Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Nye institutråd er på plads

MEDINDDRAGELSE – Standardforretningsordenen for det nye samarbejdsorgan har været i høring, og Hovedsamarbejdsudvalget og rektor har nikket ja til den endelige tekst. Det første valg kan dermed afholdes i foråret 2013.

De nye institutråd, der skal nedsættes på Københavns Universitet (KU) får kun en rådgivende funktion over for institutlederen, men Ingrid Kryhlmand, næstformand for Hovedsamarbejdsudvalget og fællestillidsrepræsentant for de administrative HK-ansatte på KU, mener alligevel, at det nye samarbejdsorgan vil give de ansatte og studerende mere indflydelse.

Hun glæder sig over, at det er lykkes at forhandle en aftale på plads med ledelsen om formuleringen af en standardforretningsorden.

Den indeholder flere imødekommelser af de ansattes ønsker, så medarbejderne og de studerende på institutterne har fået et godt redskab at støtte sig til, mener Ingrid Kryhlmand.

LÆS: Institutråd rokker ikke ved ledelsens magt

LÆS OGSÅ: Institutråd gennemtrumfes trods ledelsesmodstand

Dagsordenen afgørende

Hun hæfter sig ved, at medarbejderne i paragraf 1 stk 2 har sikret sig, at hvert enkelt institut som minimum skal diskutere budgettet og økonomien på instituttet, samt visioner, undervisnings- og forskningsstrategier og den langsigtede strategi for ansættelser og studiemiljø.

Desuden har man med paragraf 3 stk 3 fået indføjet, at der skal vælges en næstformand for rådet blandt de valgte medlemmer, det vil sige de ansatte og de studerende, som modvægt til institutlederen, der er selvskrevet som formand.

»De flotte taler om medindflydelse skal også afspejle sig i tilrettelæggelsen af møderne, og en næstformand kan være med til at sikre, at dagsordenen kommer til at afspejle medarbejdernes ønsker til, hvad der er behov for at få diskuteret. Jeg siger ikke, at institutlederne forsøger at skjule noget, men de er også mennesker, som kan glemme ting, og næstformanden har måske nogle andre input til, hvad der rører sig blandt de ansatte og studerende på instituttet,« siger Ingrid Kryhlmand.

Der skal være valg til de nye institutråd for første gang i marts i 2013 med tiltrædelse den 1. april samme år.

clba@adm.ku.dk

Seneste