Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Regeringens uddannelses-udspil og de studerendes trivsel

Uddannelsespolitik — Roser til regeringsudspillet 'Fleksible Universitetsuddannelser Til Fremtiden'. Men der er også trivselsmæssige torne, der kræver opmærksomhed.

Uddannelses- og Forskningsminister Tommy Ahlers har på Regeringens vegne, udsendt udspillet Fleksible Universitetsuddannelser Til Fremtiden, der skal gøre universitetsuddannelserne mere fleksible.

Der [er] også opmærksomheds-punkter, der kan få negativ effekt på studietrivsel og fastholdelse

Der skal blandt andet være flere veje igennem et uddannelsesforløb, så den enkelte kan skabe sit eget uddannelsesforløb ud fra egne ønsker og behovene på arbejdsmarkedet. Derudover sigter udspillet mod at løfte ambitionerne for undervisningen.

Studenterrådgivningen

Studenterrådgivningen er en institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der har mere end 50 år erfaring med at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning til studerende, når de møder udfordringer, der giver risiko for unødig forlængelse eller frafald.

 

Studenterrådgivningen vurderer ud fra et trivsels- og fastholdelsesfokus at en realisering af Regeringens udspil samlet set vil have en positiv effekt. Dog er der også opmærksomhedspunkter, der kan få negativ effekt på studietrivsel og fastholdelse, som Studenterrådgivningen vil opfordre Regeringen og evt. forligsparter til at være opmærksomme på i de forestående forhandlinger om Regeringens udspil.

Fleksibilitet og individuelle løsninger

Regeringen vil give de studerende flere muligheder. Umiddelbart lyder fleksibilitet og individuelle løsninger godt – men der er en bagside af medaljen. En ulempe er, at fleksibilitet og individuelle løsninger vil være en medvirkende årsag til stress og mistrivsel blandt studerende.

De udvidede valgmuligheder  stiller endnu højere krav til studerendes eksekutive funktioner, når ikke meget kan ‘køre på rutinen’. Fleksibiliteten gavner dermed den psykisk stærke studerende, som har en klar plan for sin uddannelse og fremtid og som har overskud og tillid til at kunne håndtere udfordringer og forhindringer der måtte opstå undervejs.

Men for den mere sårbare studerende bliver fleksibiliteten en udfordring. Sårbare studerende vil få ekstra svært ved at navigere i et uddannelseslandskab, hvor det er op til den enkelte at tilrettelægge sit uddannelsesforløb og hvor der ikke er udstukket nogen konkret vej gennem uddannelsen.

De studerende der har størst behov for feedback, [er] desværre oftest ikke [...] dem, der opsøger feedback
***

Studenterrådgivningen anbefaler at Regeringens plan om øget fleksibilitet gennemføres med et samtidigt krav til universiteterne om aktivt og systematisk at bistå de studerende med stressreducerende og -håndterende indsatser.

Feedback

En stærk feedbackkultur er medvirkende til at skabe robuste studerende og styrke trivsel. I den sammenhæng er det dog nødvendigt at være opmærksom på, at de studerende der har størst behov for feedback, desværre oftest ikke er dem, der opsøger feedback.

Underviserne er nøglepersoner i forhold til studerendes trivsel og har stor indflydelse på om de studerende er frafaldstruede eller ej

Studenterrådgivningen anbefaler derfor at feedback tænkes ind som et studiekrav, for at sikre, at alle studerende får gavn af det styrkede fokus på netop feedback. Endvidere at institutionerne sikrer at, at underviserne lærer at give formativ feedback, som peger fremad mod nye opgaver, så man sikrer, at det opleves relevant for den studerendes læring og faglige udvikling og ikke blot som en udvidet vurdering på et leveret produkt.

Kompetenceudvikling af underviserne

Underviserne er nøglepersoner i forhold til studerendes trivsel og har stor indflydelse på om de studerende er frafaldstruede eller ej. Derfor kan Studenterrådgivningen kun bakke op om at undervisning skal anerkendes på lige for med forskning.

I kompetenceudviklingen af underviserne er det dog Studenterrådgivningens anbefaling at der ikke kun at fokuseres på den faglige formidling af svært stof, men også at prioritere udvikling af undervisernes pædagogisk didaktiske kompetencer for at kunne skabe de rammer for undervisningen, som vi ved har en effekt på de studerendes trivsel og dermed faglige engagement

Seneste