilbragte sammen med Hanne og børnene Nanna, Mikkel og Oliver.

Tabet af Jens er stort, og han er dybt savnet af os alle.

Begravelsen fandt sted i Ågerup Kirke d. 14. december 2016.

Æret være hans minde

Mindeordet er skrevet af Michel Kristensen, Jens Iver Find’s kollega og ven gennem mange år, og det er støttet af Vivian Kvist Johannsen, seniorforsker, sektionsleder ved Skov, Natur og Biomasse, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Peter Krogstrup.

Seneste