Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Prikkerunde i gang på Sund

FYRINGSDAG - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har den 7. december sat navn på medarbejderne, der skal afskediges primært som konsekvens af det politiske krav om, at KU skal spare 80 millioner kroner på ledelse og administration.

De ansatte havde håbet at redde deres job lige til det sidste, men forgæves. I dag bliver de medarbejdere, der må forlade det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund), således ’prikket’.

Ifølge oplysninger præsenteret for bestyrelsen den 6. december drejer det sig om cirka 50 administrative stillinger på Sund, der skal nedlægges som følge af den tidligere regerings genopretningsplan. Status er, at 14 har valgt at gå frivilligt, 17 går på nedsat tid, og 17 medarbejdere bliver sagt op.

Retsmedicin får kniven

På Retsmedicinsk Institut på Sund skal de tilmed afskedige fire medarbejdere med begrundelsen »strukturelle tilpasninger.« Samlet skal instituttet nedlægge 12 administrative stillinger og syv videnskabelige stillinger, hvoraf kun en del begrundes med genopretningsplanen.

Desuden har 19 på Biologisk Institut på Det Naturvidenskabelige Fakultet sagt ja til frivillig fratrædelse, mens ledelsen forhandler med tre, og Skovskolen i Nødebo, der hører under Skov & Landskab på Det Biovidenskabelige Fakultet skal også nedlægge et ukendt antal stillinger.

Smider gode folk ud

Ingrid Kryhlmand, fællestillidsrepræsentant for HK administrativt personale, kalder det håbløst, at der igen i år sker afskedigelser op til jul.

»Det kunne være gennemført mere nænsomt ved at indføre et ansættelsesstop over et par år og gennem naturlig afgang, men nu bliver gode folk, der har været med til at opbygge universitetet igen smidt på gaden,« siger hun.

Ingrid Kryhlmand henviser til, at prognoserne viser, at 2011 ender med et overskud på 275 millioner kroner, og at 2012 også tegner langt lysere økonomisk end ventet, så det er umuligt for hende at forklare medarbejderne, hvorfor der igen skal skæres, når de er udsat for et stort arbejdspres og aldrig når til bunds i bunkerne.

Håbede forgæves

Nedlæggelsen af de 50 stillinger skyldes, at den forhenværende regering som en del af sin økonomiske genopretningsplan krævede, at universiteterne skulle spare på administration og ledelse. KU’s andel er 80 millioner kroner.

De administrative medarbejdere havde håbet, at den nye socialdemokratisk ledede regering ville tage besparelserne af bordet igen, men sådan er det ikke gået.

Ingrid Kryhlmand mener, at politikerne i det mindste kunne have ladet universitetet selv om at beslutte, hvor det ville gøre mindst ondt at skære. Hun peger på, at kravet lyder, at der skal spares på ledelse og administration, så det ville have klædt ledelsen også at holde for denne gang.

Krav på forklaring

De uheldige bliver kaldt til samtale hos deres leder med mulighed for at have en tillidsrepræsentant eller en anden med som bisidder.

Afskedigelsen skal være sagligt begrundet. Det kan være som følge af besparelser, bevillingsmangel, bortfald af opgaver eller omstruktureringer.

Medarbejderen skal have mulighed for at kontrollere og kommentere grundlaget for afskedigelsen ved en partshøring.

Læs mere om reglerne på KUnet (kræver login som medarbejder eller studerende)

clba@adm.ku.dk

Seneste