Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Nørdernes æra er forbi

KU’s hjemmesider bliver moderniseret. Et nyt system gør KU’s hjemmesider lettere at lave og bruge

Nu skal det være slut med at fare vild på Københavns Universitets hjemmesider. Et nyt stort webmoderniseringsprojekt blev skudt i gang før sommerferien, og kommunikationsafdelingen lægger nu op til at luge ud i de mange veje og vildveje som præger KU’s over 100 websteder.

Der har været tilløb til projektet i flere år, og ifølge universitetets kommunikationschef, Jasper Steen Winkel, er behovet for udvikling på området nu presserende.

»Universitetet kommunikerer mere og mere via web – både internt og udadtil. Men der har ikke været nogen form for fælles strategi, koordinering eller tilbud om redskaber. Så de forskellige afdelinger har ofte været nødt til at opfinde dybe tallerkener selv,« fastslår han.

Ansigtet udadtil
Det har betydet at universitetet på web ikke altid fremstår lige professionelt og moderne i en tid hvor internettet er det medie hvorigennem forskere kan kommunikere mest direkte med såvel den brede offentlighed som studerende og kollegaer.

»KU’s websteder er et af vores vigtigste ansigter udadtil. Vi skal blive bedre til at præsentere alle de spændende aktiviteter vi har. Universitetet skal i tekst, billede og lyd fortælle om interessante arrangementer, om frontlinjeforskning og om hvordan det er at studere her og så videre. Det gør vi ikke godt nok. Og det er alt for besværligt for folk uden det store web-kørekort at lægge noget på nettet,« vurderer Jasper Steen Winkel.

»Hvis det skal ændres, skal der andre redskaber til, og det er lige nøjagtigt hvad projektet skal tilvejebringe,« siger projektleder Jens Barslund Mikkelsen som bliver tovholder i hele processen.

Fælles standarder
Et andet af projektets formål er at formulere nogle fælles standarder for universitetets mange websteder både hvad angår indhold, udseende og tekniske systemer.

»Heldigvis har en del af universitetets websteder allerede en høj kvalitet, så projektet starter ikke på bar bund.

Samtidig har flere fakulteter og institutter igennem de seneste par år været igennem tilsvarende forløb og derved indhentet erfaringer som projektet kan trække på,« oplyser Jens Barslund Mikkelsen.

Fx har Det Naturvidenskabelige Fakultet i 2003-2004 gennemført væsentlige omlægninger af sine fakultets- som institutsider. Og på Det Humanistiske Fakultet er man langt med nye websteder til alle institutter i den nye struktur der får opdaterede og dækkende sider.

Flere andre institutter har gennemført – eller er ved at gennemføre – markante moderniseringer af egne sider, fx Institut for Folkesundhedsvidenskab og Institut for Statskundskab.

Enkelte af dem har selv udviklet eller på andre måder anskaffet et såkaldt content management system (CMS). Det gør det nemt for ikke-nørder at oprette, redigere og publicere websider.

»Et sådant system er helt uundværligt i det daglige arbejde. Et af målene med projektet er at alle enheder på universitetet skal tilbydes et sådant system,« siger Jens Barslund.

Ansvaret for hver enkelt webside skal placeres entydigt. Og der vil blive fastlagt nogle mindstekrav til webstedernes indhold med ensartede menupunkter og søgefunktioner der gør det nemmere for brugerne at finde rundt på webstederne.

Sideløbende bliver webdesignet frisket op med hjælp fra et eksternt designbureau.

Det nye system forventes indført i foråret 2006 hvorefter arbejdet med modernisering af de mange websteder kan begynde – hjulpet på vej af nye skræddersyede kurser for webredaktørerne.

Seneste