Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Nyt boble-center er »en lille verdensnyhed«

BOBLESTUDIER – Du kender boligbobler og it-bobler, men hvad med Twitterbobler, informationsbobler og forskningsbobler? Med 14,4 millioner i ryggen fra Carlsbergfondet skal Vincent F. Hendricks nye Center for Information og Boblestudier som det første af sin art undersøge bobledannelser på tværs af videnskaberne.

Vincent F. Hendricks’ telefon har ringet non-stop, siden det i går blev afsløret, at han skal stå i spidsen for Center for Information og Boblestudier – et nyt, tværdisciplinært forskningscenter under det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet.

Dansk og international presse har kimet ham ned. Og EU-kommissionen i London har sagt tillykke og meddelt, at de er ret interesserede i centrets interdisciplinære fokus, som passer med EU’s Horizon 2020-målsætninger.

»Der findes selvfølgelig centre som kigger på boblefænomenet fra et socialpsykologisk perspektiv eller fra et økonomisk – men at kigge på tværs af ontologier, det er ganske nyt. Vi skal selvfølgelig ikke tage munden for fuld, men du kan godt kalde det en lillebitte verdensnyhed,« siger Vincent Hendricks til Uniavisen.

Det skal boblestudierne studere

Pengene til centret kommer i første omgang fra Carlsbergfonden, som har doneret 14,4 millioner kroner til projektet over en femårig periode. Idéen kommer fra Vincent Hendricks’ hoved.

»Den har ligget og rullet rundt noget tid. Sidste år skrev jeg en bog om infostorms sammen med Pelle G. Hansen og Rasmus K. Rendsvig, og jeg har også analyseret lemmingeeffekter under finanskrisen sammen med Jan Lundorff Rasmussen og om opbygningen af en forskningsboble inden for neurovidenskaben sammen med David Budtz Pedersen. I forbindelse med det tænkte jeg: En økonomisk karakteristisk er, at bobler opstår, når for meget likviditet jagter for få gode aktiver. Men hvorfor skal likviditet kun være monetær? Hvad med meninger om offentlige standpunker og æstetik? Hvad med shitstorms og investeringen af social kapital på sociale medier?«

Det nye center skal altså – blandt andet – kigge på informationsbobler og forskningsbobler, og metoderne skal hentes fra både logikken, matematikken, økonomien, den teoretiske datalogi og den formelle sociologi.

»Vi kommer til at bruge hele paletten fra psykologi til økonomi til adfærdsstudier. Nu har jeg nævnt Twitterstorms, men man kunne også kigge på anerkendelsesøkonomi. Hvordan kan man blive kendt for at være kendt? Hvordan overopheder man en kendt person?«

Hvad håber Vincent F. Hendricks at finde ud af?

»For det første vil vi finde ud af hvor langt analogien holder. Kan man investere social kapital ligesom økonomisk – og på hvilke vilkår? Hvad er strukturerne i boblegenerering? Ekstremisme kan for eksempel ses som dét. Så i udgangspunkt vil vi undersøge dynamikken i boblefænomener – også på tværs af sektorer og discipliner.«

En del af fokus vil uvægerligt ligge på bobledannelsernes negative effektiver (som de både kendes fra finansielle bobler og fra shitstorms på sociale medier), men Vincent F. Hendricks vil også se på ’godartede bobler’, som kan bruges til at fremme klimaopmærksomhed, ligestilling, interkulturel forståelse, sundhed og antiradikalisering.

»Carlsbergfondet vil have at vide, hvilke strukturer og dynamikker der karakteriserer bobledannelser på tværs. Men vi har også andre interessenter, der herfra vil vide: Hvad gør man ved det? Hvordan kan man fremme gode initiativer?«

Fem nyansættelser på vej i efteråret

Center for Information og Boblestudier skal holde til under Det Humanistiske Fakultet. Præcis hvor centret skal bo, skal på plads hen over sommeren og efteråret – sammen med resten af projektets grundlogistik. Vincent F. Hendricks ansætter i første omgang to postdocs og to ph.d.’er samt en administrativ medarbejder, og han vil lede efter folk, der arbejder på tværs af videnskaberne:

»Det er et grundvidenskabeligt, interdisciplinært center. Alle skal kunne tale sammen. Boblerne er interdisciplinære objekter, så de videnskabelige spor kommer ikke til at køre ved siden af hinanden parallelt, de kører i ét spor. Det kan ikke løses uden en interdisciplinær tilgang,« siger Vincent F. Hendricks.

Adspurgt, om der er nogle mulige stopklodser for Center for Information og Boblestudiers arbejde, svarer han:

»Det er jo ikke fugle på taget, det her. Vi har allerede skrevet bøger og artikler om bobledannelser inden for neurovidenskab og om Twitterstorme som informationsbobler. Vi har udført begyndende eksperimenter og simuleringer. Projektet er realisérbart. Det interessante er så, hvor langt det er realisérbart. Og det kommer an på, hvad forskningen viser.«

Til efteråret vil Vincent Hendricks og centrets første ansatte kunne gå i gang med at besvare det spørgsmål – og de mange andre, den nye centerleder stiller.

»Flere private fonde er interesserede i at støtte centret. Så hvis alt går vel, og alt ruller på alle nagler om to et halvt år, så er det jo et center med samlet budget på cirka 35 millioner over en 5-årig periode. Det vil i givet fald være det største privatfinansierede humanistiske forskningscenter. Men nu starter vi med det grundvidenskabelige, og jeg er meget, meget glad for Carslbergfondets bevilling,« siger Vincent Hendricks.

dennis.christiansen@adm.ku.dk

Seneste