Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

»Musikvidenskab er ikke Musikkonservatoriet II«

SVAR PÅ KRITIK - Institutleder på IKK Mette Sandbye forsvarer Musikvidenskabs nye studieordning, der drejer faget i en mere teoretisk retning og styrker de studerendes akademiske håndværk på bekostning af musikken.

I 2010 blev det dyrere for Københavns Universitet at undervise i musik. Det år blev universitetets hidtidige kontrakter med sine timelønnede musiklærere nemlig kendt ulovlige, hvorefter gruppen af timelærere på en gang fik faste kontrakter og en bedre løn.

Derfor virker det som mere end et tilfælde, at faget Musikvidenskab samme år gik i gang med at omskrive sin studieordning og skære ned på undervisningen i musik. Den nye studieordning trådte i kraft i sommeren 2012, og den får nu den konsekvens, at KU fyrer nogle af sine netop fastansatte musiklærere.

Men det var ikke den stigende udgift til løn til underviserne i de praktiske fag, der var årsag til, at Musikvidenskab skulle have en ny studieordning, eller at musiklærere står til at miste deres job, siger institutleder på IKK Mette Sandbye.

»Ansættelsen af studielektorerne og arbejdet med en ny studieordning var to parallelle processer, der ikke havde så meget med hinanden at gøre. Studieordningen fra 2012 er resultatet af en diskussion, som har kørt på Musikvidenskab i mange år om, hvor stor vægt, der skal være på praktiske færdigheder og akademisk teori,« siger hun.

Studieordningen er resultatet af flertallets ønsker

Mette Sandbye påpeger, at en ny studieordning er noget, der bliver debatteret i de demokratiske forsamlinger på instituttet; den er ikke bare et dokument, som ledelsen forfatter.

Derfor mener institutlederen også, at det har været almindeligt kendt blandt underviserne, at Musikvidenskab af faglige grunde skulle skære ned på den praktiske undervisning og dermed ville stå med et antal overflødige stillinger i år.

»En ny studieordning bliver jo besluttet i studienævnet, hvor de studerende også har plads, og den bliver grundigt drøftet i fagråd. Og her ønskede flertallet at ændre forholdet mellem teori og praksis på Musikvidenskab,« siger hun.

Til forsvar for teori og akademisk håndværk

Mette Sandbye forsvarer, at teorien og det akademiske håndværk får lov at fylde mere i musikvidenskabsuddannelsen efter 2012, end det gjorde førhen. Tidligere har de studerende fra Musikvidenskab skullet lægge øre til beskyldninger om ikke at være stærke nok til det akademiske håndværk, siger hun.

»Vi er ikke en kunstskole,« siger Mette Sandbye. »Og skuden er drejet en smule mere i retning af det akademiske og teoretiske. Musikvidenskab er ikke Musikkonservatoriet II.«

Villig til at forventningsafstemme med studerende

Uniavisen har interviewet to studerende, som mener, at KU’s brochurer og fagplaner giver indtryk af, at undervisning i musik fylder langt mere i uddannelsen, end det reelt gør.

LÆS OGSÅ: Studerende kritiserer udviklingen på Musikvidenskab

Oversælger jeres infomateriale den praktiske undervisning over for nye studerende?

»Hvis det gør, er det noget, vi må se på,« siger Mette Sandbye, som dog ikke af den årsag er klar til at skrue op for antallet af timer, der foregår ved klaveret.

»Vi kan jo ikke reagere på den måde, at vi siger: hvis I synes, der mangler praktisk undervisning, så får I bare noget mere praktisk undervisning,« siger hun. I stedet kan sprogbrugen måske rettes til, så de studerendes forventninger svarer til det, de faktisk får.

Det ville have været forkert at evaluere den nye studieordning nu

Studielektorerne, som Uniavisen har mødt, er overraskede over den kommende fyringsrunde. De havde regnet med at få lov at evaluere den nye studieordning, som de allerede nu mener er problematisk, blandt andet med henvisning til evalueringer fra de studerende, som heller ikke er tilfredse.

LÆS OGSÅ: Musikvidenskab fyrer musiklærere – teori skal i højsædet

Studielektorerne mener, at det er hovedløst at begynde at fyre folk, når studieordningen fra 2012 endnu ikke er blevet grundigt afprøvet.

Men Mette Sandbye er uenig.

»Man kan ikke evaluere en studieordning efter kun et år. Vi kan ikke se konsekvenserne af studieordningen fra 2012 før om fem-syv år, når de første hold kandidater er kommet ud på arbejdsmarkedet,« siger hun.

Fyringer er nødvendige

Afskedigelserne på Musikvidenskab er nødvendige, fastholder hun. »Det ville være dårlig ledelse at have den her overkapacitet af undervisertimer og ikke reagere på det.«

Mette Sandbye siger, at afskedigelsesrunden foregår efter bogen, hvilket også indebærer, at fakultetet forsøger at gøre brug af såkaldte afværgeforanstaltninger, fx tilbud om frivillige aftrædelsesordninger for de ansatte.

»Vi ved jo godt, at der er mennesker i den anden ende,« siger hun.

chz@adm.ku.dk

Seneste