Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Nu kan du læse datalogi og jura på deltid

Erhvervskandidat — Jura og Datalogi på Københavns Universitet er med i ny forsøgsordning, hvor bachelorer med fast arbejde kan læse kandidaten på fire år. På Datalogi håber man at kunne sætte de første deltidsstuderende i gang allerede til efteråret.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har 31. januar offentliggjort en liste over 13 uddannelser, som i efteråret 2018 eller i  2019 indfører en 4-årig erhvervskandidat (eller deltidskandidat) som en forsøgsordning. På KU drejer det sig om Datalogi og Jura.

For at komme i betragtning til en studieplads skal de studerende have en bachelor og et fast arbejde på mindst 25 timer om ugen »på baggrund af deres bacheloruddannelse« (læs mere om kravene her).

Dermed er ét af de mest kritiserede punkter ved fremdriftsreformen snart fortid – om end i første omgang kun for studerende på de udvalgte forsøgsuddannelser: nemlig muligheden for at tage en kandidat på mere end de normerede to år, hvis man har et fast arbejde.

Mange bacheloruddannede har en drøm om at vende tilbage og blive kandidater på et senere tidspunkt. Nu får de mulighed for forfølge drømmen.
Martin Lillholm, viceinstitutleder på Datalogi, KU

Fremdriftsreformens skrappe tidskrav har for mange studerende gjort det umuligt at kombinere kandidaten med studierelevant fuldstid- eller deltidsarbejde. Hvor de før kunne udskyde eksaminer og kurser for at få kabalen til at gå op, har de efter reformen enten måttet droppe arbejdet eller lade sig udskrive fra universitetet og gå glip af kandidaten.

Dermed – har kritikere sagt – har reformen direkte modvirket de seneste regeringers ønske om at knytte universiteter og erhvervsliv tættere sammen og undgå, at universiteterne uddanner til arbejdsløshed.

Begejstring på Datalogi

På Datalogi vækker forsøgsordningen glæde hos viceinstitutleder Martin Lillholm, som vil forsøge at have den nye ordning klar til efteråret.

»Vi er rigtig glade for at få lov at prøve at oprette en erhvervskandidat i datalogi. Som du sikkert ved, så er it-specialister efterspurgte. En fremskrivning er, at der kommer til at mangle 19.000 it-specialister i år 2030. Og vi må finde gode måder at uddanne dem på. De fleste af vores studerende har studiejob, og mange ender allerede som bachelor i fuldtidsjob. Det giver en underlig catch-22, for arbejdsmarkedet skriger på højtuddannede it-specialister – men hvis de fastansætter dem, inden vi kan gøre dem færdige som kandidater, så er det svært at opfylde behovet.«

De 13 udvalgte

Her vil studerende som forsøgsordning kunne tage en kandidat over et fire-årigt deltidsforløb:

Nye erhvervskandidatuddannelser i 2018:
– Business Administration and Ebusiness (CBS)
– Sygepleje (SDU)
– Jura (SDU)
– Jura (KU)
– Revisorkandidat (SDU)
– Revisorkandidat (CBS)
– Revisorkandidat (AAU)
– Revisorkandidat (AU)
– Datalogi (KU)
– Datalogi (SDU)
– Forvaltning (RUC)
– Ingeniør i byggeteknik (DTU)
– Ingeniør i informationsteknolog (DTU)
– Ingeniør i software (SDU)

Nye erhvervskandidatuddannelser i 2019:
– Arkitekt (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering)
– Arkitekt (Arkitektskolen Aarhus)
– Erhvervsøkonomi (CBS)
– Erhvervsøkonomi (SDU)
– Sygepleje (AU)
– Jura (AU)
– Datalogi (IT-Universitet)
– Digital innovation og management (IT-Universitet)
– Design (Designskolen Kolding)

Kilde: ufm.dk

Erhvervskandidaten vil ikke kun kunne afhjælpe et problem for arbejdsgiverne, men også for de datalogistuderende, mener Martin Lillholm:

»Mange bacheloruddannede har en drøm om at vende tilbage og blive kandidater på et senere tidspunkt – men har man ’sat sig’ med fast indtægt og familie, så er det ikke nemt at vende tilbage til et fuldtidsstudie. Nu får de mulighed for forfølge drømmen og vende tilbage på deltid. Og nyuddannede bachelorer vil fra starten kunne tage et aktivt valg om at fortsætte over i en erhvervskandidat.«

Vil arbejdsgiverne ansætte på deltid?

Ordningen har også en anden positiv effekt ifølge Martin Lillholm:

»Vi skal ikke underkende, at det giver en anden mulighed for at få samarbejde med virksomheder, hvor studerende vælger kurser til det, de arbejder med og fx skriver virksomhedsprojekter. Set med samfundsbriller får vi et mere direkte og dynamisk samspil mellem arbejdsliv og uddannelse.«

Ordningen siger, at studerende på deltidskandidaten skal have et arbejde på mindst 25 timer. Og datalogi er kendt som et hårdt studie. Er der tid nok for de studerende på erhvervskandidaten?

»Ja, når de tager kandidaten på fire år i stedet for to, så er der tid.«

Men vil arbejdsgiverne tilbyde stillinger på 25 timer? Kunne man ikke forestille sig, at de mest er interesserede i at ansætte folk på fuld tid – og at de studerende så må tage deltidskandidaten oven i et fuldtidsjob?

»Nu er vi i den privilegerede situation, at det i høj grad er arbejdstagers marked på datalogiområdet, så jeg tror, at de studerende vil kunne få stillinger, der passer til ordningen. Men det er vigtigt at understrege, at det er et pilotprojekt, og at alle skal blive klogere på det. Vi skal finde ud af, om udbudsform og struktur passer til den her model. Derfor laver vi en pilot: Har det gang på jord?«

Syv andre uddannelser kan komme med i ordningen

Ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet er der plads til yderligere syv uddannelser i forsøgsordningen. Uddannelserne skal – hvis de er interesserede – ansøge om at komme med i ordningen inden 1. september 2018.

Uniavisen afventer svar fra ministeriet på, hvornår andre uddannelser end de 20 udvalgte (de 13 nuværende og de syv, der kommer til) vil få mulighed for at oprette erhvervskandidater, hvis ordningen gøres permanent.

Seneste