Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Næsten halvdelen af KU-studerende har stress i hverdagen

TRIVSEL - Studiestress er ikke blot et eksamensfænomen, viser KU’s nye Måling af trivsel og tilfredshed blandt de studerende.

Hjertebanken. Ondt i maven. Nedtrykthed. Koncentrationsbesvær. Søvnproblemer.

Symptomerne er mange og konkrete for de studerende, som er stressede i deres hverdag på KU. Og det er 45 procent af de mere end 11.000 studerende, som har svaret på spørgsmålene i KU’s netop offentliggjorte Måling af trivsel og tilfredshed.

KU har desuden spurgt de studerende, om de er stressede op til eksaminerne. Det svarer 64 procent ja til.

Hverdagsstress: Science er bedst, Humaniora værst

Kigger man på de enkelte fakulteter, er der forskel på andelen af studerende, som i dagligdagen er stressede.

Humaniora topper statistikken over den negative trivsel. Her svarer 48,6 procent af de studerende ja til at have stress-symptomer i dagligdagen. På Science, hvor de studerende er mindst stressede i hverdagen, siger 38 procent af de studerende, at de har stress-symptomer i det daglige studieliv.

Anderledes ser det ud op til eksaminer.

Her topper Jura stress-statistikken, da 72,8 procent af de studerende oplever stress. På Teologi, hvor de studerende er blandt KU’s mindst stressede, føler 52,4 procent af de studerende sig stressede i eksamensperioderne.

Lykke Friis: Stress skal tages alvorligt

Målingen af trivsel og tilfredshed udkom sidst i 2010. Der er både spurgt til de studerendes studietrivsel, det generelle undervisningsmiljø og administrationens støtte til de studerende.

Angående stress indikerer svarene, at problemet hænger sammen med, om de studerende føler sig sikre på de faglige forventninger til dem. Desuden er de studerende, som har en læsegruppe blandt de mindst stressede.

»Det har aldrig været meningen, at det skulle være nemt at være studerende. Men stress skal tages alvorligt. Derfor skal vi blandt andet arbejde på at skabe nogle klare rammer og studiekrav for de studerende, så de ikke stresses unødigt. Desuden arbejder vi på at forbedre redskaberne til at planlægge studierne og gøre merit mere gennemskueligt. Universitetets nye vejledningsstrategi kan være en del af løsningen,« siger prorektor for uddannelse Lykke Friis i pressemeddelelse fra KU.

LÆS OGSÅ: Mere masseuniversitet – mere stress

Bjarke.w.pedersen@adm.ku.dk

Seneste