Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Pædagogikum er ikke del af kandidatuddannelsen

GENMÆLE - De gymnasierettede uddannelser på Humaniora indeholder et vist mål af didaktik og pædagogik. men reglerne forhindrer universitetet i at lægge teoretisk og praktisk pædagogikum ind i kandidatuddannelserne.

Kære Line Traberg Larsen

Først og fremmest tak for dit læserindlæg.

Det Humanistiske Fakultet ønsker overordnet set at skabe den bedst mulige match mellem vore uddannelser og arbejdsmarkedets behov. Derfor er jeg fuldstændig enig med dig i, at vore gymnasierettede uddannelser bør indeholde et vist mål af didaktik og pædagogik. Dette er da også tilfældet for den fagkombination, du læser:

Engelsk og Historie. Gymnasielæreruddannelsen i Engelsk har et obligatorisk element i fremmedsprogstilegnelse, Historie har – som du også selv nævner – modulet ”Historiefagets fagdidaktik”.

Hovedparten af fakultetets uddannelser, der fører frem til ansættelse som gymnasielærer, har særlige gymnasieprofiler. Desuden har direktionen besluttet, at alle KA-studerende fremover skal have mulighed for at vælge et projektorienteret forløb på minimum 7,5 ects. Fakultetet ønsker herunder at styrke muligheden for, at man som studerende bl.a. kan komme i praktik i gymnasieskolen.

Regler spænder ben

Men som universitet kan og må vi ikke lægge teoretisk og praktisk pædagogikum ind i vore kandidatuddannelser. Efter pædagogikumloven er pædagogikum en uddannelse på 40 ects, som ligger efter afsluttet kandidateksamen.

Her tilegner pædagogikumkandidaterne sig basale kompetencer til at arbejde som lærere i en gymnasial uddannelse. Du har ret i, at pædagogikumuddannelsen gennemføres inden for det første år af en fast ansættelse i gymnasieskolen.

Så jeg forstår godt, at det må opleves som frustrerende at blive ansat som årsvikar i gymnasieskolen uden endnu at have pædagogikum med i bagagen. Men løsningen af denne problematik ligger på gymnasiesektorens banehalvdel.

Indgår i dialog

Dermed ikke være sagt, at vi ikke skal have dialogen med gymnasieskolen. Tvært imod. Det Humanistiske Fakultet er meget optaget af at sætte fokus på fagdidaktik og pædagogik i samarbejde med institutionerne i hele uddannelsesfødekæden.

Bl.a. er jeg selv formand for Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik, der blev etableret i 2013, og er et samarbejde mellem Det Humanistiske Fakultet og professionshøjskolerne UCC og Metropol. Sammen med gymnasieskolen besidder disse institutioner en omfattende pædagogisk og didaktisk viden, der byder på mange samarbejdsmuligheder med henblik på at styrke sammenhængen i uddannelsessystemet og skærpe opmærksomhed på overgangene mellem de forskellige uddannelsestrin.

Det Humanistiske Fakultet er fuldt ud opmærksom på, at alle gymnasierettede uddannelser skal indeholde en didaktisk dimension. Dette betyder ikke, at der ikke er plads til nye initiativer og indsigter.

Fakultetsledelsen vil derfor fortsat have fokus på udviklingen af området i dialog med andre institutioner samt vore institutter og studienævn. I den forbindelse er vi glade for, at de studerende – ligesom du selv – engagerer sig i udviklingsarbejdet.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste