Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Andet

Når naturen heler

Stress — I sin ph.d-afhandling undersøger Dorthe Djernis, om stresssede studerende kan hjælpes med mindfulnesskurser, der foregår i en terapihave. Forskning viser nemlig, at naturen kan spille en stor rolle i forhold til helbredelse af syge patienter.

Stressniveauet blandt de studerende på KU er for højt. I efteråret viste en undersøgelse fra Dansk Magisterforening blandt 300 respondenter, at hver femte følte sig stressede en stor del af tiden i løbet af det sidste semester. 52 procent af de adspurgte kæmpede med søvnbesvær, mens 50 procent oplevede hukommelses- og koncentrationsbesvær.

Men måske er der hjælp at hende i naturen. I hvert fald, hvis man spørger Dorthe Djernis, der er psykolog og har arbejdet med stressramte i mange år. Hun arbejder på en ph.d.-afhandling, der undersøger, om stressede studerende kan hjælpes med intensive mindfulnesskurser, der foregår indenfor eller i en terapihave.

Tre råd, hvis du er stresset

1. Hold pauser – hjernen har brug for det, og det øger din produktivitet.
2. Brug mindfulness-apps som Headspace, Calm eller Take a break.
3. Brug kroppen – gå eller løb en tur i et passende tempo – når du er stresset, er al opmærksomheden i hovedet.

Hvis du er stressramt studerende og interesseret i at deltage i forsøget, så læs mere på Emaho.dk

»Der er evidens for, at mindfulness kan bruges til at reducere stress. Spørgsmålet er, om vi kan ændre stressniveaue efter et fem dages intensivt forløb. Og ikke mindst om naturen kan forstærke effekten af mindfulness? Folk der er syge af stress lukker ofte lidt af for kroppens signaler. Så en del af behandlingen handler om at lære at lytte til kroppens signaler, så de medvirkende kan reagere på dem, inden de er alt for stressede,« siger Dorthe Djernis, der har været ansat på KU de sidste fem år og arbejdet med behandling i Institut for Geovidenskab og Naturforvaltnings terapihave Nacadia i Hørsholm.

Fokus påstuderende

Som en del af Dorthe Djernis’ forskning kommer stressramte studerende igennem et såkaldt førløb i MBSR, mindfulness-based stress reduction, på fem dage, hvor de undervises i mindfulness, yoga og meditationsteknikker.

Den ene gruppe undervises i Institut for Geovidenskab og Naturforvaltnings terapihave Nacadia, mens en anden gruppe undervises indendørs. Kurset består af forskellige mindfulnessøvelser som meditationer, yoga og såkaldt body scan.

Vi ved, at otte ugers mindfulness eller meditation nedsætter stressniveauet i kroppen

Dorthe Djernis, ph.d-forsker

For at kontrollere de medvirkende måles deres hjerterytmevariation og gen-ekspression. For når man er stresset, kan genernes evne til at udtrykke sit potentiale forringes, forklarer Dorthe Djernis:

»Men vi ved, at otte ugers mindfulness eller meditation nedsætter stressniveauet i kroppen. Og vi vil så se på om et kort, intensivt forløb har en indflydelse. Men også, om det spiller ind på stressniveauet, at terapien foregår i naturen.«

Desuden interviewes de medvirkende studerende efter deres mindfulnessforløb.

»Jeg har både interviewet dem lige efter kurset og spurgt, hvad der har hjulpet dem, når de er stressede. Og så bliver de interviewet tre måneder efter kurset for at finde ud af, om der er sket en ændring i deres tilstand. Hvordan har de kunnet bruge de redskaber, de har lært på kurset?«

Påvirker nervesystemet

Flere studier har vist, at naturen spiller en vigtig rolle for vores fysiske helbred. Et forskningsstudie har vist, at patienter kommer sig hurtigere efter operationer, hvis de havde udsigt til natur fra deres hospitalsstue. Og patienternes adgang til naturen er tænkt ind i byggeplanerne for det kommende akuthospital i Hillerød.

»Vi ved fra forskningen, at hvis vi er i en natur, som både er artsrig, tryg, vild og naturlig, så påvirker det nervesystemet. Det gør, at man får mere ro på. Man har nogle antagelser om, at når man kommer ud af den fokuserede opmærksomhed, som vi har inde i byen eller foran computeren, så kan vores system bedre slappe af. Vi er lidt mere i flow. Og vi ved også, at terapi i naturen har en positiv effekt,« siger Dorthe Djernis.

Hvad sker der rent kognitivt, når vi opholder os i naturen?
»Teorien er, at vi bruger vores opmærksomhed mere blødt scannende i naturen. Det kræver en masse sortering i hjernen, når vores opmærksomhed er fokuseret, som den fx er inde i byen. Det kræver mere af hjernen. Når vi er i naturen, behøver vi ikke sortere i så høj grad, vi kan bare observere og være i nuet. Og det er det, som kan have en gavnlig effekt, når hjernen er stresset. Min tese er, at naturen kan have en effekt på sindet, der kan sammenlignes effekten af mindfulness.«

Jeg håber, at jeg med ph.d.’en kan udvikle en koncentreret indsats for stressede mennesker

Dorthe Djernis, ph.d-forsker

Redskaber for livet

De medvirkende studerende er rekrutteret med hjælp fra en række University Colleges og Studenterrådgivningen. Kriteriet for at kunne deltage i projektet er, at de studerende skal have en gennemgående følelse af stress – ikke kun i forbindelse med eksamen.

Til gengæld kan de medvirkende studerende forhåbentlig bruge de redskaber, de lærer på kurset, resten af livet.

»Hvis man er ung og bliver ramt af stress, er der mulighed for at rette op på det hurtigere, fordi krop og sind er mere fleksibelt. Og vi håber selvfølgelig, at de medvirkende kan lære, hvordan de kan bliver bedre til at passe på sig selv, så de ikke bliver syge af stress fremadrettet. Jeg håber, at vi med ph.d.’en kan udvikle en koncentreret indsats for stressede mennesker, før de går ned med stress. At finde frem til en effektiv form, der har en dokumenteret virkning,« siger Dorthe Djernis.

Seneste