Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Problemer med administrationen? Tag KU's studenterambassadør med til møde

Klager — Fremover kan studenterambassadør Bo Køhlert deltage i møder mellem studieadministrationen og studerende som en neutral tredje part.

Flere og flere studerende søger råd og støtte hos KU’s studenterambassadør. Siden januar 2017 har studenterambassadør Bo Gad Køhlert og hans ansatte fået mere end 370 henvendelser fra studerende, som er i gang med at klage over en afgørelse eller har brug for ekstra vejledning om deres rettigheder.

I foråret blev der lavet en evaluering af ambassadørfunktionen, der blandt andet viste, at der var en vis uklarhed om studenterambassadørens rolle og råderum. Derfor har KU’s bestyrelse og rektor justeret forretningsordenen for studenterambassadørens arbejde.

»KU er stadig det eneste danske universitet, der har en studenterambassadør, så da bestyrelsen oprettede funktionen i 2013, var der ikke mange steder at søge inspiration. Vi har gjort os mange gode erfaringer i løbet af de fem år, ordningen har eksisteret, så det er helt naturligt, at vi nu justerer forretningsordenen lidt,« siger rektor Henrik C. Wegener i en pressemeddelelse.

Neutral tredjepart på møder

Den største ændring i den nye forretningsorden er, at studenterambassadør Bo Gad Køhlert nu kan »deltage i møder mellem studerende og forvaltningen som neutral tredjepart med taleret«. Det betyder i praksis, at han fx må sidde med til samtaler hvor en studerende er anklaget for eksamenssnyd, for at sikre at studerende forstår informationen fra forvaltningen korrekt og for at indsamle erfaringer til sit generelle vejledningsarbejde.

»Fremover er der mulighed for, at jeg er med som en neutral tredjepart, hvis den studerende ønsker det. Det er jo altid en svær situation, så det kan være godt at have en tredjepart med,« siger Bo Gad Køhlert.

Studenterambassadør kan ikke træffe afgørelser

Hans vejledningsarbejde er hovedsageligt fordelt på tre slags sager: Eksamensklager, dispensationssager og klager over retlige spørgsmål (det vil sige om en afgørelse er truffet i overensstemmelse med reglerne).

Jeg plejer at sige, at jeg kan hjælpe der, hvor dialogen med deres lokale studievejledning er gået i koks.

Studenterambassadør Bo Gad Køhlert

»Min vigtigste rolle er at bidrage til, at den information, som de studerende får fra forvaltningen er korrekt og klart formidlet. Jeg plejer at sige, at jeg kan hjælpe der, hvor dialogen med deres lokale studieadministration eller studievejledning er gået i koks,« siger Bo Gad Køhlert, der dog understreger, at han kan tilbyde upartisk juridisk vejledning, men ikke må repræsentere den studerende eller træffe afgørelse i en sag.

»Jeg har i udgangspunktet tavshedspligt om de studerendes sager. Men hvis jeg ser fejl i sagsbehandlingen, som gentager sig, så har jeg pligt til at rapportere det til ledelsen,« siger Bo Gad Køhlert.«

I den nye forretningsorden er det blevet præciseret, at studenterambassadøren refererer til universitetsdirektøren. Ambassadøren er dog fortsat uafhængig af KU’s studerende og ansatte samt den daglige ledelse og bestyrelsen.

Seneste