Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Psykologistuderende: Vi fortsætter blokaden på ubestemt tid

Blokade — Omkring 300 psykologistuderende mødte op til stormøde tirsdag eftermiddag og lagde plan for en fortsat blokade af deres institut. Ledelsen negligerer vores kritik, siger en talsperson. Nu bakker færdiguddannede psykologer i stort antal op.

De studerende, der har blokeret Institut for Psykologi siden klokken 4 tirsdag morgen, holdt stormøde tirsdag eftermiddag.

»Der kom så mange mennesker, at vi slet ikke kunne være i lokalet. Jeg vil tro, at der har været 4-500 studerende forbi, siden blokaden begyndte,« siger Maria Valeur, der er en af initiativtagerne bag blokaden og en af de studerendes talspersoner.

Opbakning trods eksamensstress

Maria Valeur fortæller, at stemningen er god, men også seriøs blandt de studerende, der har blokeret for de ansattes adgang til instituttet:

»Folk sidder med deres studier. Mange læser op til eksamen, og folk hjælper hinanden. Der bliver holdt åbne møder, nedsat arbejdsgrupper, lagt vagtplan, lavet mad og bagt boller. Der er meget at se til, men det er også virkelig hyggeligt.«

Det er eksamenstid. Men det er ikke noget, der bremser de studerende, siger Maria Valeur:

»Jeg oplever, at mange vælger at bakke op på trods af eksamensstress. Vores protester handler i sidste ende om vores faglighed og fremtid, og det er vigtigere end en enkelt eksamen.«

De studerende blokerer i protest over den faglige udvikling på Psykologi, især deres pensum i faget udviklingspsykologi og ledelsens beslutning om at nedlægge den humanvidenskabelige forskerklynge, som kom i sidste uge.

LÆS OGSÅ: Studerende har blokeret Psykologi 

Ledelsen negligerer vores kritik

Til Uniavisen sagde institutleder på Psykologi Vibeke Koushede tirsdag, at de studerendes blokade bygger på myter og misforståelser.

Men det oplever Maria Valeur som en »grov negligering« af de studerendes kritik.

»Koushede får det til at lyde, som om vores faglige kritik ikke er reel, velunderbygget og berettiget. Hun siger, at den forhandling, der er foregået siden starten af året, har været en god proces med dialog mellem ledelsen og de studerende. I processen har vi haft en oplevelse af, at vi har fået større forståelse for hinandens pointer og har opnået en grad af enighed,« siger hun.

»Men sidste uges beslutninger (om pensum og klynge, red.) har vist os, at dette ikke er tilfældet. Det, der betyder noget for os, er blevet kastet under bussen. Det er derfor, vi blokerer nu.«

Også færdiguddannede psykologer er bekymrede over fagets udvikling.

Maria Valeur, psykologistuderende

Over for Uniavisen betonede Vibeke Koushede, at der er tre nyansættelser på vej inden for det område, de studerende ønsker opprioriteret. Men det betrygger ikke de studerende:

»Vi kender godt til, at der kommer nyansættelser. Det er vi er glade for, og vi betragter det som et resultat af vores dialog med ledelsen. Men da stillingsopslaget henvendte sig til kandidatsøjlen social-, udviklings- og integrationspsykologi, som ikke er rent humanvidenskabelig, kan vi ikke være trygge ved, at de ansættelser kompenserer for de humanvidenskabelige perspektiver, vi mangler,« siger Maria Valeur.

»Desuden oplever vi, at Vibeke Koushede modsiger sig selv. På den ene side siger hun, at nyansættelserne vil repræsentere et humanvidenskabeligt perspektiv. På den anden side har ledelsen lige nedlagt den humanvidenskabelige forskningsklynge, som de jo potentielt kunne høre til. Klyngen sikrer netop, at det humanvidenskabelige er tydeligt repræsenteret. Hvorfor må det ikke findes som selvstændigt fagfelt? Det er jo en klar nedprioritering.«

Psykologforeningen bakker de studerende op

Det kommende pensum for udviklingspsykologi er vedtaget i Studienævnet, hvor de studerende ifølge Maria Valeur mangler gennemslagskraft. Resultatet er blevet et meget ensporet pensum, der vækker bekymring ud over institutgrænsen:

»Også færdiguddannede psykologer er bekymrede over fagets udvikling,« siger Maria Valeur.

Tirsdag aften oprettede fagfæller en underskriftindsamling, der indledes med ordene »som færdiguddannede og praktiserende psykologer fra forskellige felter som PPR, psykiatrien, forskning, uddannelse og det kliniske felt vil vi gerne udtrykke vores store bekymring for den stadige indsnævring af den faglige og teoretiske bredde, vi ser finde sted på psykologistudiet på Københavns Universitet.«

I skrivende stund har fagfællernes protest trukket over 700 underskrifter.

Dansk Psykologforening har også meldt ud, at de bakker op om de studerendes engagement i deres uddannelse.

Maria Valeur fortæller, at studieleder Signe Vangkilde har været forbi og snakke med de studerende både tirsdag og onsdag.

»Det sætter vi pris på. Vi vil meget gerne dialogen,« siger hun.

Som konsekvens af blokaden har institutledelsen valgt at nedlægge undervisningen.

»Blokaden handler for os om at styrke undervisningen, så det finder vi både ærgerligt og i mange tilfælde helt unødvendigt. Vi blokerer instituttet, men der kunne sagtens være undervisning på CSS. Man kunne også arrangere en spørgetime for studerende. Det ville være et godt signal at sende.«

De studerende arbejder pt. på at formulere deres konkrete betingelser til ledelsen, hvis de skal ophæve deres blokade.

Seneste