Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Nu har vi en milliard

PENGE I KASSEN - Københavns Universitets overskud for sidste år ender på 335 millioner kroner. Det er 277 millioner kroner mere end der først blev budgetteret med. Direktøren lægger op til at lette lidt på kistelåget i 2013.

Først forventede Københavns Universitet (KU) et beskedent overskud på 58 millioner kroner i 2011, men siden er det kun gået frem for KU’s økonomi.

Efter årets første tre måneder blev tallet opjusteret til 164 millioner kroner, efter seks måneder lød forventningen på et plus på næsten 183 millioner kroner, og efter ni måneder forudså KU et overskud på 275 millioner kroner.

Nu da alle regninger er betalt og alle indtægter løbet ind, ender det samlede overskud på hele 335 millioner kroner, fremgår det af universitetets årsrapport.

Cirka 110 millioner kroner af overskuddet skyldes nogle store engangsindtægter, der ikke er del af KU’s almindelige drift. Derfor konkluderede revisorerne, da de gennemgik regnskabet for bestyrelsen den 19. april, at KU »er nede på 225 mio. kroner i ’ordinært resultat’.«

Det er stadig mange penge.

Sund fremtidsfrygt

Universitetsdirektør Jørgen Honoré er selv overrasket over, at forbruget i de to sidste kvartaler af 2011 har været mindre end forventet. Men han kan godt forklare udviklingen.

»Det skyldes, at alle i KU’s store organisation er blevet forsigtige, da de er utrygge ved den fremtidige økonomi i 2013,« siger han.

Af årsrapporten ses, at KU generelt har holdt igen med at ansætte nye medarbejdere i 2011. Det har påvirket regnskabet, ligesom det såkaldte kvalificerede ansættelsesstop, der blev indført i 2010, har haft effekt.

Lønomkostningerne er således 121 millioner kroner lavere end budgettet, svarende til et fald på 2,7 procent.

Overskuddet er et problem

Men det er ikke kun en god ting for KU-ledelsen, at der er ekstra penge i kassen, for overskuddet gør det svært at retfærdiggøre de senere års fyringer på universitetet.

Allerede da budgettet for 2011 skulle vedtages i december 2010, blev der ballade i bestyrelsen og Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), fordi KU trods et dengang forventet overskud på 58 millioner kroner planlagde at nedlægge 200 stillinger.

De to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vendte tommelfingeren ned og stemte ikke for budgettet. Også de studentervalgte medlemmer udtrykte betænkeligheder, selv om de dog endte med at stemme for, efter at have fået ledelsens skriftlige løfte om at forsøge at friholde uddannelsesområdet for besparelser.

KU har en milliard

Det store overskud betyder, at KU ved udgangen af 2011 rådede over en egenkapital på lige over en milliard kroner.

I udkastet til årsrapporten er noteret: »KU’s egenkapital kan med politiske øjne og ud fra en klassisk tilskudsøkonomisk betragtning forekomme høj.«

Revisorerne mener dog, at der er god grund til at polstre KU’s bankbog. De skriver:

»Ud fra en driftsøkonomisk betragtning er der dog tale om en beskeden soliditet i forhold til de fremtidige udfordringer for KU.«

Fusionen af de ‘våde’ fakulteter (Naturvidenskab, Biovidenskab, Farmakologi og Medicin) vil for eksempel koste omkring 100 millioner kroner i perioden 2012-2015.

Desuden vurderer KU, at der er stor usikkerhed om de fremtidige bevillinger, der kan betyde en nedgang i indtægterne på 100-300 millioner kroner i 2013.

Direktør Jørgen Honoré er dog fortrøstningsfuld.

»Det er godt, at vi har noget overskud at bruge lidt af i 2013, så det relativt pæne aktivitetsniveau kan fortsætte,« siger han.

clba@adm.ku.dk
chz@adm.ku.dk

Seneste