Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Polsk og Balkanstudier får en ny livline

Genopstandelse — Studienævnet på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) blev mandag informeret om, at en fælles bachelor på Øst- og Sydøsteuropastudier (ØSØ) skal genovervejes.

Dekanen på det Humanistiske Fakultet, Ulf Hedetoft, havde indstillet Polsk og Balkanstudier til lukning – men nu kaster han måske en livline til de lukningstruede fag. Det bekræfter Tea Sindbæk Andersen, repræsentant for det videnskabelige personale i studienævnet på ToRS over for Uniavisen.

Hun fortæller, at dekanen har »åbnet for en proces«, hvor en fælles bachelor for Øst- og Sydøsteuropastudier – det vil sige Polsk, Balkanstudier og Russisk – vil blive genovervejet. Pointen med processen er blandt andet, at der skal inddrages input fra studerende og undervisere.

Fælles BA skal overvejes én gang til

Den oprindelige melding om, at Polsk og Balkanstudier skulle føjes til listen over sløjfede sprogfag, affødte i sidste uge voldsomme protester fra både studerende og ansatte, blandt andet i Uniavisens debatspalter.

Optaget på de to uddannelser har været sat på pause siden sidste sommer, mens muligheden for en fælles bachelor i Øst- og Sydøsteuropastudier blev undersøgt.

Resultatet af de overvejelser blev altså en indstilling til direkte lukning af Polsk og Balkanstudier, hvilket – skrev Dekan på Det Humanistiske Fakultet Ulf Hedetoft i en offentlig kommentar – gav mening i lyset af frafald og kandidatproduktion. Med Polsk som eksempel mente han ikke, at hverken økonomien eller ønsket om et fornuftigt studiemiljø gav anledning til at bevare faget som fuld uddannelse. I stedet skulle fagene være en del af tilvalgspakker på bachelorniveau og komponenter i en ny kandidat, der skulle adskille sig fra den allerede-eksisterende kandidat i Russisk Sprog og Kultur.

Men nu bekræfter Tea Sindbæk Andersen altså, at den hårde lukkeløsning (igen) er sat på pause, så en fælles bachelor i Øst- og Sydøsteuropastudier kan blive genovervejet.

Studievejleder roser plan 

Studie- og karrierevejleder på ToRS, Thomas Rasmussen, der også selv er tidligere studerende på Polsk, er begejstret for ideen om en fælles bachelor på instituttet.

»Den tidligere snak om en fælles bachelor var jo fantastisk. Det ville være så naturligt at tage en bachelor i Østeuropastudier, for derefter at fortsætte på en kandidat i Østeuropastudier. Meget mere naturligt end at tage en bachelor i Balkanstudier og supplere med en kandidat i Østeuropastudier. Sprogundervisningen kan bevares samtidig med, at de studerende får mere fællesundervisning og bedre mulighed for at lære hinanden at kende og selv fortsætte det gode studiemiljø. Uddannelsen bliver naturligt tilskrevet mere relevans, og det kan være med til at ændre omverdenens opfattelse væsentligt,« siger han.

Han har processen igennem troet på, at intet endnu var mejslet i granit, og har hele tiden håbet på fortsat mulighed for fordybelse i områdestudierne. Han mener nemlig, at det er universitetets pligt at opretholde de små sprogfag.

Der er endnu ikke udmeldt noget mere konkret om processen, men de studerende på Øst- og Sydøsteuropastudier vil diskutere ideen på studentercafeens kommende generalforsamling i februar.

Seneste