Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Ny forening for danske studerende med internationale ambitioner

UDLANDSOPHOLD - Danish Students Abroad arbejder for, at det skal blive lettere for danske studerende at tage en hel uddannelse i udlandet. For alle kan komme af sted, slår foreningens formand fast. Men han mener også, at der fra politisk side gøres for lidt for at sikre den internationalisering, som ellers er et stort uddannelses-buzzword.

For de fleste danske studerende er studier i udlandet synonym med et udvekslingsophold, hvor Københavns Universitet for et semester eller to skiftes ud med et universitet et andet sted i verden.

Det er ganske forståeligt, for det er på mange måder den letteste løsning for den, der har mod og lyst til at studere i udlandet: Undervisningen er gratis, SU’en følger automatisk med, og da man drager ud på en udvekslingsaftale, kan man søge råd og vejledning hos KU’s internationale kontor.

Men hvad hvis ens akademiske udlængsel ikke lader sig mætte af halvt eller et helt år, og man vil tage en hel uddannelse i udlandet? Hvordan søger man ind, hvad er kravene, og hvordan finansierer man sine studier?

Det er den type spørgsmål, som den nyoprettede forening Danish Students Abroad (DSA) ønsker at hjælpe unge danskere med.

En slags studenterråd for udrejsende studerende

Initiativtageren er foreningens formand Jacob Lennheden, der selv er uddannet ved det canadiske Simon Fraser University. Og det er da også denne personlige erfaring, der er årsagen til projektet:

»Jeg oplevede selv mange udfordringer i forbindelse med mine studier i Canada,« fortæller Jacob Lennheden.

»Derfor slog det mig, at det kunne være fedt med en forening, der både kan rådgive danskere, som enten er i gang med eller ønsker at læse i udlandet, men samtidig også gør noget af det samme, som Studenterrådet på KU gør – altså fungerer som en interesseorganisation, der arbejder for og varetager denne type af studerendes rettigheder og interesser.«

Og det er en vigtig opgave, mener Jacob Lennheden.

»Et lille land som Danmark er nødt til at drage erfaring fra udlandet, hvis vi vil bibeholde vores videnssamfund.«

Varm luft og ikke-så-velkommen-hjem

Den holdning er der intet nyt i. For i uddannelsespolitisk sammenhæng har ’internationalisering’ længe været et plusord. Det eksemplificerede Morten Østergaard (R) blandt andet, da han i et interview med Politiken tidligere i år sagde:

»I en globaliseret verden, hvor Danmark er en lille, åben økonomi, har vi brug for, at alle har internationale kompetencer, uanset på hvilket niveau det er.«

Jacob Lennheden mener dog, at der er grund til generel skepsis over for sådanne udmeldinger.

»Man kommer tit i tvivl om, hvor meget der er varm luft,« siger han.

DSA’s medlemmer generelt deler netop erfaringen, at den uddannelsespolitiske praksis ikke lever op til den flotte retorik.

»Der er mange politiske og økonomiske barrierer. For eksempel, har der traditionelt været en lang behandlingstid på SU’en. Det vil sige, at mange har oplevet at være begyndt i udlandet uden at vide, om de havde fået deres SU med. Og tager man til USA og Canada kan man kun få tre års SU til en fireårig bachelor. Og det er stadig kun kandidater, der kan tage deres taxameterpenge med til udlandet.«

Og udfordringerne drejer sig dog ikke kun om at komme ud – men også om at vende hjem.

»Problemet er, at mens man på den ene side opfordrer os til at få international erfaring, så anskuer man på den anden side stadig udenlandske kvalifikationer gennem danske briller,« siger Jacob Lennheden.

»Mange, der tager en hel uddannelse i udlandet, vil rigtig gerne hjem igen, og man hører jo konstant, at erhvervslivet efterspørger international erfaring. Men reelt er det svært at vende tilbage. Det er naturligt, at eksempelvis KU vil sikre sig, at folk lever op til forskellige krav, men det virker altså restriktivt, når eksempelvis en studerende med en BA-grad i økonomi fra Harvard ikke kan komme ind på overbygningen på Økonomi i København, fordi han mangler et eller andet specifikt fag.«

Viden til inspiration

Alt dette bekræfter Jacob Lennhedens opfattelse af, at der er behov for en organisation som DSA.

»Men jeg tror, at en lige så vigtig barriere er frygten og manglen på inspiration. Der er ikke en særlig stor viden om, hvilke muligheder man har. Studievejlederne på de fleste gymnasier er eksempelvis utroligt dårligt klædt på til at rådgive elever, som ønsker at fortsætte deres studier i udlandet,« siger Jacob Lennheden

Derfor er ambitionen med DSA også at skabe et netværk mellem studerende, der har været eller er ude og de, der overvejer at tage ud. Indtil videre rummer foreningen 120 medlemmer, men Jacob Lennheden håber at flere vil komme til.

»Det er vigtigt at give folk de bedste forudsætninger for at tilegne sig viden udenlands. Og selvom mange måske ikke ved det, og man kan blive skræmt af udfordringerne, så har alle i realiteten muligheden for at komme af sted.«

LÆS OGSÅ: Interview med to danske studerende, der er i gang med at tage en hel uddannelse i udlandet.

Seneste