Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Professorer: Rektor har aben i Penkowa-sag

PENKOWA - Fem kritiske professorer fremlægger nu deres redegørelse for Penkowa-sagen. Den er ment som et korrektiv til Kammeradvokatens rapport.

De fem professorer, som står bag 500 forskeres krav om en uvildig undersøgelse af Penkowa-skandalen på Københavns Universitet (KU) og i flere tilfælde har kritiseret KU-ledelsens håndtering, har nu selv leveret en grundig gennemgang af sagsforløbet.

Denne rapport udtrykker – ikke overraskende – en stærk kritik af Københavns Universitets ledelse, særligt rektor Ralf Hemmingsen, der var dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og havde tilsyn med Penkowa-affæren, da den begyndte i 2002. Dengang som en sag om en afvist disputats baseret på omfattende og mistænkelige rotteforsøg.

De fem professorer mener, at denne disputats-sag er roden til Københavns Universitets problemer med Milena Penkowa.

Hemmingsen beskyldt for embedsforsømmelse

»Penkowas første disputatssag synes at repræsentere embedsforsømmelse og som sådan at være årsagen til den efterfølgende skandale,« skriver de.

Ifølge de fem professorer kunne Ralf Hemmingsen, hvis han have iværksat en bedre undersøgelse, have taget hele skandalen i opløbet.

»Som det vil fremgå, burde en gennemgang af det foreliggende materiale og ganske få undersøgelser have afklaret, om der forelå uredelighed. Beklageligvis finder dette ikke sted, og herved lægges grunden til den senere skandale, som har skadet Københavns Universitets renommé alvorligt. Årsagen til skandalen er ikke Penkowas opførsel, men dekanens kritisable udredning af de af disputatsbedømmelsesudvalget rejste problemer.«

De fem professorer har selv i detaljer gennemgået Penkowas rotteforsøg, og de påpeger en række uregelmæssigheder, udeladelser og mærkværdigheder, der måske kunne have ført til en opklaring af sagen, hvis de var blevet undersøgt.

Rapporten er ikke en uvildig undersøgelse

Redegørelsen er forfattet i en videnskabelig passivform, hvor ‘der skal gøres opmærksom på’ forhold i sagen og de konklusioner, de foranlediger. Den er dog ikke en upartisk præsentation af fakta, men et partsindlæg, hvilket forfatterne også erkender.

»Vi prætenderer ikke, at denne redegørelse er uvildig. Det ville blandt andet kræve yderligere undersøgelser. Det er tanken, at de mange problemer, der her afdækkes, skal undersøges i en egentlig uvildig undersøgelse,« skriver de.

KU-ledelsen erklærer sig uenig

Rapporten får allerede ved offentliggørelsen krasse ord fra Københavns Universitets bestyrelsesformand.

»Der er kun én, der er skyld i Penkowa-skandalen, og det er Penkowa selv. Det er hende, der muligvis har snydt,« siger Nils Strandberg Pedersen til Berlingske.

Dele af Penkowas forskning bliver undersøgt ved Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Og KU’s prorektor Thomas Bjørnholm sagde i sidste uge, at en videnskabelig gennemgang af Penkowas artikler efter retningslinjer fra De Frie Forskningsråd begynder i løbet af maj måned og vil vare mindst fire måneder.

Rapporten kan downloades ved at klikke på dette link: https://bluewhale.sund.ku.dk/rs?key=8htcHjSfuBvSHctwB7gwVPH2YezAeQLu

chz@adm.ku.dk

Seneste