Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Nej, Flemming Dela, Københavns Universitet vil ikke betale for dine pc'er, og her er hvorfor

Hvis forskerne ikke arbejder for at få fondene til at medfinansiere omkostningerne til it-udstyr, kræver de indirekte, at universitetets andre forsknings- og uddannelsesområder betaler.

I et indlæg i Uniavisen kræver tillidsrepræsentant Flemming Dela nu universitetets topledelse på banen. Intet mindre kan gøre det. Sagen handler om, at Dela nægter at købe nye computere.

LÆS: Flemming Dela: Universitetet må betale, hvis jeg skal tvinges til at købe nye computere

Dela mener ikke, at computerne er helt slidt op, og han bekymrer sig om miljøet. Vi skal helt sikkert bruge vores udstyr fornuftigt for at lave så lille et klimaftryk som muligt.

KU har en aftale, hvor alt udtjent it-udstyr afhentes af en virksomhed.

Det pågældende firma klargør udstyr, der kan bruges igen og videresælger det. Udstyr, der ikke kan genanvendes, sendes videre til et firma, der er specialiseret i at genbruge materialerne, og de sidste få procent (typisk plastik) bortskaffes miljørigtigt.

Derfor skal de udskiftes

Men hvorfor skal pc’erne overhovedet udskiftes? Grunden er, at hvis de er mere end 4-5 år gamle, kan de ikke fungere med de standardprogrammer, KU tilbyder til computerne. Og de kan heller ikke overholde de krav, der er til moderne it-sikkerhed og service.

Det bliver dyrere for KU, hvis alle tænker kortsigtet og snævert økonomisk.

KU’s computere er løbende under angreb fra it-hackere, og vi har desværre også haft eksempler på tab af data og forskningsproduktion på grund af utidssvarende udstyr og fravalg af fælles sikkerhedsløsninger.

Hvis gruppen vælger ikke at udskifte udstyret, kan universitetet ikke tegne en økonomisk forsvarlig serviceaftale for den gruppe af pc’er. Samlet set bliver det dyrere for KU, hvis alle tænker kortsigtet og snævert økonomisk.

Dela ville i øvrigt næppe heller for egne midler kunne finde en leverandør, der vil garantere ham både it-sikkerhed og holde 4-5 år gamle computere i luften i en længere årrække.

Det grundlæggende problem er imidlertid, at Dela tilsyneladende ikke vil have, at en del af de fondsmidler hans forskergruppe får, skal være med til at betale for de omkostninger, som den øgede forskningsaktivitet medfører.

Fondene forstår det godt

Dela er en dygtig forsker, som har evnet at trække betydelige eksterne midler til sin forskning. Det betyder imidlertid også, at der i dag – populært sagt – bruges flere pc’er og skriveborde i gruppen, end hvis vi ikke havde modtaget de eksterne midler.

Hvis han ikke arbejder for at få dækket disse omkostninger, så kræver han indirekte, at de øvrige forsknings- og uddannelsesområder på KU gør det for ham.

Det betyder for eksempel, at basismidler, som ellers kunne gå til Jura, Teologi eller små forskningsområder, der ikke har samme muligheder for ekstern finansiering, kommer til at finansiere it-udstyr eller for eksempel mobiltelefoni eller instrumenter til laboratorier hos Dela på Panum.

De læsere, der har fulgt udviklingen på universitetsområdet ved, at universiteternes økonomi er presset. Det skyldes, at vi har været gennem en årrække af statslige besparelser. Der er samtidig stadig flere afledte omkostninger, der er knyttet til de eksterne forskningsbevillinger.

Så hvis KU ikke får nogle af disse udgifter til forskning – fx pc’er – dækket af de eksterne fonde, der har investeret i forskningen, kommer vi til at lukke andre forskningsområder og uddannelser.

Det ved fondene godt. Og jeg er helt sikker på, at der er fuld forståelse herfra. Jeg håber så også, at vi internt på KU kan få forståelse for, at vi skal arbejde som et samlet KU for de fælles interesser i excellent forskning og uddannelse.

Seneste