Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Ravnkilde har nu indklaget over 100 forskere for UVVU

SAGSPUKKEL - Advokaten Jens Ravnkilde mener at have identificeret 108 forskere, der alle er skyldige i samme slags forskningsmæssig uredelighed, som Bente Klarlund (foreløbig) er dømt for. Han har slæbt dem alle for UVVU, som endnu ikke har besluttet, hvordan bunken af sager skal håndteres.

Han får efter eget udsagn ikke nogen form for honorar for sit arbejde, men alligevel har advokaten (dr.phil.) Jens Ravnkilde med stor ildhu ført professor Bente Klarlund Pedersens sag over for UVVU i offentligheden.

Bente Klarlund blev erklæret videnskabeligt uredelig af UVVU (Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed) den 18. december 2013, men allerede den 26. februar 2014 besluttede UVVU at genoptage hendes sag.

Dømt for flere forskellige forhold

Det er dog ikke klart, hvilke dele af den oprindelige afgørelse, UVVU vil genoverveje.

Bente Klarlund er nemlig ikke alene kendt uredelig for at have anvendt genbrugte og manipulerede billeder af muskelbiopsier, som var fremstillet af Milena Penkowa; UVVU har også dømt Klarlund for i en artikel kun at have foretaget målinger på en udvalgt del af sit forskningsmateriale uden at have redegjort for sin selektion af data, samt for i fem tilfælde at have anvendt forsøgsmateriale fra tidligere studier uden at anføre dette.

Genanvendelsen af forsøgsmateriale er ifølge UVVU sket på en måde, der vildleder læserne af artiklerne. »I fire af artiklerne holdes en selektion af forsøgspersoner skjult for læseren,« skriver UVVU om sagen.

Det som alle andre også gør

Bente Klarlund accepterer ikke UVVU’s dom. Heller ikke den del, der handler om genbrug af forsøgsmateriale:

»Køber man en sønderjysk spegepølse i Irma, skærer den over og undersøger først den ene halvdel for farvestoffer og senere den anden halvdel for nitrit, er det indlysende, at begge undersøgelser er valide,« argumenterer Klarlunds advokat Eigil Lego Andersen (blandt andet) i et brev til UVVU i anledning af, at udvalgene genoptog Bente Klarlunds sag.

Desuden har mange andre forskere ifølge Klarlund og hendes støtter på tilsvarende måde genbrugt forsøgsmateriale uden at oplyse om det i deres forskningsartikler.

Cirka halvdelen af de 108 nye sager, som advokat Jens Ravnkilde har indbragt for UVVU, vedrører uoplyst genbrug af materiale, oplyser han til Uniavisen. De resterende sager drejer sig om uklarheder i angivelsen af forsøgspersoner.

På den måde kan man muligvis vise, at Bente Klarlund ikke har opført sig anderledes, end hvad der er normal forskningspraksis.

UVVU bekræfter over for Uniavisen at have modtaget i omegnen af 100 klager fra Jens Ravnkilde over forskere, der ifølge Ravnkilde har gjort som Bente Klarlund. På listen står blandt andre Klarlunds kollega professor Henrik Galbo, som indbragte Bente Klarlund for UVVU i første omgang. Hvis Bente Klarlund skal dømmes, skal de også dømmes, lyder logikken.

Hvordan de mange sager skal behandles, kan UVVU ikke på nuværende tidspunkt sige.

chz@adm.ku.dk

Rettelse 17. april: I en tidligere udgave af denne artikel stod, at de 108 sager drejede sig om uoplyst genbrug af materiale, men det gælder ifølge klageren Jens Ravnkilde kun cirka halvdelen.

Seneste