Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Regeringen slår et slag for flere gratis forskningsartikler

OPEN ACCESS – Alle forskningsvidenskabelige artikler fra danske forskningsinstitutioner skal ligge frit tilgængelige online for alle med videbegær. Det er regeringens ny nationale strategi på området frem til 2022.

Alle i Danmark skal have gratis adgang over internettet til de forskningsartikler, som danske forskningsinstitutioner publicerer.

Fænomenet betegnes Open Access og har spredt sig i løbet af de senere år over hele verden, som en modvægt til de videnskabelige tidsskrifters støt stigende abonnementspriser.

Regeringen er nu kommet med en række målsætninger i sin nye nationale strategi for Open Access, som uddannelsesminister Sophie Carsten Nielsen (R) netop har præsenteret.

Der står blandt andet, at der skal være fri adgang for borgere, forskere og virksomheder til 80 procent af artiklerne i 2017, og i 2022 skal 100 procent af alle danske forskningsartikler ligge frit tilgængelige på internettet.

Satser på godt samarbejde mellem parterne

Regeringen vil ikke lovgive for at nå målene, men satser i stedet på at få så mange aktører som muligt til at bidrage til, at Open Access bliver ‘implementeret på den bedste måde for forskningen og innovationen i Danmark’, hedder det.

Af strategien fremgår det også, at de offentlige udgifter på området ikke må øges markant på grund af Open Access.

Når det gælder betalingen satser regeringen også på at få forskere, universiteter, forskningsinstitutioner, forskningsråd, fonde, biblioteker, forlag og virksomheder til at samarbejde med det formål at lave videndeling.

Stærkt internationalt krav om Open Access

I stratetegiplanen står det beskrevet, hvordan Open Access allerede har grebet om sig uden for Danmark:

‘Internationalt er der allerede en stærk proces i gang for at udbrede open access. Europa-Kommissionen, USA, Storbritannien, Tyskland, Holland, Irland og institutioner som National Institutes of Health, Max-Planck-Gesellschaft og Welcome Trust er blot enkelte eksempler på aktører, der forsøger at udbrede open access via strategier, politikker og målsætninger’.

Desuden står der, at Open Access til danske forskningsartikler ikke må undergrave forskernes publiceringsfrihed, og at staten ikke skal erstatte de private forlags bidag til videndeling.

Endelig lægger strategien op til at overvåge alle involverede parter for at sikre, at de ‘gør deres ypperste for at udvikle og udbrede fri tilgængelighed til danske forskningsresultater’.

anfj@adm.ku.dk

Seneste