Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Planlagt fremtid eller studier i blinde

STUDERENDE - Én studerende ser sin fremtid klart for sig. En anden famler med egne ord i blinde. Begge indstillinger til fremtiden kan have deres fordele.

Et studium kan føre mange steder hen. Er det en god idé at beslutte sig og vælge én af de mange veje tidligt i forløbet, eller overser man derved andre muligheder?

Måske får man mere ud af ikke at lægge sig fast på noget, men afvente og se, hvad fremtiden kan bringe. Eller er det en stressfaktor ikke at vide, hvilken vej man skal gå?

Cecilie Stoffer og Helena Møller studerer begge på Københavns Universitet på Det Humanistiske Fakultet. De kommer begge direkte fra gymnasiet og læser nu på 3. semester. Helena læser dansk, og Cecilie læser historie. De gør sig vidt forskellige tanker om fremtiden.

Helena

Jeg ved godt, hvad jeg vil efter studiet. Jeg vil gerne ind og arbejde i et PR- og kommunikationsbureau – måske som projektleder, hvor jeg kan arbejde med, hvordan man leder en virksomhed godt på vej, og hvordan man bruger sproget på noget fornuftigt.

Jeg har brugt latterligt meget tid på ’fremtidssøgning’. Jeg undersøger det hele i god tid, fordi det er vigtigt for mig at træffe de rigtige beslutninger undervejs i studieforløbet. Hvis jeg står efter studiet og ikke kan få noget arbejde, skal det ikke være min egen skyld; det skal ikke være, fordi jeg ikke selv har gjort nok – det skal være, fordi der simpelthen ikke ér noget job til mig. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at få de bedste muligheder ud af min uddannelse.

Helena Møller. Foto: Sophie Kryger.

Man skal passe på, at man ikke laver en plan for tidligt – det kan stresse en at have en helt fastlagt plan, fordi man vil gøre alt for at nå det fastsatte mål. Samtidig kan det være, at man finder ud af, at man alligevel vil noget andet; man kan måske godt ende et sted, man ellers ikke ville have overvejet.

Men jeg synes, at der er mest positivt ved at have styr på, hvad man skal. Det er for eksempel en fordel, når jeg skal planlægge praktikophold – da jeg ved, hvilken type virksomhed, jeg vil i praktik i, kan jeg forberede mig ved at undersøge, hvad det kræver at arbejde i lige præcis kommunikationsbranchen. Jeg vil nødig pludselig skulle stresse over noget – for det er jo hele ens fremtid! Jeg er personligt af den overbevisning, at man kommer længst, hvis man har en idé om, hvor man vil havne henne, og hvordan man kommer dertil.

Cecilie

Nej, jeg ved ikke, hvad jeg vil efter studiet. Jeg vil gerne se, hvilke muligheder, der er. Jeg kan bruge redskaberne fra mit studie til alt muligt andet end historie – jeg kunne lave noget med kommunikation eller reklame. Jeg overvejer at arbejde med journalistik, men det ændrer sig hele tiden. For mig har det altid været nemmere at vide, hvad jeg ikke ville, end hvad jeg egentlig gerne ville.

Cecilie Stoffer. Foto: Sophie Kryger.

At undersøge, hvilke veje jeg kunne gå, er ikke noget, jeg bruger meget tid på. Det er ikke noget, jeg opsøger aktivt – men finder jeg tilfældigt noget om nogle eventuelle fremtidige job, sætter jeg mig ind i det.

Lige nu er jeg kun på 3. semester, så det er ikke angstprovokerende endnu. Jeg ved, at jeg formentlig vil læse en kandidat – så de næste fire år er jo rimelig fastlagte, og derfor er det overhovedet ikke noget, jeg er nervøs over.

”Det ville være betryggende at vide, hvad man skulle – at have en sikker vej og et mål med ens studie. Det ville være lettere. Jeg ville have en klarere plan over hvilke tilvalg, studiejob og praktiksted jeg skulle vælge. For mig, der ikke ved, hvad jeg senere får brug for, kan alle mulighederne være stressende – hvis jeg vælger et tilvalgsfag, der lægger op til noget bestemt, hvad sker der så, hvis jeg senere finder ud af, at jeg alligevel ikke vil gå den vej? Er det så bare spildt at have valgt det tilvalg? Man kan godt famle lidt i blinde.

Men selvom en plan kan gøre visse ting lettere, synes jeg, at der er flest fordele ved ikke at vide, hvad fremtiden bringer. Hvis jeg vidste, at jeg ville arbejde på et arkiv, ville vejen dertil blive så fokuseret på målet, at jeg ville overse alle andre muligheder. Når man har en plan, er man i for høj grad underlagt tunnelsyn. Desuden synes jeg, at det er betryggende, at så mange muligheder ligger åbne.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste