Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Prodekaner svarer på kritik fra klimastrejkende studerende

Arrangørerne bag de kommende klimastrejker på SAMF- og SCIENCE-fakulteterne mener, at klimaforandringerne fylder for lidt på KU's uddannelser. Her forholder to prodekaner sig til klimastrejken og fagkritikken.

I et interview med Uniavisen forklarer fire arrangører bag de kommende klimastrejker på SAMF- og SCIENCE-fakulteterne, hvorfor de dropper undervisningen i klimaets navn den 15. marts. De mener blandt andet, at klimaforandringerne fylder for lidt i undervisningen.

»Jeg tror, der er en generel følelse af, at der ikke undervises nok i klima på alle fakulteter og på alle institutter,« siger den 24-årige samfundsfagsstuderende Frederik Baun Christensen blandt andet.

Her svarer to prodekaner på kritikken:

Andreas de Neergaard, prodekan for uddannelse, SAMF:

Hvad synes du om klimastrejken?

»Jeg synes, det er super fint. Hvis vi fokuserer på den dimension, der handler om, at de studerende vil ændre deres pensum, kan vi kun billige, at de interesserer sig for deres fag og de kompetencer, de får. Her på fakultetet er der allerede en udstrakt dialog på adskillige af fagene mellem både studieledere, fagkoordinatere, VIP’er og også med prodekanen om det her spørgsmål. Og det er enormt positivt.«

»Jeg synes også, det er super fantastisk, at de studerende prøver på at sige, at universitetet har et ansvar som en rollemodel eller som en påvirkningskraft. For hvis ikke landets fremmeste uddannelsesinstitution kan være fremme i skoene på klimadagsordenen, hvem pokker kan så?«

Du nævner selv, at de studerende kommer med en fagkritik. To af arrangørerne bag klimastrejken fra SAMF-fakultetet mener fx ikke, at klimaudfordringerne fylder nok på uddannelserne. Har de en pointe i det?

»Selvfølgelig har de det. Du siger fagkritik, men man kan også anskue det positivt og sige, at det er en konstruktiv vinkel på, at man gerne vil have, at ens fag bevæger sig fremad, i takt med at viden udvikler sig. Der var jo ikke nogen for ti år siden, der kendte udtrykket nudging. Adfærdspsykologi var selvfølgelig allerede et kendt begreb, men ikke i forhold til klimadagsordenen. Inden for økonomi er det grønne BNP et helt forskningsfelt, hvor vi har en af landets dygtigste forskere, Peter Birch Sørensen. De her ting bevæger sig fra at være forskningsfelter til at blive noget, man kan læse på en kandidat, til at det bliver en del af grunduddannelsen. Det er den proces, vi er i, og det er kun glædeligt, at de studerende presser på.«

»Der er jo ikke nogen modstand overhovedet, så det er ikke på den måde en faglig kamp. Det er et spørgsmål om, hvad der skal ud, og hvad der skal ud.«

Hvad er det helt afgørende i forhold til at fremskynde den her proces?

»Det afgørende, at Københavns Universitet påtager sig det lederskab, der ligger i det. At vi signalerer til vores undervisere, at det her skal på dagsordenen og siger: ’Prøv lige at få lavet det kursus ikke næste år, men i år’. At man fx får flere ladestandere, lægger en politik om flyrejser, at man opgraderer ens konferencefaciliteter, så man kan lave flere Skype-konferencer, at man går ud og siger, at vi spiller en rolle i samfundet: ’Vi vil gerne vise, hvordan det kan gøres.’ Nu viser de studerende, at de vil noget med det, nu mangler vi bare, at ledelsen viser det.«

Grete Bertelsen, prodekan for uddannelse, SCIENCE:

Hvad synes du om, at studerende ‘klimastrejker’ fra undervisningen?

»Det er dejligt at se, at de studerende er så aktive på dette meget vigtige område.«

Arrangørerne bag klimastrejken nævner, at klimaforandringerne generelt ikke fylder nok i undervisningen – og at det gælder alle institutter og fakulteter, altså inklusiv SCIENCE. Har de en pointe i det?

»De har den pointe, at emnet kan fylde mere, men der er allerede en del omkring klima og bæredygtighed, som vi må have gjort mere synligt. Vi udbyder fx en kandidatuddannelse i klimaændringer, som er attraktiv for studerende fra hele verden.

Derudover indgår klimaforandringer/bæredygtighed i en lang række af vores andre BA/KA-uddannelser. SCIENCE’s ledelsesteam har fokus på både klimaændringer og bæredygtighed og vil sammen med studieledere og studienævnene sikre, at klima og bæredygtighed bliver integreret i uddannelserne, hvor det er relevant, og bliver mere synlig for kommende og nuværende studerende.«

»Derudover vil jeg opfordre de studerende selv til at bringe bæredygtighed/klima op i institutternes undervisningsudvalg og i studienævnene.«

Seneste