Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Mindeord: Vagn Greve (1938-2014)

NAVNE - Strafferetten er et felt, der ofte kan opleves som en veritabel slagmark. Her har Vagn Greve udkæmpet mangen en brav kamp. Han gik ikke sejrrigt ud af dem alle; men han kæmpede dem med blanke våben og åben pande.

Professor, lic.jur. & dr.h.c.bis. Vagn Greve sov stille ind den 18. juli 2014 efter lang tids alvorlig sygdom.

Vagn Greve var én af sin tids store skikkelser inden for strafferetten. Indtil sin pensionering i 2008 var han professor i strafferet ved Københavns Universitet, hvor han også i en årrække indtil 2006 var dekan for Det Juridiske Fakultet.

Allerede med licentiatafhandlingen Kriminalitet som normalitet fra 1972 viste Vagn Greve sin interesse for det tværvidenskabelige ved at undersøge udbredelsen af den faktiske, men i vidt omfang ’skjulte’ kriminalitet gennem en ambitiøs spørgeskemaundersøgelse blandt unge mænd på session.

Efterfølgende blev det til en lang række juridiske fremstillinger om ikke bare kriminaliteten på straffelovens område, men også om færdselsovertrædelser, datakriminalitet, politivedtægten, revisorlovgivningen, erhvervslivets kriminalitet mv.

Ved siden af de retsdogmatiske fremstillinger blev det efterhånden også til en del udgivelser med et markant retspolitisk præg. Strafferetten er et felt, der ofte kan opleves som en veritabel slagmark. Her har Vagn Greve udkæmpet mangen en brav kamp. Han gik ikke sejrrigt ud af dem alle; men han kæmpede dem med blanke våben og åben pande. Og han efterlod sig betydningsfulde spor i det retsvidenskabelige terræn. Hans faglige indsats har været omfattende, præget af stor belæsthed og mangfoldighed, et uforligneligt overblik og en sjælden skarpsindighed.

Gennem en menneskealder satte Vagn Greve et humanistisk præg på det lovforberedende arbejde, ikke mindst som mangeårigt medlem af Straffelovrådet. Et stort antal betænkninger havde Greve som bidragsyder, ikke sjældent med principfaste dissenser i forhold til forslag, som han fandt for repressive. I ti år frem til 2006 var han medlem af Den Særlige Klageret. Som hovedredaktør af tidsskrifterne Juristen og Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab havde han gennem en årrække en central betydning for store dele af det retsvidenskabelige fagmiljø, ikke bare her i landet, men også i resten af Norden.

I 1997 blev Vagn Greve æresdoktor ved Uppsala Universitet og i 2010 ved Helsingfors Universitet.

Vagn Greve efterlader sig et markant eftermæle både som forfatter af faglitteratur på det strafferetlige område og som engageret deltager i universitets ledelse, bl.a. i studienævn, institutråd, fakultetsråd og konsistorium.

Det Juridiske Fakultet har meget at være Vagn Greve taknemmelig for. Æret være hans minde!

Bragt første gang på Det Juridiske Fakultets hjemmeside 21. juli 2014

Seneste