Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Nye retningslinjer skal komme studerende med handicap i møde

Dispensationer — Københavns Universitet skal give studerende med handicap den hjælp, de har krav på. Uddannelses- og Forskningsministeriet har pålagt universiteterne at oppe sig.

Studerende med et handicap får det forhåbentlig nemmere i fremtiden, når de søger om den hjælp, de har brug for – og som de har krav på.

Ledelsen på Københavns Universitet (KU) sendte i april 2021 reviderede retningslinjer ud til de ansatte, der behandler ansøgninger om hjælpemidler eller dispensationer fra studerende med handicap.

Den sagsbehandling finder som regel sted i et studienævn, men erfaringen viser, at ansøgningerne kan udvikle sig til komplekse forløb, som involverer universitetets studenterambassadør.

LÆS OGSÅ: Studenterambassadør: Studerende med handicap kommer for ofte i klemme på Københavns Universitet

»Jeg håber, de nye retningslinjer reducerer noget af den kompleksitet. Det er samtidig godt, at de studerende med en funktionsnedsættelse kan henvende sig til Københavns Universitets egen studenterambassadør for at få råd og vejledning til dispensationsansøgninger eller vejledning i forbindelse med, at de ønsker at klage over en afgørelse,« skriver vicedirektør Rie Snekkerup til Uniavisen i en e-mail.

Hun er leder af Uddannelser & Studerende ved Københavns Universitet og har igennem næsten et år haft ansvaret for at revidere retningslinjerne.

Studenterambassadør: Det er et fremskridt

Allerede i maj 2020 udsendte Styrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet et såkaldt hyrdebrev om forvaltning af handicapområdet til samtlige landets videregående uddannelsesinstitutioner.

Hyrdebrevet indeholder retningslinjer for, hvordan blandt andet studienævnene er forpligtet til at hjælpe studerende med handicap, og med brevet fulgte et notat med en tre sider lang tjekliste.

KU’s studenterambassadør Bo Gad Køhlert ser det som et fremskridt:

Handicap og funktionsnedsættelse

Begreberne bruges i flæng. Styrelsen bruger ordet handicap i hyrdebrevet, mens ledelsen ved KU foretrækker at bruge ordet funktionsnedsættelse.

»Hyrdebrevet har gjort os klogere på, hvordan Styrelsen mener, at KU skal administrere handicapområdet. Det er en meget specifik beskrivelse, der nu er kommet, og hyrdebrevet gør det klart, hvad vi som universitet er forpligtet til at gøre for at ligestille vores studerende med handicap tilstrækkeligt med alle andre studerende,« siger Bo Gad Køhlert.

Det er blandt andet på den baggrund, at Uddannelser & Studerende har udarbejdet både nye retningslinjer og et nyt sæt af guidelines.

Studerendes klager fik ministeriet til at reagere

Styrelsen beskriver i detaljer hvad uddannelsesinstitutioner fremover skal gøre for at sikre, at alle studerende med handicap bliver kompenseret ved hjælp af det, der hedder en hensigtsmæssig tilpasning.

»Styrelsen har i forbindelse med behandlingen af flere klagesager konstateret, at den generelle sagsbehandling og proceduren for tildeling af særlige prøvevilkår hos flere institutioner rejser tvivl om, hvorvidt institutionerne overholder Lov om forbud mod Forskelsbehandling på Arbejdsmarkedet,« står der i hyrdebrevet.

En ansøgning kan gælde flere prøver

Rie Snekkerup skriver til Uniavisen, at det er nyt, at KU fremover ved hver eneste dispensationsansøgning om særlige prøvevilkår skal vurdere, om dispensationen skal gælde for flere prøver. Hidtil har en dispensation højst kunnet gælde for en prøve ad gangen.

Ministeriet lægger også op til, at alle studerende med handicap så vidt muligt kun skal oplyse om sit handicap én gang.

»Og det er rigtig godt, at vi nu får mulighed for at gøre det, hvor det giver mening, da en studerende med funktionsnedsættelse kun behøver at søge om dispensation én gang,« skriver Rie Snekkerup.

Den tid, der gik fra Københavns Universitet modtog hyrdebrevet i maj 2020, til guidelines og retningslinjer blev sendt ud i april 2021, har Uddannelser & Studerende ifølge Rie Snekkerup brugt på at tale med Styrelsens jurister og nogle af KU’s seks fakulteters jurister, sagsbehandlere, deres studiechefer og vejledningsenheder.

Uddannelser & Studerende har desuden fortolket brevet i dialog med KU’s egen SPS-funktion.

Endelig har Uddannelser & Studerende brugt tid i en juraarbejdsgruppe, der blev nedsat på KU, for at finde frem til de korrekte fælles retningslinjer, der skal sikre en ensartet sagsbehandling på tværs af alle uddannelser for studerende, der har en funktionsnedsættelse.

Nye regler gælder fra 1. september

Rie Snekkerup forventer, at de nye retningslinjer og guides for sagsbehandlingen vil være fuldt implementeret på universitetet fra 1. september 2021.

»Vi har netop sendt de reviderede retningslinjer og guidelines ud til alle seks fakulteter ved KU, men de skal naturligvis bruge noget tid på at orientere studienævn og sagsbehandlere. Derudover skal de studerende også orienteres om de nye muligheder,« skriver Rie Snekkerup.

Hun henviser desuden til, at KU siden 2016 har haft sin egen strategi for dets studerende med funktionsnedsættelser.

Seneste