Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Ny hjælpepakke skal støtte det lokale arbejde med studerendes trivsel

Rektors klumme — Vi lancerer en trivselshjælpepakke til studiemiljøet i 2021, for der bliver hårdt brug for at trivselsvejledere og studenterforeninger kan reboote det fysiske studieliv, når vi engang kan vende tilbage til campus.

»We’ve learned that quiet isn’t always peace«. Ved indsættelsesceremonien af præsident Joe Biden satte Harvard-alumne Amanda Gorman ord på en stemning, der også kan beskrive hjemmearbejdspladsens tilsyneladende ro, som vækker uro, stress og mistrivsel.

Nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet peger på, at 70 procent af de studerende mener, at coronasituationen har fjernet noget af glæden ved at uddanne sig. Og 43 procent har oplevet at føle sig ensomme på studiet i efteråret.

Her ved semesterstart i 2021 står vi i en særligt sårbar situation. Efter julens mentale pusterum fortsætter nedlukningen, og undervisningen er stadig parkeret i Zoomland, alt imens vi afventer vaccinernes forsinkede ankomst og smittekurvernes forventede stejlhed fra nye virusmutationer.

For at støtte det gode, lokale arbejde har rektoratet derfor besluttet at iværksætte en trivselshjælpepakke.

Kevin Olesen, Studenterrådets nye forperson, forudser, at der venter de studerende nogle hårde måneder. Ikke mindst fordi KU er nedlukket fra begyndelsen af dette semester, mens de studerende i 2020 trods alt havde et par måneder med fysisk fællesskab på campus til at opbygge studiegrupper og lære nye undervisere at kende, inden de blev sendt hjem til studenterhyblen, hvor mange bor alene. Læg dertil, at hittepåsomhed og engagement har en udløbsdato. »Sidste år havde vi online quiz-aftener og fredagsbarer, men jeg er bange for, at lysten er ved at forsvinde«, som Kevin formulerede det for nylig i Akademikerbladet.

LÆS OGSÅ: »Det er benhårdt«. Den nye nedlukning rammer studerende hårdere end den første

Derfor er det kun godt, at uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) efter et ‘trivselstopmøde’ i november nu har fremlagt et katalog med idéer, der skal styrke unges trivsel under corona. Endnu mere velgørende ville det være, hvis ministeren fik overbevist sine regeringskolleger om, at de studerendes trivsel (og faglighed) har en pris.

Lokale initiativer batter

Hvad gør vi på KU for at hjælpe de studerende gennem denne svære tid? Det er meget opmuntrende at høre om alle de fremragende, lokale initiativer, som undervisere, studievejledninger, studienævn, fagråd og studerende driver med ildhu og engagement.

Fra studievejledningen på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, der har lavet en ‘omvendt telefontjeneste’, der på opsøgende vis ringer til studerende for at høre, hvordan det står til. Til Sune Halkjær, førsteårsstuderende på fysik, der har oprettet det virtuelle ‘HC Ørsteds Instituttet’ på gaming-platformen Discord – et tilløbsstykke hvor man både kan fordybe sig i elektromagnetisme eller snuppe en fælles filmaften på ‘watch2gether’, alt efter om humøret er til faglighed eller fest.

For at støtte det gode, lokale arbejde har rektoratet derfor besluttet at iværksætte en trivselshjælpepakke, der dels giver fakulteterne tilskud til at ansætte trivselsvejledere, og dels giver ekstra penge til studiemiljøet i 2021, hvor KU får hårdt brug for studenterforeninger mv. til at reboote det fysiske studieliv, når vi engang kan vende tilbage til campus. Desuden har vi samlet erfaringer med trivselsarbejdet fra fakulteterne i et katalog, man kan hente inspiration fra.

Vi har sammensat hjælpepakken efter dialog med fakulteter og studerende i KU’s Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) samt viden fra KU’s Tænketank om stress og studietrivsel og KU’s Covid-19-ekspertgruppe.

Vi lægger op til metodefrihed, så hjælpen kan nå ud hurtigt, og fakulteterne kan sætte ind netop dér, hvor trivslen knirker lokalt. Vores opfordring er dog, at fakulteterne tænker bredt og både favner de få studerende, der har det meget dårligt – og de mange studerende, der måske bare savner hinanden og deres undervisere.

Alle er med til at vise, at KU stadig er her.

Arbejdet med trivsel sker ikke kun i studievejledningen, men er også tæt knyttet til det faglige: Undervisere, der tjekker ind på Zoom før timen, og tager en hyggesludder med de studerende. Studienævn der hjælper med at få stablet online læsegrupper på benene. Studieledere der skriver til deres studerende på Facebook. Eller studieadministrative medarbejdere, der viser et menneskeligt ansigt og ringer med tips til formalia i en dispensationsansøgning. Alle er med til at vise, at KU stadig er her.

Uanset alle de gode viljer må vi også erkende – med behørig realisme – at behovet for hjælp er meget større end beløbet i hjælpepakken kan matche. Vi er meget taknemmelige for, at undervisere, studievejledere, studieadministrative medarbejdere og studienævn knokler for at afvikle undervisning og eksaminer og komme igennem bunken af opgaver i uddannelsernes maskinrum.

Så meget desto vigtigere er visheden om, at KU’s største værdi er den store idérigdom, som ligger i KU’s medarbejdere og studerende. Som førnævnte fysikstuderende Sune, der på få dage omplantede et studiemiljø til en gamer-platform, ud fra den samme smukke, uskrevne regel han kender fra gangene på det fysiske HCØ, når studiekammeraterne har problemer med at knække en formel: »Man kan altid bede hinanden om hjælp«.

Seneste