Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Praksisudvalg på vej på KU

KU får formentlig snart et udvalg der kan tage stilling til om forskerne optræder ordentligt. Også videnskabsministeren lægger op til at sager om god videnskabelig praksis skal ud af UVVU og behandles lokalt

En arbejdsgruppe under rektoratets forskningsudvalg arbejder i øjeblikket med at finde ud af hvordan KU skal udmønte den nye universitetslovs bestemmelse om at universitetet skal værne om videnskabsetik.

I et brev til videnskabsminister Helge Sander lægger arbejdsgruppen under ledelse af dekan for Humaniora, John Kuhlmann Andersen, op til at alle universiteter skal have et lokalt udvalg der skal behandle sager om brud på god videnskabelig praksis mens UVVU skal tage sig af sager om decideret uredelighed.

Den holdning ser der også ud til at være opbakning til på Christiansborg. Helge Sander udtalte for nylig i et åbent samråd i Udvalget for Forskning og Teknologi at han er besnæret af tanken om at dele opgaverne på den måde.
Ifølge forskningsudvalgets sekretær, specialkonsulent Jan Andersen, er arbejdsgruppen i øjeblikket i gang med at se nærmere på hvordan reglerne for et praksisudvalg kan udformes og hvordan god videnskabelig praksis kan defineres.

Både Aarhus Universitet (AU) og Syd-dansk Universitet (SDU) har i et par år haft et praksisudvalg. Begge steder blev udvalget oprettet fordi det var en betingelse for at opnå støtte fra en række amerikanske fonde. Udvalgene har en rådgivende funktion i forhold til rektor og er sammensat af videnskabelige medarbejdere.

I Århus har udvalget foreløbig haft berøring med fire sager. En enkelt sag er endt med en påtale for ikke fuldt ud at leve op til “loyal kollegial adfærd”.
På SDU har udvalget behandlet tre sager som alle har drejet sig om tvister mellem medarbejdere, det vil sige spørgsmål om loyalitet og lignende. Alle klager er blevet afvist.

Både rektor ved AU, Niels Christian Sidenius, og SDU’s rektor Jens Oddershede er glade for praksisud-valgene.
»Jeg mener at det har fungeret efter hensigten. Det er godt at udvalgets vurderinger til mig er forankrede i kendskabet til fagmiljøerne. Den forankring har en administrativ medarbejder jo ikke,« siger Sidenius.
»Jeg synes mit universitet har en forpligtelse til at fortælle ansatte og offentligheden hvor grænsen går og markere at vi interesserer os for om forskerne opfører sig ordentligt. Ganske vist giver det folk der har konflikter et ekstra sted at klage, men udvalget er en måde at vise at universitetet tager det alvorligt når folk føler sig dårligt behandlet,« lyder vurderingen fra Jens Oddershede.

Seneste