Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Ny bestyrelse for Uniavisen

Navne — Ni personer skal udstikke kursen for Københavns Universitets uafhængige medie i de kommende år. Fem af dem er netop udpeget.

Rektor har nu udpeget fem nye medlemmer til Uniavisens bestyrelse – Bladudvalget på Københavns Universitet – som udgiver mediet og har ansvar for dets retning og strategi.

Nyudpegede medlemmer er:

  • Mette Hartlev, professor og leder af Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked på Det Juridiske Fakultet.
  • Søren Eilers, professor ved Institut for Matematiske Fag, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.
  • Nete Nørgaard Kristensen, lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Det Humanistiske Fakultet.
  • Mike Gudbergsen, statskundskabsstuderende, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og forperson i Studenterrådet ved Københavns Universitet.
  • Anders Wallberg, fysikstuderende, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

 

Derudover fortsætter følgende som medlemmer:

  • Carsten E. Thomsen, lektor ved Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
  • Dorte Brix, laboratoriekoordinator ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
  • Alexander Safet Memedi, AC-fuldmægtig ved Fakultetsservice, Uddannelse og Studerende på Det Humanistiske Fakultet.
  • Carl G.H. Hansen, fysikstuderende, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

 

Bladudvalget vil på et snarligt møde vælge en formand.

Bladudvalget

Udvalget er bredt sammensat med i alt ni medlemmer. De studerende indstiller tre medlemmer, Hovedsamarbejdsudvalget på KU indstiller tre (både VIP og TAP), og dekanerne indstiller de sidste tre.

Uafhængighed og god skik

Bladudvalget arbejder uafhængigt af universitetets ledelse.

Udvalget skal sikre, at Universitetsavisen udgives i overensstemmelse med redaktionelle principper om saglig, kritisk og fair journalistik og god presseskik i overensstemmelse med Pressenævnets regler.

En grundig gennemgang af udvalgets rolle findes i kommissoriet.

Seneste