Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Rigsrevisionen kræver mere styring

De danske universiteter gør ikke tilstrækkeligt for at kvalitetssikre deres uddannelser. Ministeriet burde bruge udviklingskontrakterne mere aktivt, fremgår det af ny rapport

Universiteterne, de studerende og videnskabsministeren er for en gangs skyld enige: Der er kontrol nok, og ministeriet skal ikke blande sig yderligere i hvordan universiteterne vælger at gøre tingene. Baggrunden er en ny rapport fra Rigsrevisionen der dels kritiserer universiteterne for ikke at gøre tilstrækkeligt for at evaluere kvaliteten af deres uddannelser, dels opfordrer ministeriet til at bruge udviklingskontrakterne som styringsmiddel.

Videnskabsminister Helge Sander (V), der ellers helt rutinemæssigt bliver beskyldt for at lægge universiteterne i spændetrøje med nye lovkrav, kommer denne gang universiteterne til undsætning. »Jeg foretrækker en yderligere styrkelse af kvalitetssikrings- og kvalitetsudviklingsindsatsen på universiteterne gennem lokale og koordinerede initiativer frem for nye, centralt fastsatte nationale bestemmelser,« siger Helge Sander og tilføjer at han vil drøfte med universiteterne hvordan man bedst følger op på Rigsrevisionens anbefalinger.

Fingrene væk

Jens Oddershede, talsmand for Danske Universiteter og rektor på Syddansk Universitet, glæder sig over ministerens pludselig trang til at forsvare universiteternes frihed. »Min personlig holdning er at alle universiteter kan gøre mere for at sikre kvaliteten af vore uddannelser, men det er os der sidder med ansvaret, så det er ikke noget vi skal pålægges ovenfra,« siger han.

Ifølge Jens Oddershede har rektorerne diskuteret Rigsrevisionens rapport, og den officielle holdning er at en del af kritikken bygger på et fejlagtigt grundlag, specielt hvad angår Rigsrevisionens kritik af universiteterne interne evalueringsarbejde. Folketinget oprettede nemlig en ny uafhængig akkrediteringsinstitution sidste år der skal akkreditere og godkende nye universitetsuddannelser. Ifølge den samme lovændring er det universiteternes ansvar løbende at kvalitetssikre og evaluere allerede eksisterende uddannelser.

»Derfor er der ikke behov for de løbende turnusevalueringer vi havde før akkrediteringsloven trådte i kraft,« pointerer Jens Oddershede. Rigsrevisionen skriver dog i rapporten at akkrediteringsinstitutionen ikke kan erstatte det interne evalueringsarbejde på universiteterne.

Lokale ved bedst

Pia Mejdahl Daugbjerg, formand for Studenterrådet på Københavns Universitet (KU), er positivt overrasket over Helge Sanders udmelding som hun er helt enig i. »Ministeriet skal ikke blande sig i de enkelte fagområder og definere hvad kvalitet er for den enkelte uddannelse. Det ved embedsmændene ærlig talt ikke en pind om,« siger hun.

Også Peter Bøcher, chefkonsulent i Studieadministrationen på KU, har svært ved at se behovet for at ministeriet blander sig yderligere. »Der gøres meget ude på de enkelte fakulteter for at sikre og forbedre kvaliteten af uddannelserne, men vi kan fortsat blive bedre til at systematisere, synliggøre og sætte arbejdet ind i faste rammer, og den proces er i fuld gang« siger han.

Rigsrevisor Henrik Otbo understreger at Rigsrevisionen hverken kan eller vil tvinge universiteterne til at gøre mere ud af kvalitetssikringen. »Alle parter har jo en fælles interesse i at gøre det bedre, så det handler ikke om kontrol, men om at understøtte og hjælpe universiteterne,« siger han. Henrik Otbo tilføjer at man i rapporten derfor også har gjort meget ud af at fremhæve de gode eksempler der forhåbentligt kan inspirere universiteterne til at gøre tingene bedre.

clba@adm.ku.dk

Seneste