Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Rektor lover bedre samarbejde efter medarbejderudvandring

Mæglingsmøde har renset luften efter medarbejderrepræsentanter i Hovedsamarbejdsudvalget har beskyldt rektoratet for at lide af magtarrogance. Ralf Hemmingsen vil lytte mere og genoverveje upopulære beslutninger som omlægningen af Universitetsavisen

Rektor Ralf Hemmingsen lover nu at ændre stil ved at lytte mere til repræsentanterne for medarbejderne og inddrage dem i væsentlige beslutninger på et tidligere tidspunkt fremover.

Det sker efter det seneste møde i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) den 24. september blev afbrudt før tid da samtlige 14 medlemmer fra B-siden (medarbejderne) udvandrede i protest mod hvad de kalder ledelsens magtarrogance.

Et mæglingsmøde mellem rektor og medarbejderrepræsentanterne den 30. september resulterer nu i at samarbejdet bliver videreført.

»Det er klart jeg tager sådan en kraftig markering meget alvorligt. Jeg er oprigtig talt meget ked af at blive opfattet som magtarrogant. Jeg har siden min tiltrædelse været fortaler for at der skal være plads til den argumenterende debat på universitetet da ledelsen ellers risikerer at blive isoleret i et elfenbenstårn uden kontakt med virkeligheden,« siger Ralf Hemmingsen.

Han føler at parterne havde en frugtbar diskussion på mæglingsmødet.

»Jeg er indstillet på at tage mere hensyn til medarbejdernes ønsker, men jeg bad også om større forståelse for ledelsens vanskelige arbejdsvilkår. Der kan indimellem være behov for at tingene går hurtigt,« siger rektor der nu vil indkalde til et statusmøde for samarbejdet i HSU på et endnu ikke fastsat tidspunkt.

Han overvejer også i større udstrækning end i dag at oprette følgegrupper med repræsentanter for medarbejderne i forbindelse med større sager så de bedre kan følge med.

Afgørende uger

HSU-næstformand, forskningstekniker Poul Erik Krogshave er også tilfreds med resultatet af mæglingsmødet.
»Der var tilslutning til at videreføre et fremadrettet samarbejde i HSU hvor de påpegede problemer skal forsøges løst tilfredsstillende for både ledelses- og medarbejderside,« siger han.

Poul Erik Krogshave hæfter sig også ved at rektor lovede at genoverveje nogle af de beslutninger som har skabt vrede blandt medarbejderne og drøfte dem igen i HSU. Han vil dog sammen med sine medarbejderkolleger i HSU afvente om rektor også følger op på sine løfter de kommende uger og ved det næste møde den 22. oktober.
Ifølge lektor og HSU-medlem Henrik Prebensen har omlægningen af Universitetsavisen fra trykt publikation til netavis blot været krystalliseringspunkt for en længe oparbejdet frustration over hvad medarbejderrepræsentanterne oplever som magtarrogance.

De er fortørnede over at rektor har truffet beslutningen uden at informere endsige høre avisens bladudvalg eller HSU.

Lang liste med klage-punkter

Derudover er der en mere grundlæggende utilfredshed med arbejdet med personalepolitikken hvor medarbejdernes repræsentanter i udvalget siger at deres oplæg og forslag ikke tages op, men blot lægges til side.

»Hertil kommer en lang række enkeltsager hvortil hører afvisning af at lave en aftale om udbetaling af særlige feriedage, Det Indre Marked som blev præsenteret uden at personalet blev hørt, udlicitering af rengøring hvor HSU efter hvad vi kan se, er blevet forholdt informationer eller er blevet direkte misinformeret. Endelig er der surhed over alle de floromvundne planer og oplæg om moderne ledelse som ikke følges op af realiteter,« siger Henrik Prebensen.

Han var forhindret i at komme til mæglingsmødet, men anser det for at være et skridt i den rigtige retning hvis rektor virkelig vil forbedre samarbejdet i HSU og genoverveje sine upopulære beslutninger. Ifølge Ralf Hemmingsen blev der bragt forskellige emner op på mæglingsmødet som han nu vil overveje at bringe til drøftelse i HSU.

»Jeg sagde på mødet at jeg godt vil have de næste par uger til at tænke mig grundigt om. Jeg har beklaget at omlægningen af Universitetsavisen skete uden først at høre medarbejderne og de studerende. Jeg opfattede det som en ren udviklingsopgave, men jeg har åbenlyst undervurderet interessen for spørgsmålet,« siger Ralf Hemmingsen.

clba@adm.ku.dk

Seneste