Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Penkowas forskningsarkiv er en rodebutik

FORSKNINGSSNYD – Det internationale panel, der undersøger Milena Penkowas forskning, vil se dokumentation for en række af hendes forskningsartikler, men det er usikkert, om det er lykkedes at finde al det rigtige materiale. Problemet er måske i virkeligheden uklare og komplicerede regler for opbevaring af data.

Et uafhængigt internationalt ekspertpanel nedsat af Københavns Universitet (KU) er i fuld gang at granske hjerneforskeren Milena Penkowas forskningsproduktion for at afgøre, om hun har gjort sig skyldig i videnskabeligt snyd eller ej.

Det har dog vist sig yderst vanskeligt at finde alle de nødvendige oplysninger i form af laboratorierapporter, vævsprøver og dokumentation for dyreforsøg.

Penkowas arkiv »har vist sig ustruktureret og uoverskueligt,« fremgår det således af den seneste statusrapport præsenteret for KU´s bestyrelse den 13. marts.

Usikkerhed om materiale

Ekspertpanelets sekretariat har den 8.og 9. februar i år været på jagt i materialet fra Penkowas kontor og laboratorium, der nu er i Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (Sund) varetægt.

De fandt vævsprøver og skriftligt materiale, »som med en vis sandsynlighed er baggrundsdokumentation for de pågældende artikler.«

»Det skal understreges, at det ikke kan siges med 100 procent sikkerhed, hvorvidt det fundne materiale rent faktisk er baggrundsmaterialet, men det forventes, at den fundne dokumentations tilknytning til de udpegede artikler kan bekræftes (eller afkræftes) med større sikkerhed, når panelet har analyseret det fundne materiale,« står der i notatet.

Der mangler blandt andet en oversigt og et indeks over de analyser, der er foretaget. Dokumentationen findes ofte i flere versioner, og beskrivelserne af analyser og resultater er ofte ufuldstændige.

Undersøgelse kan gennemføres

Ifølge Thomas Bjørnholm, prorektor på KU, skrider arbejdet frem efter planen.

Panelet vurderer, at det er muligt at gennemføre undersøgelsen, efter det har foretaget en vurdering af hver enkelt artikel, udpeget hvilke de vil undersøge grundigt, og undersøgt Penkowas arkiv, vævsprøver, harddisk med mere.

»Det er en stor undersøgelse og vi ser frem til resultatet. Jeg har fuld tillid til, at det internationale panel vil gøre deres arbejde så grundigt som muligt,« siger prorektor Thomas Bjørnholm.

Rod ikke ualmindeligt

Nils Strandberg Pedersen, formand for KU´s bestyrelse, konstaterede på mødet den 13. marts, at Milena Penkowa formentligt ikke er den eneste forsker, der har rod i sine forskningsdata, så de er svære at overskue for andre.

Han vurderer dog, at der fremover sandsynligvis bliver endnu større krav om at have styr på tingene, »hvis man ikke vil bortdømmes som forsker.«

Han tilføjede, at det formentligt ikke gør opklaringsarbejdet lettere, at Penkowa ikke længere er ansat på KU.

Brug for klare regler

Rektor Ralf Hemmingsen sagde på bestyrelsesmødet den 13. marts, at Penkowa-sagen viser, at der er brug for at få skabt mere klarhed om reglerne for opbevaring af forskningsdata.

De nuværende regler er både uklare og komplicerede, men det er måske i virkeligheden ikke en opgave for KU at løse. Man må derimod finde ud af, nationalt eller internationalt, hvordan data skal opbevares og hvor langt ud i fremtiden, mener rektor.

Flere bestyrelsesmedlemmer talte for, at det er vigtigt, at reglerne ikke bliver for besværlige at administrere, så ikke den kreative proces bliver for langsommelig, og det ender med at blive en møllesten om halsen på de mange fremragende og ærlige forskere på KU.

clba@adm.ku.dk

Seneste