Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

På landet midt i byen

Landbohøjskolen er blevet til Det Levende Universitet, men navnet hænger ved. KVL er stadig landmands-børnenes og dyrevennernes foretrukne uddannelse, men UNiversitetet er samtidig centrum for forskning i bioteknologi, naturressourcer og ulande

Dyrlægevej hedder vejen til landets største dyreklinik. For enden af vejen har mangen en huskat måttet lade livet, hunde er blevet reddet fra kræft, og marsvin er blevet steriliseret. Her ligger nemlig Hospital for Mindre Husdyr der har 10.-15.000 fjerklædte, pelsklædte og skællede patienter om året.

Køerne og hestene må man længere ud på landet med. Helt præcist til Tåstrup. Her ligger KVL’s fire forsøgsgårde og det kommende Hospital for Større Husdyr.

Men der er andet end dyr og dyrlæger på den smukke gamle Campus på Frederiksberg. Her uddannes også jordbrugsøkonomer, bioteknologer, landskabsarkitekter og hvad de ellers hedder på de tyve andre uddannelser.

Alle sammen har de udgangspunkt i plante- og dyreriget. Og det sætter sit præg på studiemiljøet.

»KVL er kendt som den jyske landsby herude på Frederiksberg. Og selv om vi ikke er den lokale landbrugsskole, så findes der stadig mange landmandssønner der slår vejen forbi KVL,« forklarer Nicolai Weber.

Og deres udsendte må nok erkende at det ikke er mange studier på KU der kan mønstre en sønderjysk hjemstavnsforening med ringridning og sønderjysk kaffebord på aktivitetskalenderen. Sådan en har de derude på Frederiksberg.

Men KVL er også blevet mere strømlinet. Førhen kom dyrlægerne direkte fra dyrestaldene i gummistøvler og kitler og fik sig en fredagsøl. Sådan er det ikke længere, forklarer Nicolai Weber der går på femte år og er ansvarlig for et andet af KVL’s varemærker: A-vej – KVL’s fredagsbar.

Guldrandet studiemiljø
Med originale Storm P-tegninger på væggene, et S-togskilt i mandstørrelse, tre barer og egen pølsevogn, minder A-vej om en bedre natklub. Og faktisk er A-vej så populær at restaurationsbranchen mener det er konkurrenceforvridende.

Med en pris på 15 kroner for en fadøl og ti kroner for en lille skarp, er det måske ikke så underligt at de lokale cafeer river sig i håret. Til gengæld arbejder bartenderne på A-vej gratis, og der er kun adgang for studerende på KVL med venner når der er tryk på.

Og som fredagsbar for alle 3500 studerende på KVL, er der oftest så meget tryk på at A-vej i bedste natklubstil må have en udsmider i døren.

Sådan er det ikke i dag hvor det er herrelogen på dyrlægestudiet der serverer fredagsøl. En enkelt kvinde har forvildet sig ind i logen og bag baren, måske fordi veterinærer ligesom mange andre studier er domineret af kvinder.

I det lumre kælderlokale under baren spiser bioteknologistuderende Maria Hansen sig noget velfortjent junkfood efter at have været i gang siden i morges klokken otte med at bestille øl, ordne regnskaber og instruere dagens bartendere i brugen af A-vej.

Tanken om fusion sætter ikke de studerende på KVL i kog. Hvis bare de kan få lov at blive herude på Frederiksberg, så gør det ikke noget.

»Men det er nok lidt af en overvindelse som studerende at erkende at det måske kunne være interessant med nogle flere medstuderende,« siger Gitte Ravn der er studenterrepræsentant i KVL’s bestyrelse.

De studerende på KVL er så gode til at skabe stemning i haverne mellem de gamle og nye bygninger på Frederiksberg, på A-vej, i studenterhuset Gimle og kantinen Gumle at 85 procent af de studerende på KVL rent faktisk har valgt en uddannelse her på grund af studiemiljøet.

KVL kort

• 3.500 studerende – heraf 400 ph.d.-studerende. 10 procent af KVL’s studerende kommer fra udlandet, heraf ca. 110 fra udviklingslande.

• KVL råder over 58 bygninger på Frederiksberg og i Tåstrup med sammenlagt 180.000 etagemeter.

• KVL årligt optager ca. 750 studerende på sine bachelor og kandidatuddannelser.

• En bachelorudannelse tager i gennemsnit 3,1 år

• 1.800 fuldtidsansatte. Halvdelen er videnskabeligt ansatte.

• Årlig omsætning på 1,2 mia. kr. 300 millioner er eksterne midler

• KVL består af 12 institutter: Fødevareøkonomisk Institut, Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab, Institut for Fødevarevidenskab, Institut for Grundvidenskab, Institut for Human Ernæring, Institut for Jordbrugsvidenskab, Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme, Institut for Plantebiologi, Institut for Produktionsdyr og Heste, Institut for Veterinær Patobiologi, Institut for Økologi, Skov & Landskab.

Seneste