Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Ordentlige rammer for en ordentlig uddannelse

KLUMME - Universitetsuddannelserne må ikke blive en stoledans, hvor der ryger én ud hver runde, fordi der ikke er pladser nok, skriver Cecilie Goll Knudsen, som argumenterer for bedre lokaler til KU's mange, mange studerende.

»Tillykke, du er blevet optaget på Københavns Universitet.« Denne glædelige besked fik over 7.000 nye studerende ind af brevsprækken den 30. juli. 10 procent af en ungdomsårgang bliver uddannet på Københavns Universitet( KU) og med det øgede optag, bidrager KU i særdeleshed til opfyldelsen af regeringens målsætning om, at 60 procent af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. Men hvis vi vil sikre at de studerende bliver på studiet, må universitetsuddannelserne ikke blive en stoledans, hvor der ryger én ud hver runde, fordi der ikke er pladser nok

Således spurgte min medstuderende Mads Melin i et debatindlæg i Politiken den 3. august. Spørgsmålet faldt efter det var kommet for dagen, at der reelt ikke var plads til 15 procent af de nyoptagne studerende.

Universitetet havde lukket flere ind end der var plads til, men da man alligevel regnede med at 15 % ville droppe studiet i løbet af den første tid, var det ikke et problem ifølge KU’s studiechef, Claus Nielsen.

En tankegang som også flyselskaber gør brug af for at undgå tomme sæder. Man kan stille sig selv spørgsmålet om hvorfor 15 procent dropper ud – er det måske fordi overbookningen har medført proppede undervisningslokaler og absurde undervisningstidspunkter?

Gæt hvad læreren siger

Første skoledag på tilvalgsfaget i arabisk mødte en ven op til undervisning – det samme gjorde 70 andre, selvom deres lokale kun var godkendt til omkring 40 studerende. Deres underviser kunne dog berolige dem: op mod 60 procent ville falde fra i løbet af den første tid, og så ville der være plads til at alle kunne få en stol at sidde på. Det eksempel er desværre langt fra enestående.

Selv er jeg netop startet på mit tilvalg i dansk og har fornøjelsen af to gange ugentligt at have forelæsning sammen med de 232 studerende, der netop er blevet optaget på bachelordelen. Der er rift om det eneste auditorium, der kan rumme de helt store fag på KUA, og som konsekvens heraf ligger den ene af mine forelæsninger i tidsrummet 17-19.

På det samfundsvidenskabelige fakultetet udbydes som følge af pladsmangel undervisning i Geocenterets festsal, hvor akustikken er så dårlig, at de studerende på bagerste række ikke kan høre hvad underviseren siger.

At investere i uddannelse er også at investere i de fysiske rammer

Denne klumme skal dog ikke være én lang klagesang. På det Samfundsvidenskabelige Fakultet er de for tiden i gang med at bygge ny auditorier – for at gøre plads til fremtidens studerende. Jeg synes dog stadig at det er paradoksalt, at regeringen med den ene hånd åbner døren til universitetet for en masse nye studerende, mens den med den anden holder pengekassen hermetisk lukket.

Hvis man vil sikre at de 60 procent der starter på videregående uddannelse også skal gennemføre den, må man sikre at der også er penge nok til det. For hvad hjælper det først at bygge nye auditorier, når man opdager at man ikke har plads til alle? Og hvad hjælper det at optage 70 på et fag, hvis der kun er plads til 40?

Så jeg vil gerne give et råd videre: at investere i uddannelserne er ikke alene at sikre, at de nyoptagne får SU. Det er også at investere i, at der bygges lokaler, hvor der er plads til alle. Jeg tror på, at 60 procent kan få en videregående uddannelse, men hvis det skal være muligt, skal rammerne først og fremmest være i orden!

Seneste