Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Filip laver podcasts om pensum i psykiatri for sine medstuderende

Studieliv — For ikke at gå kold under nedlukningen, men holde fokus på en kommende eksamen begyndte Filip Søskov Davidovski at formidle pensum som podcast for sine medstuderende. Flere og flere lytter med, også psykiatriske patienter og deres behandlere.

Hvordan hjælper man sig selv og sine medstuderende til at blive en bedre studerende?

Filip Søskov Davidovski går på 11. semester på medicinstudiet ved Københavns Universitet, og han har fundet sin egen metode: Han laver podcasts, som han selv producerer.

Det gør han ud fra det pensum, han har været igennem. Derefter lægger han dem gratis op på Spotify for alle, der vil lytte med.

»I løbet af det sidste år har det vokset sig virkelig stort, og sidst, jeg tjekkede, var der mere end 13.700, der har downloadet mine podcasts,« siger Filip Søskov Davidovski.

Hele hans serie hedder Medical Education – Filip’s Medical Podcast, og alle kan søge den frem på Spotify. Hans seneste podcast hedder Depression.

Ud over podcasten om depression har han lavet syv andre – med følgende emner: spiseforstyrrelser, bipolar lidelse, demens, delir, skizofreni, Tourettes syndrom og autisme.

Vil gerne motivere sig selv og de andre studerende

Optakten til hans podcasteventyr udspillede sig i marts 2020. På det tidspunkt opholdt Filip Søskov Davidovski sig i Østrig på et udvekslingsophold som en del af studiet, men han blev sendt hjem før tid på grund af covid-19.

Tilbage i Danmark gik han rundt i sin lejlighed på Islands Brygge og tænkte over, hvordan han fandt motivationen til at komme videre med eksamenslæsningen under nedlukningen. Samtidig ville han gerne motivere andre, der også skulle til eksamen på 10. semester i neurologi og psykiatri – en af de mest krævende mundtlige eksamener på studiet overhovedet.

Quizzer til podcasts:

Filip Søskov Davidovski engagerer sit publikum ved at lave afstemninger og quizzer på sociale medier, primært på Instagram. Dér kan folk også skrive og fortælle ham, hvad der kunne være spændende at høre en podcast om.

Quizzerne kan handle om forskellige diagnostiske kriterier for de gennemgåede sygdomme eller handle om statistikker over, hvor mange der lider af en given sygdom som fx depression.

Det gav Filip Søskov Davidovski idéen til at lave faglige podcasts, der kunne formidle det pensum, han allerede selv havde været igennem . Han lægger desuden alle sine noter frit frem.

»Formålet med min podcastserie er at gøre læring sjovere og lettere tilgængelig – især når man rejser. Derudover er mit mål lige nu at udbrede interessen og nysgerrigheden for psykiatriske sygdomme ved en anderledes tilgang til og formidling af faget end de tunge lærebøger,« siger Filip Søskov Davidovski.

Medicin har en åben kultur for at dele

Filip Søskov Davidovski har altid haft en stor interesse for formidling, og han deler gerne sine noter med andre.

»Jeg tror, det er en ting, der kendetegner medicinstuderende, for vi ved, at når vi bliver færdiguddannede læger, skal vi samarbejde meget på tværs af vores specialer for at optimere behandlingen af patienterne. Det er ofte ømtålelige emner, vi beskæftiger os med, og derfor kommer vi tæt på hinanden. På medicinstudiet er der derfor også en åben kultur om at dele,« siger han.

Delingen foregår blandt andet ved, at Filip Søskov Davidovski tilføjer et link i Spotify til et gratis drev på Google med alle hans noter.

»Jeg er rigtig glad for at kunne bidrage til den kultur med kompendier, bøger og podcasts,« siger han.

Ønske at anvende pædagogik på pensum

Filip Søskov Davidovski har før skrevet en bog for Aspiri, som et kompendium til bachelorstuderende på medicin.

»Jeg skrev bogen i sommerferien 2019, fordi der virkelig manglede noget supplerende læsestof til faget i basal farmakologi,« siger Filip Søskov Davidovski.

Han havde længe gået og tænkt, at det kunne gøres bedre:

»Den bog, vi skulle læse som pensum, var på næsten 1.000 sider til et fire ugers kursus, men halvdelen skulle vi ikke kunne. Derfor ville jeg lave en bog, så andre studerende ikke selv skulle finde ud af, hvilke af de mange sider, de skulle fokusere på til deres eksamensforberedelse. Jeg ville også gøre det på en mere pædagogisk måde,« siger Filip Søskov Davidovski.

Han har før haft forskellige job med at undervise andre medicinstuderende og har lavet videoer om forskellige medicinske emner, som han lagt ud på YouTube.

En af dem hedder Primær Hæmostase og handler om blodets evne til at stoppe eller lindre en blødning. Den består af fire videoer, som er set mere end 5.000 gange. Ifølge Filip Søskov Davidovski bliver de nu anbefalet af flere undervisere.

God at have med på rejsen til klinikophold

Da Filip Søskov Davidovski begyndte at lave sine podcasts til Spotify i foråret 2020, modtog han selv undervisning i psykiatri og neurologi, og derfor passede det ham rigtig godt, at han begyndte at lave podcasts, der handlede om psykiatri.

»Det er blevet en stor succes. Det er ikke kun lægestuderende, der har lyttet til podcasten, men også fysioterapeutstuderende og psykologistuderende. De skriver til mig, at de har fundet det meget brugbart til deres eksamenslæsning,« siger Filip Søskov Davidovski.

Han håber, at han fremover kan udbrede konceptet til andre specialer inden for den medicinske verden.

»Som medicinstuderende bruger vi mange timer på at pendle frem og tilbage på klinikophold rundt om på Sjælland. Men man tager ikke lige den store pensumbog frem i toget. Der fungerer det bedre med podcasts. Man tager sin mobiltelefon frem og høretelefonerne på og kan på den måde lytte til pensum, mens man rejser,« siger han.

Lærer af sine egne frustrationer over pensum

Drivkraften for Filip Søskov Davidovski er både i en interesse for formidling og selve det pædagogiske arbejde med formidlingen. Men det er også oplevelsen ved at være studerende, han arbejder med hos sig selv:

»Jeg har ofte siddet med noget pensum efter læsningen og tænkt, at uha, det her er godt nok svært at forstå, men nu kan jeg guide mine medstuderende, så de ikke selv skal igennem samme frustration,« siger han.

Og det er også en hjælp for ham:

»Min egen forståelse af faget bliver bedre, når jeg forklarer noget for andre. Ved at få sagt tingene og forklare svære koncepter over for min læsemakker og studiegruppe, har jeg mulighed for at blive korrigeret, hvis de har en anden forståelse. Vi kan have en åben dialog, hvor vi alle får en dybere indsigt i pensum,« siger Filip Davidovski.

Psykiatriske patienter lytter med

Selv om det hele begyndte under nedlukningen i foråret 2020, og han i første omgang kun tænkte på at lave podcasts for sine medstuderende, så har Filip Søskov Davidovskis faglige formidling fået interesse fra en uventet kant.

»Jeg modtager mails i min indbakke fra psykiatripatienter, der er meget glade for, at jeg laver noget om psykiatri. For dem er mine podcasts et fagligt indspark, som gør, at deres venner og familie har mulighed for at forstå deres sygdom bedre,« siger Filip Søskov Davidovski.

Og han har endnu en vinkel på det, som han selv har oplevet:

»Patienterne er ligeledes glade for at få noget at vide om, hvordan det sundhedsfaglige personale tænker, og de vil gerne bidrage til mine podcasts, hvis jeg i fremtidige episoder vil have et patientperspektiv med i dem,« siger Filip Søskov Davidovski.

Patientforeninger reklamerer for hans podcasts

Landsforeningen for Psykisk Sundhed, SIND, og Foreningen for Børn med Angst er også begyndt at samarbejde med Filip Søskov Davidovski, og foreningerne reklamerer for hans podcasts på diverse sociale medier og i nyhedsbreve.

»De har lyttet episoderne igennem, og de gerne vil dele mine podcasts med deres netværk,« siger Filip Søskov Davidovski.

Der er også mange studerende, der skriver og takker for hans podcasts. Og han nyder også opbakning fra sin fagforening, FADL.

Desuden har han fået kontakt til en professor i psykiatri, Lars Kessing, ved Københavns Universitet.

Han læser Filip Søskov Davidovskis oplæg igennem og kommenterer på dem, inden Filip Søskov Davidovski indspiller dem som podcasts, og det sætter han stor pris på.

»Lars Kessing er en person, som jeg ellers ikke ville have fået kontakt til, og det åbner selvfølgelig nogle døre for mig. Da projektet er frivilligt og ulønnet for mig, er det min ’betaling’, når andre bliver glade for det, jeg laver, og når det engagerer dem,« siger Filip Søskov Davidovski.

Psykiatriprofessor: Filip gør det balanceret

Lars Kessing er undervisningsansvarlig for fjerde semester på kandidaten i faget psykiatri på Kønemhavns Universitet ud over at være klinisk professor på Institut for Klinisk Medicin.

Ifølge Lars Kessing var det Filip Søskov Davidovski, der kontaktede ham for at få ham til at læse tingene igennem, så alt er fagligt korrekt.

»Det har været min rolle, at jeg er faglig garant, men i øvrigt er alt Filips fortjeneste og ære. Han har selv startet det op, og jeg vil sige, at jeg er meget imponeret over det, Filip laver,« siger Lars Kessing.

Når det gælder podcasten om psykiatri, har Filip Søskov Davidovski ifølge Lars Kessing taget udgangspunkt i lærebogen Klinisk Psykiatri på 653 sider, som de medicinstuderende bliver eksamineret i til eksamen.

»Jeg reklamerer selv for Filips podcasts i psykiatri, når jeg holder mine indledende forelæsninger i psykiatri. Filip er dygtig til at gennemgå alle lærebogens kapitler. Han tager de vigtige ting ud, som er symptomer, klinik, udredning og behandling, og han gør det på en balanceret måde,« siger Lars Kessing.

Alle læger må vide lidt om psykiatri

Filip Søskov Davidovski planlægger at lave flere podcasts om psykiatri i løbet af det næste års tid.

»Der er stadigvæk mange spændende sygdomme, der ikke er blevet gennemgået. Mine næste podcasts kommer til at handle om angst, ADHD og OCD samt personlighedsforstyrrelser,« siger han.

Han har også et større perspektiv med det, han laver, end kun at lave noget, som hans medstuderende kan bruge for at blive bedre til at forstå deres pensum:

»Psykiatrien kan godt virke fjern. Mange af os tror ikke, vi får brug for den, men som læge kan ingen af os undgå at komme i kontakt med den psykiatriske patient. De får sukkersyge og hjertestop og alle slags sygdomme, ligesom alle andre, og derfor vil jeg være glad, hvis mine podcasts kan være med til at ruste alle kommende læger til deres arbejde, også selv om de ikke vælger at blive speciallæger i psykiatri,« siger Filip Søskov Davidovski.

Seneste