Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Rektor undsætter små fag

INTERVIEW – De evigt flade småfag får en permanent pengeindsprøjtning fra KU’s fælles kasse. Rektor Ralf Hemmingsen forklarer hvorfor.

I mange år har mindre humanistiske uddannelser – småfagene – fået en ekstra støttecheck af staten.

Men tidligere i år sløjfede Videnskabsministeriet støtten, til en række små fag. Ikke for at spare, men for at kunne koncentrere pengene hos færre fag, der dermed kan få mere ud af dem.

KU matcher ministeriets penge

På KU er status derfor, at ni fag får udbetalt hver 1,25 millioner kroner, mens ni andre småfag skal klare sig uden støtte. Dem vil KU’s rektor til gengæld gerne hjælpe.

»Jeg har besluttet, at for de ni fag, der ikke er omfattet af småfagsordningen, vil universitetet lægge et tilsvarende beløb, altså 1,25 millioner kroner per fag,« siger rektor Ralf Hemmingsen.

Hensigten er, at det skal være en fast årlig bevilling på KU’s budget.

En grundopgave for KU

»Tidligere var det desuden sådan, at småfagsbevillingen blev ’beskattet’ med 30-40 procent, der gik til KU’s fælles budget. Men fremover vil pengene fra Videnskabsministeriet til småfagene være ‘skattefri’. Det betyder, at Humaniora samlet får 15,75 millioner kroner ekstra fra KU til næste år,« siger Ralf Hemmingsen, som mener, at ordningen løser et mangeårigt problem.

»De her fag er centrale for KU’s forsknings- og uddannelsesmæssige bredde, så jeg vil ikke se, at de bliver lukket på grund af pengemangel,« siger han.

»Universitetets opgave er at beskæftige sig med menneskelig erkendelse i alle dens afskygninger, og hvis KU ikke udbyder de fag, så er der ingen i Danmark, der gør det, og så ville vi alle sammen blive fattigere.«

Modstridende KU-strategier?

Samtidig med, at KU nu holder en beskyttende paraply over en række små fag, der ellers kunne blive nedlagt eller forvandlet til kurser på større uddannelser, skal KU også i gang med en reform af det vidtforgrenede fagområde kemi.

Et internationalt forskerpanel har foreslået at koncentrere tre fakulteters kemiske forskning i et enkelt stort superinstitut, og det er den model, som rektoratet har præsenteret rundt om på KU i løbet af forsommeren for de ansatte.

Er det i virkeligheden modstridende strategier fra KU?

»Nej, for med småfagene taler vi om videnskabs- og kulturområder, der har en eksistens i sig selv. Man kan jo ikke rationalisere Portugisisk ved at lægge det sammen med Græsk.«

Men man lægger jo fag sammen og kalder det romanske sprog, for eksempel.

»Ja, og græsk og latin er samlet som Klassisk filologi, så der, hvor det kan gøres meningsfyldt, lægger de også fag sammen på Humaniora. Jeg tager i øvrigt heller ikke stilling til, om Humaniora vil samle fagene i buketter. Men det kan ikke sammenlignes med diskussionen om kemi. Sprogfagene har et fælles teoretisk grundlag, men en sprogteoretiker kender ikke nødvendigvis portugisisk litteratur, så der er kulturen til forskel mellem fagene. Det kan ikke nytte, at man samler alle sprogene og kalder det sprogteori,« siger Ralf Hemmingsen.

Afslutter trakasserier mellem fag

1,25 millioner kroner er penge nok til at fastansætte forskere, men Ralf Hemmingsen mener, at pengene til småfagene også kan komme Humanioras store fag til gavn ved at lukke en tilbagevendende diskussion om, hvem der skal afgive penge for at holde liv institutternes mindre fag.

»De små fag er jo ikke blevet lukket, selv om de har manglet penge. De har blot fået penge fra de store fag. Så sluteffekten bliver også, at vi letter trykket på de store fag og undgår, at de sidder og rives om de her penge. Det giver en masse spildvarme at skændes om et i den store sammenhæng begrænset beløb.«

Kirsten Refsing, den netop afgåede dekan på Humaniora, ønskede sig en ordning, præcis som Ralf Hemmingsen nu tager initiativ til, men rektor afviser, at pengene falder som en ’tak for indsatsen’ til eks-dekanen.

»Det er ikke en afgangspræmie, det er et af mange gode resultater, Refsing opnåede, og hun fik beskeden om pengene, inden hun sagde, hun ville holde op.«

Det skal KU kunne

På Aarhus Universitet er de i færd med at omstrukturere i stor stil, mens KU lægger sig i selen for at bevare det eksisterende. Er støtten til de fag, der ellers ikke ville være levedygtige udtryk for en tilbageskuende indstilling?

»Jeg vil ikke anse det for konservativt, men for yderst fornuftigt at støtte de små fag, hvis man har det udgangspunkt, at et stort universitet skal kunne håndtere alle aspekter af menneskets natur og erkendelse. Men bevillingen er klart udtryk for en holdning til, hvad universitetet skal kunne,« siger Ralf Hemmingsen.

»Det handler om at sikre dybden og bredden i den humanistiske fagvifte, så vi ikke får pillet for mange af de flotte svingfjer ud af Det Humanistiske Fakultet.«

chz@adm.ku.dk

Seneste