Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Naturhistorisk Museum fyrer igen – fusionerer med Biologi for at få styr på økonomien

Fusion — Det underskudsramte Statens Naturhistoriske Museum bliver fra januar lagt sammen med Biologisk Institut. Det betyder endnu en fyringsrunde på SNM.

Statens Naturhistoriske Museum vil i 2022 mangle 120 millioner kroner, hvis der ikke bliver grebet ind. Det fortalte Politiken tilbage i februar.

Situationen får nu ledelsen på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) til at fusionere SNM med Biologisk Institut, under hvilket museet kommer til at fungere som en selvstændig enhed. Og sammenlægningen betyder, at der kommer en fyringsrunde på SNM.

Hvis der ikke bliver bragt ro og balance i økonomien, så kan man ikke løfte opgaven med at skabe udstillinger i verdensklasse

Dekan på SCIENCE John Renner Hansen

De ansatte blev orienteret om spareplanen på et stormøde torsdag, hvor det blev meldt ud, at Biologi bliver kompenseret økonomisk for fusionen.

Dekan for SCIENCE John Renner Hansen kan ikke sige på nuværende tidspunkt, hvor mange stillinger, der skal nedlægges.

»Der er møde i Samarbejdsudvalget mandag den 5. november, og den 14. december får de medarbejdere, der ikke skal være her mere, besked.«

Den samlede plan for fusionen forventes klar 1. januar 2019.

Anden fyringsrunde på to år

SNM har haft underskud siden 2014. I 2016 blev 19 ansatte afskediget som en del af den store sparerunde på KU.

Ifølge Tina Blumensaadt Brand, der er laborant og tillidsrepræsentant, har de ansatte vidst i et år, at der ville komme en ny fyringsrunde, da der har været underskud hvert år i en årrække. Det har lagt pres på arbejdsmiljøet.

Folk er frustrerede. De har knoklet løs og er meget påvirkede af det, der er sket

Tina Blumensaadt Brand, tillidsrepræsentant

 

»Folk er frustrerede. De har knoklet løs og er meget påvirkede af det, der er sket. Der har været en række stresssygemeldinger. De ansatte har fået tilbudt psykologsamtaler i grupper, men jeg synes, de er blevet tilbudt for sent,« siger hun.

Ifølge Kristian Bjergbakke, der er økonomikonsulent og tillidsrepræsentant på SNM, er de økonomiske problemer kun blevet større med årene.

»Siden 2010 har ledelsen sagt: Det nye museum er klar om tre-fire år, og så kommer der nogle indtægter – men underskuddet er kun vokset.«

Statens Naturhistoriske Museum består af Botanisk Have, Zoologisk Museum og Geologisk Museum – og det nye museum, Kristian Bjergbakke omtaler, skal samle alle enhederne i et prestigebyggeri i Botanisk Have, som ventes at stå klar i 2022.

Biologi bliver ikke ramt

Tillidsrepræsentanterne siger, at de på mødet i Samarbejdsudvalget mandag den 5. november vil få oplyst, hvor mange millioner, der skal spares, og hvilke dele af organisationen, der bliver ramt.

John Renner Hansen vil gerne understrege, at Biologisk Institut ikke bliver økonomisk ramt af sammenlægningen – kun SNM.

»Det er ikke sådan, at Biologi vil hænge på eventuelle fremtidige underskud på SNM. Biologi kommer ikke til at betale forholdsvis mere til museet end de andre institutter på SCIENCE. Det er fakultetets problem, og det er fakultetet som helhed, som skal løse det.«

Ifølge dekanen bliver Biologisk Institut økonomisk kompenseret for at fusionere med SNM, fordi museet har færre uddannelsesindtægter. Det har været et af problemerne med økonomien på SNM.

Ingen sammenhæng med nyt museum

Ifølge John Renner Hansen har fusionen ingen relation til det kommende naturhistoriske museum, som KU selv skal bidrage med 300 millioner kroner til.

Den samlede pris for museet forventes at blive 950 millioner kroner, hvoraf de 550 millioner kroner kommer fra de fire private fonde: VILLUM FONDEN, Novo Nordisk Fonden, Det Obelske Familiefond og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

»Planen har ingen direkte sammenhæng med det nye museum, men hvis der ikke bliver bragt ro og balance i økonomien, så kan man ikke løfte opgaven med at skabe udstillinger i verdensklasse,« siger John Renner Hansen.

Seneste