Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Rektorstilling opslås

På søndag den 29. maj 2005 opslår bestyrelsen ved Københavns Universitet stillingen som rektor. Det er første gang i universitets 525-årige historie at stillingen bliver besat efter opslag.

Stillingsopslaget markerer et skifte af styreform hvor ledere på alle niveauer ikke længere vælges, men ansættes qua deres professionelle kvalifikationer.

Af opslaget fremgår det at ansøgeren skal have forskningsmæssige kvalifikationer der svarer til professorniveau. Ansøgeren skal samtidig have erfaring med undervisning fra videregående uddannelser – og med ledelse, gerne fra komplekse organisationer.

Bestyrelsen ser gerne at ansøgere på maksimalt tre sider gør rede for deres tanker og ideer om Københavns Universitets udvikling i de kommende år, herunder specielt rektors og den øvrige ledelses rolle i den proces.

Ansøgningsfristen er fredag den 12. august, 2005. Stillingen opslås i danske fag- og dagblade. Det vil herudover blive annonceret i en række internationale tidsskrifter at opslaget er tilgængeligt på KUs hjemmeside.

Kontaktperson: kommunikationschef Jasper Steen Winkel, tlf. 3532 4262.

Seneste