Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Rektor svarer: Her er status for KU's klimaindsats

Klima — Ledelsen garanterer, at KU tager væksten i voksende CO2-emissioner fra flyrejser alvorligt og vil se nærmere på, hvordan vores internationale samarbejdsparter arbejder med udfordringen, skriver rektor i et svar til Jens Friis Lund.

Jens Friis Lund kalder i et debatindlæg i Uniavisen KU’s indsats på klimaområdet for ‘den flyvende elefant i rummet’.

Direktionen deler bekymringen omkring de store klimamæssige udfordringer verden står overfor. Universiteternes væsentligste rolle består i at forske i og udvikle løsninger som bidrager til den massive omstilling til bæredygtighed, som vil gribe ind i alle dele af samfundet. I Strategi 2023 har vi fokus på Verdensmålene og som en del af dette klimaindsatsen.

KU har reduceret sine CO2-emissioner med 63 procent pr. årsværk siden 2006

Når det er sagt, så har vi som universitet også et klart ansvar for at reducere vores egen miljø- og klimabelastning. KU har klare energi- og klimamål i KUs strategi Grøn Campus 2020, og vi er godt på vej.

KU har reduceret sine CO2-emissioner med 63 procent pr. årsværk siden 2006, og er dermed tæt på at nå 2020-målet om 65 procents reduktion. I absolutte tal har KU i 2017 halveret sine CO2-emissioner. Resultatet er også blandt internationale universiteter opsigtsvækkende, men vi fortsætter indsatsen.

Jens Friis Lund skriver, at KUs resultater primært er opnået igennem effektivisering af bygninger og teknik, samt mere energirigtig adfærd. Det har været her, vi har kunnet høste de største gevinster og oven i købet med markante besparelser på energiregningen.

Voksende CO2-emissioner fra flyrejser er en global udfordring, og rejseaktivitet i en stadig mere international universitetsverden bidrager til væksten. Også på KU udgør CO2-emissioner fra flyrejser en voksende andel af CO2-emissionerne. De udgør i dag ca. 25 procent af de samlede emissioner.

Vi kan fra ledelsen opfodre til øget brug af tog, men der skal være tilstrækkelige frihedsgrader for den enkelte forsker til selv at administrere tid og forskningsbudgetter, så det giver bedst mening
*

Det er en kæmpe udfordring som KU arbejder med andre internationale universiteter, bl.a. i IARU-alliancen, om at blive klogere på. Erfaringerne fra IARU-samarbejdet viser, at der både er institutionelle, kulturelle og tekniske udfordringer – og ofte i et samspil.

Men glædeligvis er der også blandt forskere et ønske om at rejse mindre.

Øget brug af virtuelle kommunikationsløsninger er afgjort en del af svaret, også i takt med at teknologierne stadigt forbedres. Når det handler 1-1 møder eller andre små fora, er Skype hyppigt brugt af de fleste. Men ved konferencer, større netværk og møder bliver det i straks langt sværere i praksis. Der findes i dag tilbud om virtuelle kommunikationsløsninger i forskellig grad på fakulteter og institutter. Både udbud af og adgang til faciliteter kan uden tvivl optimeres mange steder og med en fælles KU-IT enhed har vi fremadrettet bedre muligheder for det.

Øget brug af virtuelle kommunikationsløsninger er afgjort en del af svaret

Vi kan fra ledelsen opfodre til øget brug af tog, men der skal være tilstrækkelige frihedsgrader for den enkelte forsker til selv at administrere tid og forskningsbudgetter, så det giver bedst mening.

Vi kan garantere, at KU tager væksten i voksende CO2-emissioner fra flyrejser alvorligt, og vil bl.a. kigge nærmere på, hvordan vores internationale samarbejdsparter arbejder med udfordringen. På den baggrund vil vi tage stilling til, hvordan KU bedst og mest effektivt kan sætte ind på området.

Seneste