Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Rektor: Ingen diskrimination her

SAGEN KORT – Et af forslagene i en ny KU-handlingsplan for 'kønsmæssig balance' er, at der skal være både mandlige og kvindelige ansøgere i ansøgningsbunken til forskerstillinger. Forslaget har fået opmærksomhed i flere medier, og ligestillingsminister, Manu Sareen (R), har kommenteret sagen.

Det er ikke kønsdiskrimination, når Københavns Universitet (KU) foreslår, at der skal være mindst én ansøger af hvert køn, før en stilling kan besættes. I hvert fald ikke, hvis man spørger rektor for KU, Ralf Hemmingsen.

»Det er et forslag, vi tester af, fordi vi synes, at vi har alt for få kvindelige professorer ansat – vi vil gerne have flere end den femtedel kvinder, vi har i dag. Jeg mener ikke, det er diskriminerende at sikre sig, at der er en af hvert køn, der søger. Det er stadigvæk – og det understreger jeg med to streger under – kvalifikationerne, der er afgørende,« sagde rektor til Berlingske fredag d. 17. januar.

Professor frygter stort bureaukrati

Udmeldingen kommer i kølvandet på ledelsens forslag til en ny ‘handlingsplan for kønsmæssig balance’, som Uniavisen skrev om torsdag d. 16. januar.

LÆS: Ny KU-politik: hvis ingen kvinde søger, får ingen jobbet

Rektor lægger stor vægt på de dispensationsmuligheder, der følger med forslaget. Stillingen kan – med dispensation fra rektor – besættes, hvis det efter ‘en målrettet indsats’ ikke er muligt at opstøve ansøgere af begge køn.

Professor Hans Bonde, Institut for Idræt, sagde til Berlingske, at han forudser, at dispensationsordningerne vil ‘betyde et stort bureaukrati, fordi man nok er nødt at genopslå en masse stillinger,’ ligesom kvinderne risikerer at blive anset som et ‘B-hold’, ansat på særlige konkurrenceforvridende vilkår.

Ligestillingsminister roser KU

Lørdag d. 18. januar gjorde KU et forsøg på at rede trådene ud i en pressemeddelelse. Her skriver rektor, at det handler om at ‘øge mængden af talent, vi kan vælge imellem’. Han tilføjer, at forslaget er del af et idékatalog, der skal i høring på universitetet, herunder i de akademiske råd, inden det eventuelt vedtages.

Samme dag som KU udsendte pressemeddelelsen, havnede historien i Politiken og Jyllands-Postens spalter, og flere politikere kommenterede universitetets forslag.

Ligestillingsminister Manu Sareen (R) byder KU-forslaget velkommen:

»Jeg synes, det er vigtigt, at universiteterne arbejder for at få en mere ligelig kønssammensætning. Det handler om at udnytte alle talenter,« sagde Sareen til Berlingske. Men ministerens opbakning forudsætter, at universitetet holder sig ‘inden for lovens rammer’.

Om forslaget falder inden for ligebehandlingslovens rammer, er noget, universitetet vil undersøge, inden en ny handleplan igangsættes. KU har tidligere opnået dispensation fra loven, da de i 2008 iværksatte handlingsplanen ‘Mangfoldighed – flere kvinder i ledelse’.

Formand for ligestillingsudvalg: Undgå særordninger for kvinder

Merete Riisager (LA), Liberal Alliances ligestillingsordfører og formand for Folketingets ligestillingsudvalg, er mindre begejstret for universitetets idé:

»Universiteterne bør koncentrere sig om at tiltrække til de dygtigste medarbejdere. Ikke ved at lave særordninger for kvinder, men ved at gøre arbejdspladsen mere attraktiv, så flere dygtige – både kvinder og mænd – får lyst til at søge et job inden for forskningsverdenen,« sagde hun til Berlingske.

Også Dansk Folkepartis forskningsordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), er skeptisk. Han kalder forslaget ‘ret diskriminerende’ og mener, at det fjerner fokus fra at ansætte den bedst kvalificerede ansøger.

Hvis kommentarerne til Uniavisens oprindelige artikel om sagen er en slags pejling af stemningen, vil diskussionen af ledelsens ligestillingsidé også vække debat internt på KU.

Næste led i sagens forløb er universitetsbestyrelsens drøftelse af forslaget, der skal finde sted tirsdag d. 21. januar.

sofie.hansen@adm.ku.dk

Seneste