Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Mød spidskandidaten: Julie Weile fra Frit Forum

Univalg 2018 — De studerende skal vælge en repræsentant til bestyrelsen ved KU-valget 26.-30. november. Læs, hvad jurastuderende Julie Weile fra Frit Forum vil kæmpe for.

Hvorfor stiller du op?

Fordi det er vigtigt, at de studerende bliver hørt – at det ikke bare er ledelsen og administrationen, der beslutter, hvordan studiemiljøet og pensum skal være. Det er vigtigt, at studerende gider engagere sig. Desværre er stemmeprocenten til KU-valget meget lav, men vi prøver at lave om på det.

Bestyrelsen

KU øverste organ med 11 medlemmer. Flertallet på seks kommer fra erhvervs- og organisationslivet uden for murene, mens de sidste fem er valgte repræsentanter fra unibefolkningen: To studerende, to VIP’er (videnskabeligt personale) og en TAP’er (teknisk-administrativt personale).

I 2018: Kun de studerende stemmer til bestyrelsen, og kun et af deres to sæder er på valg. Det er aldrig lykkedes andre end Studenterrådets kandidater at få en plads i bestyrelsen.

Selvfølgelig stiller jeg også op, fordi jeg mener, at ting kan gøres bedre. Min kæphest er administrationen, som har klare brister. Det er problematisk, at det er så svært for studerende at få svar på spørgsmål om fx dispensation, udvekslingsophold og meritoverførsel. Og det spiller ikke sammen med fremdriftsreformen. Det er helt vildt vigtigt for universitetet, at administrationen er velfungerende.

Hvordan ser du jeres rolle i bestyrelsen?

Som helt vildt vigtig. Der bliver vedtaget meget vigtigt på bestyrelsesniveau, og som studerende oplever vi ting, de andre i bestyrelsen ikke tager højde for. Forskellen på os i Frit Forum og Studenterrådet er, at vi mener, at man er nødt til at have et politisk ståsted. Man kan ikke favne alle 40.000 studerende, og mange af tingene på universitetet spiller sammen med, hvad der foregår i Folketinget.

Hvad vil du kæmpe for i bestyrelsen?

Ud over min kæphest med administrationen, så har jeg være ude og snakke rigtigt meget om KU’s nye retningslinjer i krænkelsessager – og sagen om udklædningsfester på Jura, hvor ledelsen var inde og beslutte, hvad der var krænkende. Jeg mener, at der er tale om omvendt bevisbyrde med de retningslinjer. På KU skal ytringsfriheden være på sit højeste. Der skal sgu ikke være censur på et universitet. Og når KU vurderer, hvad der er krænkende, er det censur. Og det kan let ende som censur på pensumlisten. Det er dybt, dybt problematisk. Det vil jeg kæmpe for ikke sker.

Der har været eksempler på Antropologi, hvor man ikke har undervist i Heidegger, fordi han har været medlem af nazistpartiet. En pensumliste skal være baseret en faglig og akademisk vurdering. Må vi så heller ikke undervise i 2. verdenskrig? Engang kæmpede vi for ytringsfrihed, nu kæmper vi åbenbart for at få den indskrænket.

Til bestyrelsesvalget stiller Frit Forums kandidater – du og Fie Hækkerup – op på en sideordnet liste (hvor stemmerne på de to ikke puljes sammen, red.). Hvorfor laver I ikke en rangordnet opstilling ligesom Studenterrådet?

Tjah. Det ved jeg ikke. Man kan sige: Har vi en chance overhovedet? Man kan godt stille spørgsmål til, hvor demokratisk et valg, det egentlig er.

Sådan stemmer du

Afstemningen til KU-valget foregår elektronisk på valgsitet på KUnet fra 26. november klokken til 30. november kl. 15.

Hvis dit/dine valg er afgjort ved fredsvalg, og afstemningen dermed er bortfaldet, får du det at vide, når du logger ind for at stemme.

I Aarhus har Frit Forum og Konservative Studerende indgået valgforbund. Hvorfor gør I ikke det i København?

Det gjorde vi faktisk sidste år på Jura. Men vi vil ikke gøre det her til bestyrelsesvalget, fordi vi alligevel har nogle helt andre holdninger end Konservative Studerende. Og ser vi det som det vigtigste, at Studenterrådet bare skal ned med nakken? Nej. Det vigtige er, at vi har et politisk ståsted. I Studenterrådet siger de, at man bare kan melde sig ind, så får man indflydelse internt. Men hvor mange gør det? Derfor synes vi stadig, univalget er vigtigt.

Universiteterne er ramt af besparelser. Fx er det lige meldt ud, at der skal skæres mere på Humaniora. Hvad skal KU gøre der?

Det er jo ikke KU, der beslutter det. Men bestyrelsen har et samarbejde med ministeren – og der skal man prøve at mindske besparelserne så meget, som man overhovedet kan. Her er vi og Studenterrådet nok forholdsvis enige.

Er der noget, du mangler at sige?

Hvis  vi  studerende  skal  blive  ved  med  at  blive  hørt,  så  skal  vi  huske  at  stemme.  Nu  har  der  været  snak  om  hvorvidt  man  overhovedet  skal  have  de  studerende  i  studienævne.  Det  er  vildt  vigtigt,  at  det  ikke  bliver  sådan.  Og  argumentet  for  studenterinddragelse  bliver  svækket,  når  stemmeprocenten  er  så  lav.  Så  stem.

Læs også dette debatindlæg af Julie Weile.

Seneste