Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Påstandene fyger om økonomien på KU

MIDLER ELLER MIDLER? - Videnskabsministeren siger, KU har fået flere penge. Rektor siger, KU har fået færre. Hvem har ret?

Opdateret 1. december.

Her troede videnskabsminister Helge Sander (V), at han netop havde leget julemand og tilført milliarder af kroner til universiteterne fra globaliseringspuljen, og så kommer Københavns Universitet (KU) og siger, at man skal spare til næste år.

KU skal nedlægge cirka 130 stillinger og en væsentlig årsag til miseren er ifølge KU´s rektor Ralf Hemmingsen, at de frie ubundne basismidler falder i 2010 og forventes at fortsætte nedturen de kommende år.

Flere penge øremærkes til gengæld til specifikke formål og fordeles i konkurrence, så universitetet ikke har råderum til at betale løn til alle fastansatte.

Giver og tager

»Når det gælder de frie basismidler, der går til grundforskning og ikke mindst den forskningsbaserede uddannelse, går det faktisk den forkerte vej. Ja, selv det forhøjede taxameter til de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser er mest af alt et plaster på såret på års ‘grønthøsterbeskæringer’ på samtlige uddannelser. Når man dertil lægger, at regeringen og Folketinget i de senere år i stigende grad har bundet midler til bestemte formål, er der ikke meget at rutte med for det enkelte universitet,« skriver Ralf Hemmingsen i et debatindlæg i Politiken den 25. november.

Han fulgte op på TV2 Lorry den 27. november:

»Hvad man sjældent hører fra politikerne er, at mens vi får penge på nogle områder, så kører der fast besparelser på andre områder. Tager man det samlede billede, er de nye midler mere nogle penge, der går ind og lukker et hul, der var gravet i forvejen.«

Ifølge KU´s egne beregninger falder basismidlerne med 33 millioner kroner fra 2009 til 2010, når øremærkede penge til blandt andet ph.d. stipendiater er trukket fra, og de nye globaliseringspenge er lagt til. Faldet vil være på omkring 200 millioner kroner i 2013.

Uforstående minister

Helge Sander havde i samme indslag ikke hørt om varslede fyringer på Københavns Universitet (KU), da TV2 Lorry fangede ham på Christiansborg.

»Hvordan kan de sige det, når vi tilfører milliarder til universiteterne,« lød det fra en uforstående videnskabsminister.

Han afviste igen i weekenden i en mail til Information, at der skulle være kommet færre basismidler til Københavns Universitet.

»Bevillingerne til Københavns Universitet er steget. Helt præcist er de steget med 60 millioner kroner fra 2009 til 2010. Det ved Ralf Hemmingsen godt. Jeg synes derfor ikke, at det er fair, at han sender skylden videre til Videnskabsministeriet,« skrev han.

Indførte ny model

Det har hverken været muligt at få Helge Sander eller Ralf Hemmingsen til at kommentere, hvordan de kan se så forskelligt på udviklingen i KU´s økonomi, men Helge Sander introducerede den 12. november i år en ny tredeling af forskningsmidlerne, som han mente ville give et mere retvisende billede.

Ud over basistilskud og konkurrencemidler fra for eksempel forskningsrådene og puljer i ministerier, indførte han en tredje kategori med bevillinger til deltagelse i internationale fora, driftslignende aktiviteter, it-projekter og forsøgs- og udviklingsarbejde. Penge der før var en del af basistilskuddet.

Forholdet mellem basis- og konkurrenceudsatte midler rykker med den nye tredeling, så der procentvis bliver givet mere til basismidler og mindre uddeles i konkurrence.

Læs også Københavns Universitets ledelsesmagasin, KUreren, der indeholder en detaljeret gennemgang af KU’s budget.

KUreren har også bedt rektor Ralf Hemmingsen om at svare på spørgsmål om, hvad årets budget betyder for især forskernes vilkår på KU i de kommende år.

Se Videnskabsministeriets nye fordelingsmodel her.

clba@adm.ku.dk chz@adm.ku.dk

Seneste