Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Naturvidenskab i god gænge

OPTAG - Når det gælder optaget af nye studerende var sidste år det bedste i 20 år. Men 2011 er endnu bedre. Den højeste adgangskvotient på KU findes i dag på Naturvidenskab på faget Molekylær biomedicin, som dog deler æren med Statskundskab.

På landsplan har de naturvidenskabelige fakulteter i snit optaget 21 procent flere studerende end sidste år, svarende til knap 800 personer.

Det høje antal skyldes især, at Syddansk Universitet og Aalborg Universitet i år har udvidet deres optag voldsomt. Men selv om de to store (efterhånden næsten lige store) universiteter, København (KU) og Aarhus procentmæssigt ligger lavere, har naturvidenskab også her været en sællert.

Tæt på maks

På KU er 93 flere studerende bliver optaget på Det Naturvidenskabelige Fakultet (Science) end i rekordåret 2010. Det er en stigning på 7,4 procent. Men fordi Science modtog cirka 13 procent flere førsteprioritets-ansøgere, har man også måttet afvise en del studiesøgende. Ifølge kommunikationschef på Science Joakim Groth er fakultetet ved at have ramt sin maksimale kapacitet.

»Vi har 13 bacheloruddannelser, og der er kun ledige pladser på seks af dem. En af dem, Biokemi, var faktisk fyldt op, men fordi der typisk er et lille frafald, overbooker man en lille smule på alle uddannelser. Syv uddannelser er alså fyldt helt op, og det er bedre i forhold til tidligere, hvor der var ledige studiepladser på flere uddannelser. Det er vi selvfølgelig glade for,« siger Joakim Groth og fortsætter:

»Men uddannelser som Naturvidenskab og it, Nanoscience og Geologi-Geoscience er ikke gået frem som de øvrige. Derfor forsøger vi i disse dage at gøre opmærksom på disse uddannelser, som giver adgang til mange spændende job. Efter at P3 på Danmarks Radio refererede vores pressemeddelelse om ledige studiepladser har rigtig mange unge ringet til vores studievejledning for at høre mere om uddannelserne.«

En sejr for besøgsordninger og markedsføring

Det høje optag kan til dels skyldes, at Science og de naturvidenskabelige uddannelser på Det Biovidenskabelige Fakultet (Life) har gjort opmærksom på sig selv massivt i de senere år, ikke blot med videoer, hjemmesider, annoncer og enorme bannere på bygningsfacader, men ved at invitere gymnasieelever i praktik over en eller flere dage og give dem en reel forsmag på, hvad det vil sige at studere et naturvidenskabeligt fag. Undersøgelser blandt de studerende viser, at det er en strategi, der har effekt.

»Jeg tror også, det her optag er et resultat af kommunikationsafdelingernes arbejde med at lave oplysningsarbejde. Selvfølgelig giver det efterhånden pote, og vi får flere ind, fordi ‘våde’ fakulteter bruger flere ressourcer på besøgsordninger og informationskampagner end tørre fakulteter.«

På de fakulteter, der så længe nogen kan huske har haft fuldt optag uden at gøre det store ud af markedsføringen, kan erfaringerne fra Science og Life og Det Farmaceutiske Fakultet måske ikke bruges til så meget. Og så alligevel. Noget tyder nemlig på, at et praktikophold på universitetet kan mindske frafald – og studenterfrafald er dyrt for alle uddannelser, også de populære.

»Vi spørger også efter praktikbesøgene, om nogle af de unge efter opholdet på Science er blevet klar over, at de ikke vil læse naturvidenskab, og det er der faktisk nogle, der svarer ja til. Og det vil jo sige, at vi formentlig sparer nogle unge fra at blive optaget og bagefter fortryde deres valg og droppe ud. Vi laver en studieafklaring, inden de kommer ind, og det kan alle jo være interesserede i,« siger Joakim Groth.

Meroptaget på Naturvidenskab er godt for ligestillingen

Det øgede optag af studerende har også betydning for ligestillingskurven, og her går udviklingen i retning af lighed. 47 procent af landets nye studerende er mænd, mod 45 procent sidste år.

Det skyldes igen fremgangen for naturvidenskaberne, der generelt tiltrækker flest mænd. Fremgangen for disse fag har derfor trukket en større procentdel mænd ind på universiteterne. Kvinderne er dog stadig samlet i overtal, og muligvis er de også klogere.

I hvert fald sidder kvinderne på Science på KU tungt på det fag, der kræver de bedste adgangspapirer. Molekylær biomedicin har (sammen med Statskundskab) KU’s højeste adgangskvotient på 10,8, og det er et fag, der i særklasse tiltrækker brainy kvinder – kun 13 af årets 55 studiestartere er mænd.

chz@adm.ku.dk

Seneste