Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Nyt farmaceutisk studenternetværk på Sund

NETWORKING –Studenterafdelingen af den store farmaceutiske organisation AAPS, er det andet i Norden og kun det niende af sin slags i Europa ud af omkring 100 på verdensplan.

En gruppe farmaceutiske ph.d.-studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har fundet sammen om at starte et studenternetværk. Med basis i den prestigefyldte organisation American Association of Pharmaceutical Scientists (AAPS) vil de facilitere aktiviteter, der kan fremme de studerendes karrieremuligheder.

»Som studenterafdeling i AAPS netværket får vi muligheden for at skabe en masse studierelevante aktiviteter. Vi er uafhængige af forskellige universitetsinteresser, blandt andet ved at AAPS biddrager med økonomiske midler til vores arbejde. Vi vil inkludere alle på det farmaceutiske område i vores arbejde,« siger formanden for studenternetværket Katrine Jensen.

»Vi vil skabe bedre networking-muligheder blandt de studerende, vi vil give dem en platform, hvorfra de kan formidle deres viden og forskning. Vi vil arrangere virksomhedsbesøg og forelæsninger af folk fra den farmaceutiske industri. Når topforskere fra vores felt besøger Sund, vil vi også forsøge at lave aftaler om, at de kan blive et par timer ekstra og holde oplæg for os studerende,« siger Katrine Jensen.

Prestigefyldt organisation giver legitimitet til de studerendes aktiviteter

AAPS er en professionel videnskabelig organisation, som fokuserer på vidensdeling og uddannelse inden for det farmaceutiske område. AAPS har på verdensplan omkring 11.000 medlemmer, som er beskæftigede i industrien, såvel som på de akademiske institutioner og i det offentlige.

»AAPS arrangerer en stor årlig konference, og det er simpelthen stedet, man skal hen i løbet af sin tid som ph.d.-studerende, hvis man vil noget inden for det farmaceutiske felt,« siger Claus Greve Madsen, kasserer i studenternetværket.
»Herudover udgiver AAPS også det anerkendte videnskabelige tidsskrift Pharmaceutical Research. Organisationen giver vores kommende aktiviteter et solidt og legitimt udgangspunkt, og vi oplever allerede nu at folk tager os meget seriøst,« siger Claus Greve Madsen.

Københavns Universitet har udpeget professor Thomas Rades som rådgiver for studenternetværket. Han skal give støtte og vejledning, men har ellers ingen indflydelse på arbejdet i netværket.

Håbet om en stærk organisation af engarede studerende

Medlemsskab af studenternetværket er gratis og alle MA-studerende, ph.d.-studerende og postdocs er velkomne. Alle aktiviteter og kommunikation i netværket kommer til at foregå på engelsk.

»Vi har en bestyrelse, som varetager det administrative arbejde. Meningen er i høj grad at engagere medlemmerne til selv at skabe aktiviteterne netværket, hvilket vi kan hjælpe dem med i kraft af de økonomiske midler, vi råder over. Vi tror at arrangementer skabt af studerende for studerende giver det bedste udgangspunkt for relevante og interessante aktiviteter,« siger næstformand i netværket Eva Lobbens.

»Efter sammenlægningen af det farmaceutiske område med Sund har der manglet en struktur til at samle det farmaceutiske vidensdelingsområde. Med vores netværk har vi taget et stort skridt i retning af at skabe nye og bedre rammer for vores interessefelt,« siger formand Katrine Jensen.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste