Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Mursten frem for mennesker

KOMMENTAR - Ledelsen skylder at forklare, hvorfor den prioriterer nybyggerier over ansatte, skriver lektor Bo Buchholt Johansen

Når rektor Ralf Hemmingsen og universitetsdirektør Jørgen Honoré svarer på lektor Claus Emmeche’s anklager kunne de godt gøre sig den ulejlighed at kommentere det vigtigste anklagepunkt – hvorfor »prioriterer [ledelsen] prestigebyggerier og administrativt vokseværk over fastholdelse af kvalificeret videnskabeligt personale?«

LÆS LEDELSENS INDLÆG: KU´s laboratorier må ikke blive et stort museum.

LÆS REPLIK: Rektor og direktøren taler uden om.

På rektors massemøder, da han fremlagde sin kampusplan, skete det under overskriften ‘mennesker frem for mursten’ – et nobelt initiativ. Kampusplanen er to-leddet: KU’s samlede areal skal begrænses for at mindske udgifterne, og sammenhængende forskningsområder skal samles inden for et mindre geografisk område. Planen skulle give mulighed for, at der blev frigivet penge fra lejeudgifter til lønninger – altså en økonomisk effektivisering.

Effekten af, at sammenhængende forskningsområder, for eksempel Biologi skulle samles geografisk, er derimod et øget forbrug af penge til blandt andet nybygninger, renoveringer og fysiske flytninger, og ingen har på noget tidspunkt kunnet vise, at der vil komme en gavnlig effekt ud af sådanne sammenflytninger. Argumentet er alene baseret på formodningen om, at forskere, der sidder tæt sammen, arbejder bedre sammen. Det er imidlertid ikke indlysende at for eksempel humanfysiologer og ferskvandsbiologer skulle begynde at arbejde mere sammen, blot fordi de samles på samme kampus. Det er da fint nok at flytte dem sammen, hvis økonomi og andre argumenter ikke taler imod dette. Men det gør økonomien.

Ledelsen har altså lavet en samlet kampusplan, der på den ene sider frigiver midler og på den anden side forbruger midler. Under de givne økonomiske omstændigheder havde en ansvarlig ledelse fastholdt de indtægtsgivende initiativer og udskudt de udgiftskrævende initiativer til bedre tider, eller i det mindste fremført planen i et langsommere tempo. Det havde en troværdig ledelse gjort.
Men rektors løfte om ‘mennesker frem for mursten’ er nu blevet vendt til ‘mursten frem for mennesker’. Kampusplanen skal presses igennem, koste hvad det vil (læs 130 stillinger). Det er ikke mærkeligt, at en sådan kolbøtte giver anledning til voldsom mistillid hos de ansatte, en mistillid der kun vil vokse så længe ledelsen fastholder sine nye standpunkter.

Når rektor og universitetsdirektøren ikke engang vil forklare hvorfor forbruget til nybygninger, istandsættelser og flytninger skal opretholdes på bekostning af ansatte, så giver det anledning til yderligere mistillid og opblomstring af konspirationsteorier hos de ansatte.

»Er rektor ved at lave et monument over sit virke?« »Er det mon planen at Biologi på Science skal overflyttes til Life, og derfor klipper man nu (igen) Biologi ned til det ikke længere kan fungere som et selvstændigt institut, hvorved det bliver lettere at flytte«? »Eller skal Biologi på Nat renses for alle traditionelle biologiske fagområder (Humboldtsk Biologi) så kun molekylærbiologi, cancer- og diabetesforskning fortsætter – områder der giver penge og kan ‘bruges til noget’?«

Spørgsmålene er mange, og med mindre ledelsen melder helt klart ud, hvorfor der planlægges som der gør, vil troværdigheden falde og mistilliden stige yderligere.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste