Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

På plakaten: International KU-foredragsrække om visuel kultur

LÆSERNE SKRIVER - Visuel Kultur er et ombejlet forskningsfelt. Institut for Kunst og Kulturvidenskab bygger bro mellem de tyske og angloamerikanske traditioner med en stor, international foredragsrække.

Det er velkendt, at billeder betyder stadigt mere i mange forskellige sammenhænge. Billedmedier er i dag allestedsnærværende fra iPhones til broadcast-tv. Vidensamfundet er karakteriseret ved et voksende flow af visuelle impulser og informationer – billeder – af meget forskellig art.

Disse billeder – i massemedier, i bevægelser, i videnskab, pornografi, af verdensbegivenheder, fra satellitter, mode, kunst, fra kroppens indre, forestillinger, fantasier, design med mere – skaber en særlig problemstilling for uddannelse og forskning, ofte betegnet Visuel Kultur. Dels fordi der simpelthen er flere billeder end nogensinde før, dels fordi man er blevet mere opmærksom på deres betydning.

Institut for Kunst og Kulturvidenskab har siden begyndelsen af nullerne gjort forskning og undervisning i Visuel Kultur til en prioritet. Siden 2002 har instituttet haft en kandidatuddannelse i visuel kultur, og gennem årene er visuel kultur indgået i en række forskningssamarbejder med universiteter i Danmark og udlandet, herunder humanistiske satsninger i kreative processer og innovationsinitiativer.

Dette er baggrunden for den seneste internationale satsning, hvor Institut for Kunst- og Kulturvidenskab i 2013 og 2014 arrangerer foredragsrækken Bildwissenschaft & Visual Culture.

Det er samtidig begyndelsen på et partnerskab med Goethe-Institut Dänemark og et strategisk samarbejde med Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i København samt det internationale forskningsnetværk What Images Do.

Tysk-amerikansk-dansk interkultur

Foredragsrækken præsenterer aktuelle diskussioner fra det tyskprægede forskningsområde Bildwissenschaft og det angloamerikanske begreb Visual Culture.

Målet er at etablere en tværfaglig og interkulturel udveksling mellem disse områder, der hidtil har udviklet sig i hver sit hjørne. Initiativet vil på internationalt plan samle og opbygge kernekompetencer, som relaterer til billedets begreber og praktikker, samt til visualisering i bredeste forstand, herunder begreber om socialt strukturende billedformer, visualitet.

Foredragsrækken vil besvare følgende spørgsmål:

Hvordan kan billedrelaterede fag såsom kunsthistorie, medie- og kulturvidenskab, critical- og performance-studier bibeholde og udvide deres specifikke færdigheder i et nyt og ombejlet uddannelses- og forskningsfelt?

Hvor den tyske tilgangsvinkel ofte er antropologisk, historisk og orienteret mod billedet som mediering af det virkelige, fokuserer de angloamerikanske kræfter på billedets repræsentative og diskursive strukturering af betydninger.

Men som i andre sammenhænge kan de forskellige positioner lære af hinanden. Visuel kultur har relevans i et udvidet kulturelt felt fra oplevelsesøkonomi til politisk offentlighed.

I den aktuelle forelæsningsrække vil kulturelle, institutionelle, sociale og andre spørgsmål være i centrum, ikke mindst vinklet i retning af billedets bidrag til forandringstendenser i samfundet.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste