Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Panum udliciterer rengøring til stor utilfredshed

KOLD KARKLUD - Rengøringsmedarbejderne på Panum har netop fået besked om, at de får ny arbejdsgiver efter sommerferien. Fællestillidsrepræsentant kalder processen op til beslutningen usmagelig.

Fremover er det ikke Københavns Universitet, men det eksterne firma Allianceplus A/S, der skal stå for rengøringen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund).

Det er blevet besluttet efter, at rengøringsopgaven på fakultetet har været sendt i udbud.

Syv rengøringsselskaber har været indbudt til at konkurrere med Panums egen rengøringsafdeling, og et af de eksterne selskaber har altså afgivet det økonomisk mest fordelagtige bud, ifølge Styregruppen for rengøringsudbuddet på Sund.

Vil KU betale mere for mindre?

Kontrolbuddet fra Panums egen rengøringsafdeling er imidlertid 900.000 kroner billigere end buddet fra Allianceplus A/S, fortæller tillidsrepræsentant for rengøringsmedarbejderne på fakultetet Søren Møller.

Han forstår ikke, at KU vil bruge næsten en million mere end nødvendigt. En holdning der bakkes op af Ingrid Kryhlmand, HK-fællestillidsrepræsentant og næstformand i Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) på Sund.

Hun mener samtidig, at det er stærkt uheldigt, at det interne bud allerede blev siet fra inden den endelige beslutning.

»Det kan give mistanke om, at man slet ikke ønskede, at det bud skulle vinde,« siger hun.

Usmagelig proces

Styregruppen for rengøringsudbuddet på Sund skriver i et notat, at kontrolbuddet fra rengøringsafdelingen blev afvist, »fordi det er et urealistisk bud, som ikke lever op til de grundlæggende forudsætninger for udbuddet.«

Der henvises blandt andet til, at ferie- og fraværsdækningen på 6,5 procent er for lav, og at der er usikkerhed om beregningsgrundlaget.

Men Søren Møller mener, at de 900.000 kroner, fakultetet sparer med rengøringsafdelingens bud, vil kunne dække det. Mens Ingrid Kryhlmand kalder det, der er foregået, direkte usmageligt.

»Kontrolbuddet er ikke faldet, fordi det er for dyrt, men fordi det materiale, som KU-ledelsen har stillet til rådighed for kontrolbudsgruppen til brug ved udarbejdelse af beregningsmodellen, ikke har været godt nok. Det er trist, at for dårlig information fra ledelsens side, har været med til at afgøre, hvem der vandt udbudsforretningen,« siger hun.

Kulminationen på lang tids uvished

Den nye arbejdssituation for omkring 50 rengøringsmedarbejdere på Panum blev fremlagt af driftschef på fakultetet Henrik Kudal på et stormøde onsdag. Det skete efter at medarbejderne har ventet et halv år på at få vished for deres situation. Opgaven blev nemlig allerede sendt i udbud i januar 2011.

Ventetiden er noget, der ifølge Søren Møller har taget hårdt på de ansatte.

»Det har været en lang proces, som allerede startede efter jul. Der har været en meget dårlig stemning blandt medarbejderne, og det har været en voldsom belastning for afdelingen,« siger han.

På mødet kunne Henrik Kudal dog berolige med, at alle medarbejdere og rengøringsledere som udgangspunkt bliver ‘virksomhedsoverdraget’, når Allianceplus overtager driften den 1. september 2011. Han ville dog ikke love de fremmødte ansatte noget, da han endnu ikke har haft lejlighed til at tale med det nye selskab.

Fyringer og dårligere arbejdsvilkår

Den melding giver Søren Møller ikke meget for. Ifølge ham er medarbejderne nemlig ikke garanteret arbejde i det nye firma, hvis Allianceplus ikke har brug for alle de ansatte.

Han frygter også, at de ansattes arbejdsvilkår fremover bliver dårligere.

»Erfaringen fra KUA, hvor rengøringen også er blevet udliciteret, viser, at det oprindelige personale holder op hen ad vejen, fordi de simpelthen får for dårlige arbejdsforhold,« siger han.

khkr@adm.ku.dk

Bliv opdateret med nyheder om Københavns Universitet i Universitetsavisens nyhedsbrev.

Seneste