Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Ny lægeuddannelse koster studiepladser på KU

SLINGREKURS – Sidste år fik Københavns Universitet 50 nye pladser på medicinstudiet, men nu ryger næsten halvdelen, fordi regeringen også vil uddanne læger i Aalborg. Rektor Ralf Hemmingsen kritiserer slingrekursen

Vejen er banet for en ny lægeuddannelse på Aalborg Universitet, efter at regeringen gav sin accept den 4. maj. Det betyder, at 50 studerende begynder på medicinstudiet i Aalborg efter sommerferien. Og at 21 færre kommer ind på samme studium på Københavns Universitet (KU).

Da det samlede antal pladser på bacheloruddannelsen i medicin fastholdes på 1400 studiepladser per år, må antallet af studiepladser på de tre eksisterende medicinuddannelser nemlig reduceres.

Københavns Universitet (KU) får altså dermed 21 færre pladser, Aarhus Universitet 17 færre og Syddansk Universitet 12 færre end i dag.

Urimelig slingrekurs

Prioriteringen forundrer Ralf Hemmingsen, rektor på KU, fordi Danmark har et stort behov for flere læger, og der ikke er udsigt til at behovet bliver mindre de kommende år.

På den baggrund blev optaget på medicinstudiet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU så sent som i 2009 udvidet med 50 pladser, og nu bliver næsten halvdelen fjernet igen.

»Det virker helt uovervejet og langt uden for rimelighedens grænser i forhold til fornuftig administration af uddannelserne på landets universiteter. Vi er begyndt at ansætte folk og udvide kapaciteten. Nu bliver vi udsat for en stop-go-politik, der gør det umuligt at planlægge,« siger Ralf Hemmingsen.

Rektor tilføjer, at KU ikke har problemer med, at der uddannes læger i Aalborg, så længe det ikke sker på bekostning af optaget på de tre eksisterende lægeuddannelser.

»Der er også brug for læger i landets yderområder, men det er en dårlig strategi at løse et problem ved at skabe et nyt. Her er regeringen nødt til at tænke langsigtet og tilføre området nye pladser, ikke hugge en hæl og klippe en tå på de øvrige universiteter,« siger han.

Nordjysk glæde

Glæden er til gengæld stor på Aalborg Universitet, hvor prodekan på sundhedsområdet, professor Egon Toft vurderer, at hele landsdelen får gavn af den nye uddannelse.

»Hvis du som nordjyde er uddannet på Aalborg Universitet, er der ekstra gode chancer for, at du også vælger at slå dig ned og virke heroppe efter endt uddannelse. Det viser al erfaring fra vore øvrige studier. Dermed mener jeg, vi kan se frem til at være med til at lukke de huller i yderdistrikterne, hvor der i dag er mangel på læger,« siger Egon Toft til Politiken.

Michael Dall, formand for Lægeforeningens Uddannelsesudvalg, er til gengæld ikke begejstret.

»Det er ingen hemmelighed, at vi i Lægeforeningen er skeptiske over for en ny lægeuddannelse. Det er nemlig ikke lægemangel, der er problemet i Danmark – det er speciallægemangel,« udtaler han til Politiken.

Problem for Århus

Aarhus Universitet (AU) skriver i en pressemeddelelse, at man tager regeringens beslutning til efterretning, selv om AU siden 1998 har brugt mange ressourcer på at opbygge et stærkt fagligt miljø på Aalborg Sygehus og Århus Universitetshospital, og det indgår i dag som en integreret del af Aarhus Universitets kliniske uddannelser til medicinstuderende.

»Aarhus Universitet har gennem hele forløbet argumenteret både fagligt og sagligt for, at det nuværende samarbejde mellem Aarhus Universitet og Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital ikke bare er den bedste lægefaglige løsning, men også den studiemæssigt og økonomisk mest fornuftige løsning for landet som helhed,« udtaler Århus-rektor Lauritz B. Holm-Nielsen i pressemeddelelsen.

Videnskabsministeren og indenrigs- og sundhedsministeren vil snarest indbyde de to regionsrådsformænd for Region Midtjylland samt Region Nordjylland og bestyrelsesformændene og rektorerne for Århus og Aalborg universiteter til et møde med henblik på at drøfte det fremtidige samarbejde.

Seneste