Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studerende har blokeret Institut for Psykologi

Blokade — Studerende fra Psykologi har tirsdag morgen blokeret adgang til instituttet. De er utilfredse med det, de kalder autoritative beslutninger omkring pensum og nedlæggelsen af en forskerklynge.

Artiklen er opdateret kl. 12.08 med kommentarer fra ledelsen

»Vi blokerer instituttet, fordi vi har brug for at vise vores utilfredshed.»

Sådan siger Maria Valeur, der er en af de over 100 studerende, der tirsdag morgen har blokeret for adgang til Institut for Psykologi i Øster Farimagsgade. Hun læser psykologi på 11. semester og fortæller, at de studerende især er utilfredse med, at institutledelsen har nedlagt en humanvidenskabelig forskerklynge, og at de oplever pensum i faget udviklingspsykologi som drastisk ændret. Til en grad hvor faget grundliggende forandres og klæder de studerende dårligere på til den praksisnære psykologi.

»Det ser vi som et klart tillidsbrud. Vi har forsøgt dialog med ledelsen, som har sagt til os, at vi er blevet hørt, og at de gerne vil være med til at styrke den faglige bredde. Tiltagene her er eksempler på det modsatte.«

Begge dele afvises på det kraftigste af ledelsen.

Institutleder: Blokade bygger på misforståelse

Institutleder Vibeke Koushede står noget uforstående tilbage over blokaden af instituttet, som hun mener bygger på myter og misforståelser.

»Jeg er overrasket over den her udmelding fra de studerende. Vi har været igennem en længere proces og dialog. Vi har lige ansat tre nye faste kolleger inden for humanvidenskab og socialpsykologi. Kollegerne starter i det nye år og er netop ansat på baggrund af den lange og gode proces, som vi har haft med de studerende.«

»For mig at se, styrker vi området. Ikke det modsatte.«

Hvordan det?

»Det humanvidenskabelige område er ikke nedlagt. Vi laver en mindre omlægning, så klyngens perspektiver bliver repræsenteret bredere på instituttet.«

Vibeke Koushede fortæller, at hun hverken har nået at melde ansættelserne eller den bredere forankring af de humanvidenskabelige perspektiver ud til sine medarbejdere endnu, men har ventet på, at aftalen skulle falde endeligt på plads, og på – helt lavpraktisk – at finde ud af, hvor folk skulle sidde.

»Herefter ville jeg tale med både de studerende og studienævn, som de studerende efterlyser.«

Ændringerne i pensum er desuden sket i samarbejde med studienævnene, siger hun.

»Alle beslutninger om pensum træffes i studienævnet. Altid. Også denne. Efter den lange dialog vi har haft med de studerende, har vi besluttet, at ændringer i pensum fremover skal træffes efter større diskussioner. Det undrer mig, at man ikke engang giver ændringerne en chance,« siger Vibeke Koushede.

»Ændringerne er ikke engang trådt i kraft endnu.«

Frygt for ensretning

Psykologistuderende har tidligere kritiseret psykologistudiet for at være for snævert i sit udvalg af teori og forskning. I efteråret 2020 kortlagde en gruppe af studerende udviklingen i pensum ved at sammenligne pensumlister i en række fag i 2015 og 2020. Gruppen undersøgte hvor stor en andel af deres pensumtekster, der har været henholdsvis primært teoretiske og empiriske, om de var angelsaksiske eller skandinaviske, og hvorvidt de empiriske tekster var baseret på kvalitative eller kvantitative metoder.

Deres undersøgelse viste, at andelen af teoretiske tekster i hovedfagene socialpsykologi og pædagogisk psykologi var blevet markant reduceret til fordel for empiriske tekster. Og hvor de empiriske tekster i 2015 i overvejende grad var kvalitativt funderede, dominerede de kvantitative metoder nu pensumlisterne i de to hovedfag. Udviklingspsykologi var dengang et af de eneste fag, hvor der endnu var en bred repræsentation af perspektiver.

LÆS OGSÅ: Psykologistuderende frygter ensretning af deres fag

Vibeke Koushede afviste dengang de studerendes bekymringer omkring pensum. Og det gør hun også i dag.

»Jeg ville synes, det var mere bekymrende, hvis vi havde et fag, som ikke udviklede sig. Det er helt naturligt.«

Men udviklingen er blevet til ensretning, mener de studerende bag blokaden.

Ansatte har forsøgt at komme gennem blokaden

Siden klokken 04 tirsdag morgen har studerende blokeret for adgang til instituttet. De sidder ved indgangene, på trapperne og har bedt de ansatte, der er mødt ind, om at forlade instituttet.

»Nogle har været sure, men vi har også mødt respekt. Enkelte har forsøgt at mase sig vej gennem mængden, hvor vi pænt har bedt dem om at forlade bygningen,« siger Maria Valeur og uddyber, at de håber, blokaden fører til ændringer.

»Vi håber, at ledelsen ser vores utilfredshed, og at de tager vores kritik alvorligt.«

Hvad er det, I helt konkret frygter med de ændringer, I protesterer imod?

»Vi frygter at blive dårligere psykologer. Vi frygter at få en mere snæver værktøjskasse og færre kompetencer til at forstå og varetage de problematikker, som vi kommer til at møde som fremtidige psykologer.«

Derfor er de studerende heller ikke på vej hjem foreløbig, fortæller Maria Valeur:

»Arbejdet fortsætter. Vi er her for at vise vores utilfredshed. Og vi går ikke foreløbig.«

Seneste