Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Retorik klarer krav om 12 timers uge med tilbud om ECTS-fri undervisning

MINDSTEKRAV - I er garanteret 12 timers undervisning – men en tredjedel af undervisningen giver ingen ECTS-point. Det er tilbuddet til tredjesemestersstuderende på Retorik på Det Humanistiske Fakultet.

De studerende på Retorik tilskyndes til at følge to valgfag à 15 ECTS-point, foruden to obligatoriske kurser i Oplæsning (10 ECTS) og Fortælling (5 ECTS), for at ramme en tolvtimers undervisningsuge.

De studerende kan dog kun gå til eksamen i det ene valgfag, og det betyder, at de på et enkelt semester skal følge fag til 45 ECTS-point, men kun scorer point for 30 af dem.

»Det er frustrerende for os, fordi vi gerne vil undervises i det, vi skal til eksamen i, og ikke alt muligt andet. Desuden har et fag på 15 ECTS-point en forholdsvis stor arbejdsbyrde, og når man så ikke engang får point for det, er det ret frustrerende,« siger studerende Inger Christine Løwe, der følger valgfagene Politisk Debat og Visuel Retorik, men altså kun skal til eksamen i sidstnævnte.

Studieleder: vi vil give studerende muligheder

Kravet om, at studerende skal have 12 timers undervisning om ugen, blev implementeret på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling i efteråret 2013 på ordre fra fakultetets ledelse.

Da undervisningsevalueringer samtidig viste, at de studerende gerne ville have mere undervisning og et bredere indblik i fagets forskellige retninger, blev studieordningen tilpasset, så studerende kunne opnå 12 timers undervisning ved at følge to valgfag. Det fortæller studieleder Lisa Storm Villadsen.

»Formålet med at tilbyde de studerende at følge begge valgfag var at give studerende så store muligheder for læring som muligt inden for de økonomiske rammer,« siger Lisa Storm Villadsen.

Studielederen synes ikke, det er urimeligt at lade ikke-pointgivende undervisning udgøre en del af de 12 timers undervisning, studerende har krav på.

Økonomi begrænser timetal

På tredje semester er der kun ét hold med cirka 25 studerende, og det har ifølge studielederen ikke været økonomisk muligt at tilbyde to fuldtidsvalgfag til så få studerende.

»Nu, hvor retorik er blevet et to holds-fag, er det muligt at økonomien på længere sigt vil tillade et ekstra timeløft på valgfagene,« siger Lisa Storm Villadsen.

Retorikstudiet øgede i 2014 sit optag gevaldigt og har nu 70 studerende per årgang.

Hvorfor øger man ikke timetallet på obligatoriske fag, så kravet på en 12-timers undervisningsuge kan opnås uden at følge to valgfag?

»Sådan bliver det formentlig også i fremtiden på grund af studiefremdriftsreformen, men lige nu er vi i en overgangsfase. Det hører også med til billedet, at der på andre dele af retorikuddannelsen er nogle meget feedback-intensive undervisningsforløb, som er dyre rent undervisningsmæssigt. Hvis vi skal øge timetallet på de obligatoriske fag på tredje semester, kan det betyde, at vi må klemme flere studerende sammen på færre hold på senere kurser,« siger Lisa Storm Villadsen.

Studerende: I springer over hvor gærdet er lavest

Studerende Inger Christine Løwe ville gerne følge begge fag og lære så meget som muligt, men hun finder det urealistisk at forvente, at studerende kan finde tid til at følge 15 ECTS-point ud over det, semestret er normeret til.

»Vi vil gerne komme til undervisning i begge fag, men det er en kæmpe arbejdsbyrde. Det er de sværeste fag på semestret, og vi skal læse cirka 100 siders pensum til hver gang,« fortæller hun.

Desuden mener Inger Christine Løwe, at ledelsens veje til at opnå en 12 timers uge er et principielt problem.

»Sidste semester var der en gang om ugen en forelæsning, de kaldte ’forskerne formidler’, hvor forskere kom og fortalte om deres forskning. Det talte så med som vores tolvte undervisningstime. Det virker, som om de springer over, hvor gærdet er lavest. Jeg synes faktisk, det er en lille smule snyd at medregne undervisning, som vi ikke kan gå til eksamen i, i de 12 timer, vi har krav på.«

sofie.hansen@adm.ku.dk

Seneste