Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Penkowa overvejer at trække KU i retten

DØMMENDE MAGT – Københavns Universitet vil måske fratage hjerneforskeren Milena Penkowa hendes doktorgrad og ph.d., efter internationalt ekspertpanel fandt klare tegn på uredelighed i 15 af hendes forskningsartikler, men hun giver sig ikke uden kamp og truer med retssag, mens hun forsvarer sig på sin hjemmeside. Historisk sker det yderst sjældent, at forskere mister deres akademiske grader.

Hvis Københavns Universitet (KU) gør alvor af at fratage Milena Penkowa hendes doktorgrad og ph.d., risikerer universitetet at havne i et juridisk slagsmål med den svindelmistænkte hjerneforsker.

KU har for nylig indberettet 15 af Penkowas videnskabelige artikler til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) på baggrund af et internationalt ekspertpanels klare konklusion om snyd i Milena Penkowas forskning.

Fire af artiklerne dannede en del af grundlaget for Penkowas doktorgrad fra 2005, og en artikel vedrører hendes ph.d.

Hvis UVVU afgør, at hun har gjort sig skyldig i videnskabelig uredelighed, vil det videnskabelige grundlag for Penkowas ph.d. og doktorgrad være bortfaldet. Dermed vil Akademisk Råd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kunne fratage hende de to titler, da en UVVU-afgørelse er et almindeligt anerkendt beslutningsgrundlag.

Absurd trussel fra KU

Sablen er altså hævet over Milena Penkowas akademiske grader, men hun giver sig ikke uden kamp.

»På baggrund af det internationale panels rapport om min samlede forskning mener jeg det er fuldstændigt absurd at tale om at fratage mig min ph.d. og doktorgrad,« skriver hun på sin hjemmeside, og videre:

»Dels er det aldrig sket før i verdenshistorien, og der er i rapporten ikke ét eneste klart bevis, som vil holde ved en EU-domstol, på at jeg har begået bevidst videnskabelig uredelighed.«

Truer med retssag

Universitetsavisen har spurgt, om det betyder, at Milena Penkowa overvejer at føre en retssag mod Københavns Universitet for at blive renset.

»Ja,« svarer Milena Penkowa, som primært henvender sig til offentligheden via sin hjemmeside. Hun ønsker derimod ikke at svare på, præcis hvilken domstol, sagen i givet fald skal føres ved. Penkowa beder om forståelse for, at »hverken jeg eller min advokat kan gå ind i en drøftelse af det p.t. – og slet ikke i en avis.«

Akademiske grader sidder godt fast

Det sker yderst sjældent, at forskere mister deres akademiske grader i Danmark, så når Penkowa skriver, at det aldrig før er sket, har hun ikke ret, men dog en pointe.

I nyere tid har en forsker kun mistet doktorringen en enkelt gang på Københavns Universitet. Det var i 1994, da forskeren Else Kay Hoffmann blev taget i at plagiere oversigtsafsnit (men dog ikke original forskning) i sin afhandling. Det blev en hel lille Penkowa-sag i medierne, men den kostede ikke Hoffmann, som kom tilbage på sporet igen, karrieren. I dag er hun professor.

De civile myndigheder kan ikke selv beslutte, at en forsker ikke længere må kalde sig doktor.

Da videnskabsmanden Jacob Jacobsen Dampe (1790-1867) talte offentligt imod enevælden, reagerede kongen ved at anbringe ham i mange års fangenskab på Christiansø, men selv ikke landets diktator havde magt til at fratage Dampe titlen som doktor i filosofi.

Til gengæld er der intet, der forhindrer Penkowa i at føre sin sag videre ved de civile domstole, selv om UVVU har afgjort, at hun har begået videnskabelig uredelighed. Det bekræfter kontorchef Charlotte Elverdam, UVVU. Det vil dog være ekstremt usædvanligt, hvis det sker.

chz@adm.ku.dk
clba@adm.ku.dk

Kunne du bruge artiklen her? Så overvej at sende den videre på Facebook.

Seneste