Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Rigsrevisionen: Universiteter overholder ikke reglerne for timeansatte

NYHEDSOVERLIK TIRSDAG - Rigsrevisionen: Universiteter dumper på ansættelsesforhold for timelærere - Universiteter underbetaler studentermedhjælpere - Ombudsmanden fjerner fælde for udlandsstuderende - Studerende stresser sig syge - Akademiske S-folk skræmmer vælgerne væk - Universiteter og politikere nedprioriterer planteforædling.

Universiteter dumper på ansættelsesforhold

Ikke tilfredsstillende. I en aktuel beretning kritiserer Rigsrevisionen ansættelsesforholdene for universiteternes løst ansatte akademiske medarbejdere, skriver altinget.dk. Forholdene er slet ikke, hvad de burde være, og universiteterne har ikke overholdt reglerne. Uddannelsesminister Morten Østergaard siger, at Rigsrevisionens beretning først og fremmest er en kritik af universiteterne, og at han helst havde været foruden de kritiske bemærkninger. Dansk Magisterforening mener, at hele området trænger til en kritisk gennemgang. Det går for eksempel slet ikke, at universiteterne omgår loven og sætter personer ‘på græs’ i en periode, sådan som praksis er. Hos Akademiske Daglejere kritiserer man også, at universiteterne i dag forsøger at omgå reglerne for løst ansatte akademiske medarbejdere på alle mulige måder i stedet for at følge reglen om, at man skal fastansættes efter en tidsbegrænset ansættelse plus to forlængelser. Iføgle forskerforum.dk går Rigsrevisionen dog ikke ind i den årelange tvist mellem arbejdsgivere og fagforeninger om timelæreres forberedelsesfaktorer, manglende forskningstid, korte opsigelsesvarsler og nul pensionsret. Uniavisen.dk har før beskrevet konsekvenserne af nul pension for en løst ansat medarbejder.

Universiteter underbetaler studentermedhjælpere

Universiteter kan slippe for at betale den overenskomstmæssige løn til studentermedhjælpere, hvis de blot skriver ’kaffebrygger’ eller noget lignende på kontraktens arbejdsbeskrivelse. Så falder lønnen ned på 110 kroner i timen i stedet for de overenskomstpligtige 178 kroner i timen, skriver Avisen.dk. Universiteterne ansætter helt bevidst studentermedhjælpere på forkert overenskomst, og fagforeninger opfatter det som bevidst snyd. Den beskyldning afviser universiteterne til gengæld blankt.

Ombudsmanden fjerner fælde for udlandsstuderende

Som studerende tænker man næppe på, når man rejser ud for at studere, at man automatisk kan komme hjem til en ekstra regning. Det er imidlertid konsekvensen af, at de studerende har opholdt sig i lande med (stærkt) skiftende valutakurser. Nu har en afgørelse fra Folketingets ombudsmand imidlertid givet mulighed for at give en stor del af de studerende, som er blevet fanget af en regning som følge af kursudving, mulighed for at få refusion, skriver Altinget.dk.

Studerende stresser sig syge

Dansk Magisterforening (DM) har lavet en undersøgelse, der bekræfter stressproblemet for studerende på landets universiteter. DM finder det alarmerende, at det skal være så hårdt at tage en uddannelse, og at vi skal tænke over som samfund, hvad det er for nogle signaler, vi sender til de unge, skriver Berlingske.dk. På universiteterne henvender flere unge studerende sig til rådgivninger for at få hjælp med alvorlige problemer. På KU er man ifølge prodekan Jens Erik Mogensen bevidst om problemstillingen, og KU har taget initiativer for at modvirke den negative stress, der er fremkaldt af usikkerhed, mens den stress, der kan være, når man skal til eksamen, beskriver han som god stress, fordi den kan være med til at få den studerende til at yde en toppræstation.

Akademiske S-folk skræmmer vælgerne væk

Centrum-venstre tænketanken Cevea har lavet en undersøgelse, der viser, at siden 1998 er antallet af folketingspolitikere med en lang, videregående uddannelse bag sig eksploderet. Det er ikke en tilfældig udvikling, og det rammer socialdemokraterne enormt hårdt, mener forfatter til ‘Eliternes triumf’ Lars Olsen, ifølge Berlingske.dk Tidligere folketingsmedlem for Socialdemokraterne Leif Jahn Jensen, der har været havnearbejder, genkender sammenhængen mellem vælgerflugt og overrepræsentationen af akademiske politikere.

Universiteter og politikere har nedprioriteret planteforædling

Brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer vil forsøge at vende en udvikling, hvor landbrugsforskningen efter universitetsfusionerne i 2007 har mistet bevillinger, fordi fokus på området er blevet mindre. Landbrug & Fødevarer foreslår at lave et nationalt center for planteforædlingsforskning, der skal få universiteterne til at påtage sig et større ansvar for forskningsområdet, skriver Ingeniøren.

anfj@adm.ku.dk

Seneste